iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1955 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1955. szeptember

E hónap folyamán a hazánkban állomásozó szovjet csapatokat az újonnan felállított Különleges Hadtest alárendeltségébe helyezik; a hadtest feladata az osztrák–magyar határ lezárása és védelme, a közlekedési útvonalak biztosítása. A hadtest állományába tartozik a 2. gépesített lövészhadosztály (Kecskemét, Cegléd, Szolnok stb.), a 17. gépesített lövészhadosztály (Szombathely, Körmend, Győr, Pápa stb.), a 195. vadászrepülő-hadosztály (Veszprém), a 177. bombázórepülő-hadosztály (Debrecen), és a 20. pontonos hidászezred (Duna–Tisza köze). A hadtest törzse Székesfehérvárra települ; parancsnoka Pjotr Lascsenko altábornagy.

Nagy Imre beadványokat és leveleket küld az MDP KV-nak; az írásokban követeli az ellene folyó támadások leállítását, és védelmébe veszi korábbi politikáját.

Napra pontos eseménysor

szeptember 1.

Az 1955: 31. tvr. megszünteti az 1951-től Szegeden, majd Szolnokon működött Közlekedési Műszaki Egyetemet.

szeptember 3.

Benjámin László megírja Így vagyunk c., Haraszti Sándornak ajánlott versét, amelynek meg-jelenését nem engedélyezik.* 1956. június 27. — A vers kéziratban terjed, egy fordulatát („Bűnös vagyok, elhittem bűnödet…”) és befejező sorát („…jóvátenni a jóvátehetetlent”) értelmiségi körökben gyakran említik.

szeptember 5.

A Fővárosi Bíróság Jónás-tanácsa ítéletet hirdet „a Közgazdaságtudományi Egyetem osztályidegen származású hallgatói” (LUX-csoport) ügyében. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedéssel vádolt Keller Józsefet 12 évi, Dombi Ferencet 10, Zsolt Antalt 6, Ferencz Attilát és Juhász Lászlót 8 évi szabadságvesztésre ítélik; a VI–XII. rendű vádlottak ítélete 3–8 évi börtön.

szeptember 6.

Kádár Jánost az MDP Pest Megyei Bizottsága első titkárává választják.

szeptember 7.

A Bp-i Fővárosi Bíróság a társadalmi rend megdöntésére írányuló szervezkedésben való részvétellel vádolt Taby Árpádot 15, Kozsik (Kozich) Károlyt 12, Klima Jenőt 8 évi börtönbün-tetésre ítéli. Az indoklás szerint az elítéltek kapcsolatban álltak az 1954 folyamán felszámolt Faddy–Gajári–Bónis-csoporttal.

szeptember 8.

Az SzN közli, hogy újabb 20 ezer fővel csökkentik a Magyar Néphadsereg létszámát. Ezekben a napokban más kelet-európai országok is hasonló bejelentést tesznek.

szeptember 9.

Konrad Adenauer német szövetségi kancellár részvételével német–szovjet tárgyalások kezdődnek Moszkvában. — A feszült légkörű megbeszélések eredményeként az NSZK felveszi a diplomáciai kapcsolatokat a Szu-val, és ígéretet kap a Szu-ban maradt mintegy 10 ezer német hadifogoly szabadon bocsátására.

szeptember 10.

Magyar–nyugatnémet légi közlekedési megállapodást írnak alá.

szeptember 14.

Hazatér a szovjet elhárítás által 1945 tavaszán letartóztatott és a Szu-ban 25 évi kényszer-munkára ítélt Hátszegi-Hatz Ottó, a m. kir. Honvédség Vörös Hadsereghez átállt vk. ezredese, az új hadsereg 1. gyaloghadosztályának v. parancsnoka.

szeptember 15.

Öngyilkosságot követ el Jankó Péter, a Legfelsőbb Bíróság másodelnöke, 1950 és 1953 között elnök hiányában tényleges vezetője, a Szálasi- és a Rajk-per tanácsvezető bírája.

Bemutatják Gertler Viktor Gázolás c. filmjét.

szeptember 16.

Argentínában felkelés kezdődik Juan Domingo Perón elnök rendszere ellen.

szeptember 17.

Az Irodalmi Újság szeptemberi számát Benjámin László Darvas Józsefhez címzett verse („Handabasa”) miatt elkobozzák.

A Szu-ban amnesztiát kapnak a nagy honvédő háború idején és azt követően az ellenséggel való együttműködésért elítéltek.

szeptember 19.

