Synchroniseren.

De melding ‘Uw sleutel kon niet worden geauthentificeerd. Wilt u proberen

te synchroniseren?’ verschijnt onder de knop Login in beeld. Dit betekent

dat uw naam en wachtwoord juist zijn maar dat LRP de code van uw sleutel

niet kan valideren.

Kik in het inlogscherm op synchroniseren

;

Onder de velden Naam en Wachtwoord verschijnen twee velden om

(sleutel)cijfercodes in te brengen;

Vul opnieuw uw naam en wachtwoord in.

Vul in het veld Sleutel #1 de cijfercode in die verschijnt in het venster na het drukken op

het ronde grijze knopje van de authenticatiesleutel (‘digipass’)

U wacht enkele ogenblikken en druk vervolgens weer op het ronde grijze knopje van de authenticatiesleutel, er verschijnt nu een nieuwe cijfercode.

Vul dit nieuwe nummer in in het veld Sleutel #2 en klik op de knop Login.

Lukt het inloggen nog niet, neem dan contact op met uw lokaal beheerder.

 

Let op: het is niet mogelijk in dezelfde browser gelijktijdig met twee verschillende

rollen in te loggen in LRP. Dit is alleen mogelijk indien gebruik wordt

gemaakt van verschillende browser-programma’s op dezelfde computer.

Het is wel mogelijk om in dezelfde browser met dezelfde rol in twee vensters

(of tabbladen) verschillende menu’s open te hebben in LRP.

 

Tip: bijna elke browser beschikt over een optie om de browser ‘full screen’

te tonen, vrijwel altijd te activeren door op F11 te drukken. Hierdoor worden

de locatiebalk, de toolbars en de tabbladen onzichtbaar en wordt het

werkscherm maximaal groot. Om het ‘full screen’ weer ongedaan te maken

drukt u nogmaals op de functietoets F11.