Κεφάλαιο 5 - Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ii)

  1. Συμπληρώνω τις προπαίδειες του 6 και του 7:

     2) Λύνω με τον νου:

6 x 7 =

2 x 7 =

4 x 6 =

5 x 6 =

8 x 3 =

9 x 7 =

4 x 3 =

5 x 7 =

3 x 5 =

8 x 4 =

7 x10=

8 x 6 =

9 x 6 =

7 x 7 =

2 x10=

      3) Σε κάθε όροφο της πολυκατοικίας υπάρχουν 7 παράθυρα.

     4) Σε κάθε σακουλάκι έχει 6 καραμέλες