iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1945 / október / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1945. október

Kronológia

október 1. - Csehszlovákiában érvénybe lép a köztársasági elnök 88/. sz. dekrétuma, amelynek értelmében a 16–55 éves férfiakat és a 18–45 éves nőket lakóhelyüktől távoli vidéken is igénybe lehet venni közmunkára; e rendelet alapján kezdődik meg magyarok tömeges deportálása a Szudéta-vidékre. Megalakul a Magyar–Jugoszláv Társaság; elnöke Moór Gyula. Megjelenik az Magyar Radikális Párt hetilapja, a Haladás. A Kolozsvári Magyar Színház teljes jogú állami intézménnyé válik.

október 2. - Mindszenty Józsefet a székesfőkáptalan beiktatja az esztergomi érsekségbe. Átiratot küld Miklós Béla miniszterelnöknek, melyben tiltakozik a 8 osztályos általános iskolai oktatás bevezetése ellen, mert véleménye szerint az sérti az egyház iskolafenntartási jogát. Csehszlovákiában a BM megtiltja, hogy cseh és szlovák nemzetiségű csehszlovák állampolgárok házasságot kössenek magyar vagy német nemzetiségű személyekkel.

Londonban véget ér a Külügyminiszterek Tanácsának konferenciája. Az USA nem ismerte el a Szovjetunió által támogatott román és bolgár kormány legitimitását, és mielőbbi szabad választásokat sürgetett.

október 3. - Az amerikai katonai szervek repülőgépen Magyarországra szállítják és átadják a magyar hatóságoknak a háborús bűnösök első csoportját, Szálasi Ferencet és tíz társát. Megtartja háború utáni első közgyűlését a katolikus filozófusok és teológusok szervezete, az Aquinói Szent Tamás Társaság.

október 5. - Választási rádióbeszédében Csécsy Imre a reformok útján elérendő szocialista társadalom megvalósítását nevezi az Magyar Radikális Párt céljának.

október 7. - Törvényhatósági választásokat tartanak Budapesten; a listás szavazáson a 600 ezer jogosult kb. 90%-a vesz részt. Az eredmény: FKgP 50,54%, 122 hely; MKP és SZDP (Dolgozók Egységfrontja közös listán) 42,76%, 51-51 hely, PDP 9, NPP 5, MRP 2 hely.

október 8.- Ülést tart az Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottsága.

október 9. - Az Magyar Kommunista Párt utcai tüntetéseken tiltakozik az FKgP törvényhatósági választási győzelme ellen; a fő jelszó: „Munkásököl vasököl, oda sújt, ahova köll!” Dalibor Krno, a csehszlovák kormány budapesti megbízottja Miklós Béla miniszterelnökhöz intézett levelében ismét indítványozza, hogy Csehszlovákia és Magyarország kezdjen közvetlen tárgyalásokat a lakosságcseréről. Megjelenik az Országos Szabadművelődési Tanács felállításáról szóló miniszteri rendelet; a tanács elnöke Karácsony Sándor.

október 10. - Ülést tart az Szociáldemokrata Párt vezetősége. Mindszenty József hercegprímás „a német kérdés emberies rendezését” kéri a kormánytól. Révkomáromban a szlovák hatóságok a városháza előtti térről eltávolítják Klapka György tábornok szobrát.

október 11. -  A Csang Kaj-sek vezette Kuomintang-csapatok támadást indítanak a Mao Ce-tung vezette kommunisták visszaszorítására. Megkezdődik a kínai polgárháború. A szovjet csapatok által ellenőrzött Koreában újjáalakul a Koreai Kommunista Párt. A párt főtitkára Kim Ir Szen.

október 12. - Ries István igazságügy-miniszter aláírja azt a rendeletet, amely a népbíróságokat az Igazságügyi Minisztérium alá rendeli.

október 13. - Kliment Vorosilov marsall közli Gyöngyösi János külügyminiszterrel, hogy a szovjet kormány kész fogadni Magyarország követét, Szekfű Gyulát.

október 14. - Erdei Ferenc belügyminiszter kiírja a nagygyűlési választásokat. .

október 15. - Életbe lép az INK 9560/. M.E. sz. rendelete, amely az egyes [németek lakta] vármegyékben, továbbá nagy- és kisközségekben a különböző testületek működésének szüneteltetéséről, valamint az ezzel összefüggő különleges közigazgatási szabályokról intézkedik. Mindszenty József hercegprímás körlevelet bocsát ki a szlovákiai magyarok üldözéséről. A nyugati szövetségesek elismerik Karl Renner osztrák kormányát. Franciaországban kivégzik Pierre Lavalt, a vichyi bábkormány elnökét.

október 16. - Megalakul az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezete (FAO).

