Elleri e-praktikamapi juhend ÕPETAJALE

Viimati uuendatud 13.11.2015

Õpilase praktikamapp tutvumiseks igale õpetajale

Õpilase praktikamapp tutvumiseks erialaõpetajale

Alates 2015/16 õppeaastast peavad õpilased digitaalset praktikamappi digitaalselt Siseveebis, kus erialaõpetaja annab õpilase esinemiste ja kontserdiaruannete kohta tagasisidet. Samuti saab Siseveebis ülevaate õpilase kontserdianalüüsidest. I kursuse õppuritel on digimapp kohustuslik, II-IV kursusel vabatahtlik (lubatud täita olemasolevat pabermappi).

Õpilase praktikamapp tutvumiseks igale õpetajale

Õpilase praktikale tagasiside andmine käib järgnevalt.

Mine https://siseveeb.ee/tmk/ ja logi end sisse.

Kui vajad abi oma kasutajatunnuse või parooliga, palun pöördu

Kui õpilane on saatnud sulle ülevaatamiseks ja tagasiside andmiseks oma kontserdiaruande, saabub see sulle Siseveebi teatena.

Õpilase praktikamapi sissekande avamiseks klikka lingil “Praktikamapp”.

Tutvu õpilase poolt esitatud ülevaate ning lisatud failidega. Vaata, kas õpilane on oma analüüsis vastanud lühidalt järgmistele küsimustele:

 

Anna omapoolne tagasiside. Kui tead praktika õiget mahtu (kunagi Pireti antud praktikate tabel), märgi sinna ise õige arv tunde. Kui ei mäleta või ei tea täpselt, kirjuta sinna lahtrisse “1”.

Hindeks pane “A” (arvestatud) või “1” (ehk mitterahuldav).

NB! Palun ära tee linnukest “Tagasiside on kinnitatud” juurde. Sellisel juhul ei saa Piret praktikamappidega tutvuda ja vajadusel mahtusid parandada.

Klikka nuppu SALVESTA.

Semestris ja õppeaastas enda poolt hinnatud praktikaid saad üle vaadata valides vasakpoolsest rohelisest menüüst KUTSEÕPE  > ÕPILASED  > PRAKTIKA.

Ekraanile ilmub loetelu kõikidest Sinu poolt hinnatud mapikannetest ja antud tagasisidest.

Kord semestris vaatab õpilaste poolt esitatud aruanded üle ka Piret. Täiendab vajadusel mahtusid ja juhib tähelepanu, kui midagi on vaja aruande juures parandada.

Juhul kui Sul on küsimusi või vajad täiendavat abi, palun pöördu Pireti poole kantseleis (A124, piret@tmk.ee).

Suur tänu koostöö eest!

Õpilase praktikamapp tutvumiseks erialaõpetajale

Kõik käib samamoodi nagu tavalisel õpetajal, v.a. seda, et PÄEVIKUS (Erialaaine) tuleb märkida igal semestril ÕPIMAPI ülevaatamise kuupäev ja “A” (arvestatud) või “1” (mittearvestatud).

Salvesta kanne.

Tutvu praktikamapi arvestatuks lugemise tingimustega.

Juhul kui mapp on nõuetele mittevastav, tuleks see hinnata hindega “1”.

Pärast vigade parandamist edastab õpilane selle uuesti ülevaatamiseks.