Befejeződik a megszálló szovjet csapatok kivonása Ausztriából. Ezzel gyakorlatilag is megszűnik a szovjet hadsereg Magyarországon tartózkodásának jogalapja.

Argentínában a sikeres katonai puccsot követően lemond és Spanyolországba menekül Juan Perón elnök.

szeptember 20.

A Magyar Népköztársaság az ENSZ Közgyűlés X. ülésszakára megfigyelőként delegálja Szarka Károly washingtoni követet. A sajtó közli az Mt elnökének az ENSZ Közgyűlés X. ülésszakához intézett táviratát, amelyben reményét fejezi ki, hogy ez alkalommal Mo-ot felveszik az ENSZ tagjai közé.

Az NDK kormánydelegációjának e napon kezdődött moszkvai látogatása során megkötik a keletnémet–szovjet államszerződést, amely elismeri az NDK (továbbra is korlátozott) szuve-renitását; az NDK csatlakozik a VSZ-hez. Berlin státusa függőben marad.

szeptember 22.

Konrad Adenauer nyugatnémet kancellár kinyilvánítja a Walter Hallstein külügyi államtitkárról elnevezett doktrínát, amely szerint az NSZK az NDK-t elismerő országokkal (a Szu kivételével) megszakítja diplomáciai kapcsolatait.

szeptember 23.

Bp-en eredménytelenül végződnek a magyar–jugoszláv gazdasági tárgyalások.Magyar–jugoszláv gazdasági tárgyalások kezdődnek Bp-en.

szeptember 26.

Moszkvába érkezik egy Afganisztánba tartó amerikai autós turista. A második világháború vége óta ő az első amerikai, aki autóval utazik a Szu-ba.

szeptember 27.

Miniszteri rendelet előírja a tsz-ekbe bevitt állatok, felszerelések és takarmány ellenértékének megtérítését.

Kibocsátják a hatodik békekölcsönt; a jegyzés eredménye 1 milliárd 510 millió Ft.

szeptember 29.

Bp-en meghal Heller Farkas közgazdász, 1921–1949-ig az MTA tagja.

szeptember 30.

Az MDP KV Tudományos és Kulturális Osztálya felszólítására lemond Hámos György, az IrU felelős szerkesztője; helyére utóbb Enczi Endrét nevezik ki. — Lemond az Írószövetség elnökségi pártcsoportjának hat tagja, valamint Vészi Endre, az Írószövetség titkára. október 18.

A begyűjtési miniszter engedélyezi a gabona szabadpiaci forgalmát.

Az USA-ba érkezik Emil Gilelsz szovjet zongoraművész; ő az első szovjet zenész, aki 1946 óta Amerikába látogat.

Meghal James Dean amerikai filmszínész.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére


19 |vissza a lap tetejére

Argentínában katonai puccsal megdöntötték Juan Domingo Perón elnök diktatúráját.


20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére


28 |vissza a lap tetejére

Magyarországon:

Országszerte megkezdődött a békekölcsön-jegyzés.

A Vörös Partizán-Brigád hű kommunista tagjai bejegyzett összegekkel támogatják az ország gazdaságát.

Az építőmunkásoknak a jobb életfeltételek elérése érdekében munkásszállókat építenek, ahol gondoskodnak a tiszta ágyneműről, ételről és még szórakozásról is! Magyarországon jelenleg kb. 120 ezer munkás él ilyen szállásokon.

A Magyar Tudományos Akadémia könnyűfém ipari kongresszust szervez szeptember 28-30-ig, ahova számos külföldi vendég is érkezett.

Már árulják az idei cukrot. Ebben az évben 10-15 %-kal több cukorrépa termett, mint tavaly.

A nagyvásártelepre irányított gyümölcs- és zöldség felhozatal lényegesen meghaladja a tavalyi mennyiséget.

Molotov  szovjet elvtárs táviratot küld a Magyar Népköztársaság külügyminiszterének, Boldoczki Jánosnak a két ország közötti diplomáciai kapcsolat 10. évfordulójának alkalmából.

A világban:

A Jaguar piacra dobja Mark 1-es, 2,4 l-es személyautóját.

Az 1955-ös Baseball World Series első mérkőzésén a New York Yankees 6:5 arányban diadalmaskodott a Brooklyn Dodgersszel szemben. Ez volt a legelső színesen sugárzott baseball mérkőzés a történelemben.

Ezen a napon született Stéphane Dion kanadai politikus, valamint ezen a napon hunyt el Arthur Donaldson svéd-amerikai színész.

Az aznapi zenei toplistákat Mitch Miller - The Yellow Rose of Texas című száma vezette.


29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források