október 17. - A katolikus püspöki konferencia nem támogatja Barankovics István Demokrata Néppártjának működését, illetve indulását a nagygyűlési választáson. Északkelet-Poroszországot Kalinyingrádi terület néven az Oroszországi Föderációhoz csatolják.

október 18. - Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete az erőszakos köztörvényes bűncselekményekre bevezeti a rögtönbíráskodást.

október 19. - Az amerikai kormány a csehszlovák és a magyar kormány jegyzékeire válaszolva leszögezi, hogy a németek kitelepítéséről hozott potsdami döntés a szlovákiai magyarokra nem vonatkozik. A szlovákiai Oktatás- és Népművelésügyi Megbízotti Hivatal az állampolgárságuktól megfosztott magyarok és németek számára csak külföldiként engedélyezi az egyetemekre és főiskolákra való beiratkozást.

október 20. - Oliver Edgcumbe tábornok, a Szövetségi Ellenőrző Bizottság mellett működő brit katonai misszió vezetője tiltakozik az ellen, hogy a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjai közös listán induljanak a naggyűlési választáson.

október 21. - Az amerikaiak Magyarországra szállítják a háborús bűnösök második,17 fős csoportját.

Londonban bejelentik, hogy az USA és Nagy-Britannia tiltakozott Moszkvánál a még ratifikálásra váró szovjet–magyar kereskedelmi szerződés ellen, mert az lekötné a magyar ipar és szállítás 50%-át, s mert a szerződés értelmében a Szovjetunió 50%-os tulajdont szerezhet a magyar bányászat, ipar és közlekedés kulcsfontosságú vállalataiban. A baloldal győz a franciaországi alkotmányozó nagyűlési választásokon. Nők ekkor szavazhatnak első alkalommal országos választáson.

október 22. - A Szövetséges Ellenőrző Bizottság magyar kezelésbe adja a MÁV-ot.

október 23. - Őrizetbe veszik az amerikaiak által kiadott Szombathelyi Ferenc v. vezérezredest, a m. kir. Honvédség egykori vk. főnökét.

október 24. - Ülésezik az FKgP Országos Nagyválasztmánya; Tildy Zoltán bejelenti, hogy az FKgP önálló listán indul a választáson. A Magyar Dolgozók Pártja határozatot hoz az úttörőmozgalom létrehozásáról. Csehszlovákiában államosítják a nagyüzemeket, a bankokat és a részvénytársaságokat; a magyar és német érdekeltségű tulajdonért kárpótlás nem fizetendő. Az ENSZ Alapokmányának életbe lépésével hivatalosan is megkezdi működését a világszervezet. Norvégiában kivégzik az ország nácikkal kollaboráló v. vezetőjét, Vidkun Quislinget.

október 25. - Csehszlovákiában elnöki rendelet jelenik meg a magyar nemzetiségűek vagyonának elkobzásáról. A csehszlovák hatóságok megkezdik a „közmunkára” kijelölt magyarok Csehországba deportálását. A rendelet végrehajtásának sok magyar ellenszegül; a lévai járás Szete falujában a hatóságok fegyvert használnak.

október 27.  - Román–magyar írótalálkozót rendeznek Kolozsvárott.

Edvard Beneš csehszlovák elnök e napon bocsátja ki utolsó dekrétumát. Ezzel befejeződik az elnök rendeleti úton történő kormányzása. Bemutatják Daróczy József Vihar után c., 1944-ben forgatott filmjét. Megkezdődik a református egyház országos missziói értekezlete.

október 29. - A Budapesti Népbíróság Major Ákos elnökletével megkezdi Bárdossy László v. miniszterelnök ügyének tárgyalását. Az MTA Moór Gyulát választja elnökévé. Világifjúsági konferencia kezdődik Londonban.

október 30. - Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a közalkalmazottak igazolását kötelezővé teszi az egyetemek és a vallás-felekezetek alkalmazottai számára is.

október 31. - Választási beszédében Rákosi Mátyás élesen támadja Peyer Károlynak, az Szociáldemokrata Párt vezetőségi tagjának politikai magatartását. Az amerikai kormány az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak küldött jegyzékében tiltakozik a szovjet–magyar gazdasági együttműködési szerződés megkötése ellen.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére


13 |vissza a lap tetejére

- Szombat

 

Kisztyakovszki Vladimir akadémikust 80. születésnapja alkalmából Lenin-renddel tüntetik ki, a vegyészet fejlesztésében elért eredményeiért. Először történt sikeres színes képátvitel, két New York-i felhőkarcoló között, azonban kereskedelmi használatra még nem készült fel a technika. Szegeden a kommunista és szociáldemokrata párttagokból álló tömeg megszaktotta Elek Lajos, a Független Kisgazdapárt szónokának beszédét a Vörös Hadsereg Szegedre bevonulásának évfordulójára rendezett felvonuláson.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források