iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1957 / április / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1957. április

Összeállította: Németh Tamara (2017)

Világviszonylatban 1957 áprilisa a média történetének első áprilisi tréfájával indult. A brit BBC április elsején tudósítást adott le a svájci spagetti szüretről, aminek következtében többen megkeresték a csatornát a kérdéssel, hogy honnét lehet spagetti-fát vásárolni. Igazi médiaesemény volt emellett a korszak legnagyobb sztárjának, Elvis Presley-nek az április 3-i hatalmas koncertje Kanadában.

9-én Egyiptom újra megnyitotta hajózásra a Szuezi-csatornát, 12-én, pedig Nagy-Britannia hivatalosan bejelentette, hogy következő év elejétől Szingapúr önrendelkezést nyer. Franciaországban, Aix-les-Bains-ben április 28-án  megalakul a Testvérvárosok Világszövetsége, innentől április utolsó vasárnapja a városok közötti együttműködés világnapja.

Két jelentősebb természeti katasztrófa történt a hónap során: április 5-én az Egyesült Államok déli részén pusztító tornádó 21 halálos áldozatot követelt magának, április 25-én pedig Törökország partvidékét földrengések rázták.

1957 áprilisában Magyarországon erősen érezhető volt az 1956-os forradalom hatása. Ekkor indult meg nagy erővel a megtorlás.

Április 5-én Kádár János levelet írt Chivu Stoica román miniszterelnöknek, a Romániában tartózkodó Nagy Imrének és társainak kiadatásával kapcsolatban. A miniszterelnök április 10-én belegyezett a menedékjog felfüggesztésébe, így 14-én Rajnai Sándor vezetésével Nagy Imrét és társait őrizetbe vették, Romániából Budapestre szállították, majd bebörtönözték, 15-én pedig megkezdődött a kihallgatásuk.

Április 4-től betiltották a gyülekezést nyilvános tereken, majd április 6-án létrehozták a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsát, aminek ítéleteivel szemben nem volt fellebezésre lehetőség, feladata pedig az “ellenforradalmi bűnösök” elítélése volt. A hónap során halálra ítélték például április 8-án Tóth Ilonkát, Gyöngyösi Miklóst és Göczi Ferencet, akik a budapesti fegyveres harcokban vettek részt, április 23-án, pedig Alapi Lászlót, aki a pásztói hidat felrobbantva akarta megakadályozni a magyar fiatalok deportálását.

Az április 16-i MSZMP ülés döntései értelmében 19-én Szigeti József művelődésügyi miniszterhelyettes utasítására megkezdődnek a fegyelmi eljárások  a felsőoktatásban, a belügyminiszter, pedig 21-én feloszlatja a Magyar Írók Szövetségét. Egy nappal korábban az MTA és a Szovjetunió Tudományos Akadémiája együttműködési szerződést írt alá Budapesten, 22-én, pedig a  Ferencváros futball mérkőzésben 1:0-ra megverte az FK Vojvodina csapatát a Népstadionban.

Alföld

1957. tavasz, I. szám

Németh László: Gulyás Pál szobájában -elbeszélés

Gulyás Pál verseiből

Boda István: Öregek; Hát búcsúztok már -versek

Takáts Gyula: Néz a cigány; Rózsa, lótusz -versek

Schiller: Héro és Leánder (ford.: Gulyás Pál) -vers

Rabindranath Tagore írásaiból (ford.: Kopácsy Margit) -versek

Kádár Zoltán: Medgyessy Ferenc -elemzés

Danyi Gyula: Vak árban

Stetka Éva: Hajnal Anna: Esők, szelek, csillagok -elemzés

Vekerdi-Tóth: Németh László: Égető Eszter -elemzés

Ferenczi Imre: Felsőtiszai népmesék (elemzés Kocsisné Fóris Mária gyűjtéseiről)

Pukánszkyné Kádár Jolán: Osváth Béla: Szigligeti -elemzés

Karel Capek: Angliai levelek (ford.: Szeberényi Lehel)

