Κεφάλαιο 4 - Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (i)

1)

     α)

             

     β)

         

     γ)

 

2)

     α) Ένα αυτοκίνητο έχει 4 ρόδες. Πόσες ρόδες έχουν 4 αυτοκίνητα;

     β) Ένα ράφι χωράει 3 βιβλία. Πόσα βιβλία χωράνε 9 ίδια ράφια;

     γ) Ο Γιώργος τρώει 2 φρούτα την ημέρα. Πόσα φρούτα θα φάει σε 7 ημέρες;

3) Λύνω με τον νου:

 7 x 2 =                              3 x 5 =                             9 x 10 =

 4 x 5 =                                 8 x 4 =                             6 x 4 =

 9 x 3 =                              7 x 5 =                             9 x 5 =

 5 x 2 =                              3 x 3 =                             7 x 3 =

3 x 10 =                             8 x 2 =                             6 x 10 =

4) Γράφω τις προπαίδειες του 2, του 3, του 4, του 5 και του 10: