R e g l e m e n t  f o r  K r a t l u s k e r n e.

 

Det er ikke tilladt at medtage hunde til Kratluskergolf.

 

1. Information.

Aktuel information vil være tilgængelig på kratluskernes hjemmeside ”KRATLUSKEREN” samt evt.

ved opslag på kratluskernes opslagstavle på Passebækgård.

Hver måned afholdes et månedsmøde med fælles frokost, præmieuddeling og gennemgang af aktuel

information. Mødet finder sædvanligvis sted den sidste mandag i måneden.

Der arrangeres ture af en dags varighed, og tours af flere dages varighed med overnatning.

 

2. Spilledag/startliste.

Sædvanlig spilledag er mandag i perioden april til og med november måned  (ekskl. juli måned).

Tidspunkt fremgår af startlisten.

 

Alle er automatisk tilmeldt startlisten.

Afbud skal meddeles senest 4 dage før aktuel spilledag, til Peter K. Kristensen

 email: peter210746@gmail.com

                                                                                            Mobil: 21346207

så startlisten kan korrigeres.

Startlisten udsendes pr. mail senest lørdagen før aktuel spilledag.

Første spiller medtager en kopi af Startlisten, sætter den på bord

 ved teestedet på hul 1. 

3. Præmier.

Der uddeles præmier i 2 rækker, en damerække og en herrerække.

I hver række uddeles en 1. og en 2. præmier for flest opnåede point pr. måned.

Præmiegivende point opnås i forbindelse med 3 X Stableford pr. måned.

Det er en forudsætning for at kunne vinde præmie, at der er afleveret

 mindst 3 scorerkort for måneden for spillere med et handicap på over 11,4

På spilledage herudover tilstræbes  andre underholdende spilformer.

Præmier kan desuden opnås i forbindelse med specielle spil og aftale om præmiering hera

Hver måned er der præmie til  “ AFTER EIGHT “ altså  nr 9 i hver række

                                                                                            NYT NYT NYT

4. Handicap.

DGU`s handicapregler er gældende.

De første 3 spilledage i måneden er at betragte, som klubturnering  og vil være tællende runder

 Scorekortet skal være fyldestgørende og korrekt udfyldt og afleveres i  Kratluskernes

                                   postkasse, og scorekort vil herefter blive indberettet for handicapregulering. 

Gilleleje den 17-05-2018

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen