Kratluskerne 

Regler for spil, præmier og månedsmøder.

Det er ikke tilladt at medtage hunde til Kratluskergolf.

1. Information

Aktuel information er tilgængelig på Kratluskernes hjemmeside ” Kratluskeren” og eventuelt ved opslag på Kratluskernes opslagstavle på Passebækgård.

I spille månederne holdes et månedsmøde med fælles frokost, præmieuddeling og gennemgang af aktuel information. Mødet holdes sædvanligvis den sidste mandag i måneden. Tilmelding og betaling skal ske til kassereren senest torsdag ugen før.

I løbet af sæsonen arrangeres dagture med spil på fremmed bane. I september arrangeres en tur med en eller to overnatninger.

2. spilledag/startliste

Sædvanlig spilledag er mandag i perioden april til og med november. Er mandag en helligdag spilles i stedet tirsdag. Der spilles ikke i juli måned.

Alle er automatisk tilmeldt spil om mandagen. Der laves startliste, som udsendes pr. mail til medlemmerne senest lørdag.

Afbud skal sendes til Peter K. Kristensen pr. mail ( peter210746@gmail.com ) senest torsdag før aktuel spilledag. Evt. pr telefon på 21346207.

Første spiller på startlisten medtager en kopi af listen og sætter den i holderen ved hul 1.

3. Præmier.

Der uddeles præmier i 2 rækker, en dame række og en herre række.

Hver måned uddeles en 1. præmie for flest opnåede point.  Præmiegivende point opnås ved spil 2. og 3. mandag i måneden, hvor der spilles individuel stabelford. Kun scorekort som er afleveret i Kratluskernes postkasse og indberettet i golfbox indgår i optællingen.

For at styrke det sociale fællesskab spilles de øvrige mandage som spil med forskellige konkurrencer indlagt og underholdende holdspil.  Arbejdsgruppen træffer beslutning om præmieuddeling i forbindelse med holdspil og anden indlagt konkurrence i forbindelse med spil.

Hver måned uddeles en klappepræmie til damer og herrer. Vinderne findes ved lodtrækning blandt alle afleverede scorekort. 1. præmie vinderne indgår ikke i lodtrækningen.

For at modtage præmier og deltage i lodtrækning skal spilleren være til stede ved månedsmødet.

Sidste mandag i måneden spilles holdspil med gunstart. Putte konkurrence spilles også som holdspil.

4. Handicap

Der spilles efter DGU`s handicapregler. Alle spillere skal have en markør, som tæller spillerens slag og underskriver scorekortet. 2. og 3. mandag i måneden er at betragte som klubturnering og vil være tællende runder. Scorekort skal være udfyldt korrekt og afleveret i Kratluskernes postkasse. Scorekort indberettes for handicapregulering af en af arbejdsgruppen udpeget person.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 31/5  2021