Hösterminen 2016

  1. Definitioner och begrepp som rör konflikt och krig

    2) Att analysera en internationell konflikt: Analysmodellen

→ Gemensam tillämpning av analysmodellen på en film om en konflikt (Hotell Rwanda)

     3)  Kalla kriget

→ Gruppvis analys av konflikter under kalla krigsperioden/ gruppvis tillämpning av analysmodellen

→ Intro den individuella analysuppgiften

     4)  Terrorism (i samarbete med kriminologin)

→ Enskilda analyser av terroristattacker i modern tid

Vårterminen 2017

     5)  Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik

     6)  Fred och fredsskapande