Tóth Endre: A tükör összetört -vers

Lermontov: A három pálma (ford.: Lothár László) -vers

Apollinaire: Dombok (ford.: Somlyó György) -vers

Kiss Tamás: Tenger -vers

Tasnádi Varga Éva: Vasárnap -vers

Simonyi Imre: Nóta -vers

Tóth Endre: Vívott bennem -vers

Holló Ernő: Ének -vers

Berzy András: Juhász Gyula elfeledett verse

Bényei József: Fal felül -vers

Tóth Bertalan: Fecske módra, két fészek között -vers

Arany János (Menyhárt József fametszete)

Gergely Pál: Arany János irodalmi serkentője: Szilágyi István ismeretlen levelei

Kiss Tamás: Úgy várom -vers

Lermontov: Azért; Nem téged szeretlek (ford.: Vámosi Pál) -versek

Longfellow: Hiawatha -elbeszélő költemény

Tóth Ervin: Egy elfelejtett debreceni fametszőművész: Mata János

Veres Péter: A Gabri gyerek és az ezüstgépek -részlet a Balogh-család történetéből

Szilágyi Miklós: Férfi vállal; Üres pohár -versek

Harsányi Zoltán: Oláh Gábor a katedrán

Kalász László versei

Polgár István versei

Julow Viktor: Szabó Lőrinc válogatott versei

Kiss Tamás: Emlékeztető -vers

Geo Norge versei (ford.: Sípos Gyula)

Cseres Tibor: Édeset keserűvel egyenlít a világ -elbeszélés

Páskándi Géza: Elkésett levelezőlap Géza-napra -vers

Kovács Kálmán: Szabó Pál: Most és mindörökké -elemzés

Bajkó Mátyás: Vidor Miklós: Kék korlát -elemzés

Szabó István: Veres Péter: Falusi Krónika -elemzés

Miroszláv Krlezsa: A Glembay urak (ford.: Dudás Kálmán) -dráma

Kalász László: Reggel -vers

Paul Eluard: Tüzet csiholtam (ford.: Stetka Éva) -vers

Apollinaire versei (ford.: Stetka Éva)

Stetka Éva: Rónay György: A francia reneszánsz költészete -elemzés

Rácz Károly: Nem tudok betelni -vers

Bőgel József: Szentkúthy Miklós: Divertimento -elemzés

Sonkoly István: Tóth Árpád verseinek megzenésítéseiről

Bertalan Ágnes: A művész -elbeszélés

Székelyhídi Ágoston: Mohács-szigeti jegyzetek

Bényei József: Otthoni képek -vers

Simonyi Imre: A városi könyvtárban -vers

Jan Kostra: Édes hazám (ford.: Futala Tibor) -vers

Koczogh András: Emlékeim Gyulai Pálról

Jobbágy Károly: Becsapott világ -vers

Bata-Koczogh: Illyés Gyula verseiről

Lev Uszpenszkij: Igazságtétel (ford.: Vámosi Pál) -vers

Irinyi Károly: Hunyadi József: Hollós vitéz -elemzés

H. S.: Naturalista vagy terészetelvű giccs?

Pálmai Kálmán: Capek: Az első csapat -elemzés

Bényei József: Nagy László: A vasárnap gyönyöre -elemzés

Danyi Gyula: Síp -vers

Bodri Ferenc: Egy könyv mellől: Török Sándor: Valaki kopog -elemzés

Hankiss János: Verdi “Falstaff”-ja

Katona Béla: Krúdy Gyula: Valakit elvisz az Ördög -elemzés

Bernáth Aurél: Megnyitóbeszéd Hrabéczy Ernő emlékkiállításán

Szabó Lőrinc műhelyében

Thúróczy Gyula: Pályám bére

Munka közben

Mocsár Gábor: Próbálkozások Debrecenben

Melléklet: Tartalommutató az 1956. Évfolyamhoz

Címlapon: Menyhárt József eredeti fametszete

Napra pontos eseménysor

Április 1. A televíziózás történetének első áprilisi tréfája: a BBC tudósítást adott le a svájci spagetti szüretről.

Április 3. Elvis Presley teltházas koncertje a kanadai Ottawában

Április 4. Magyarországon megtiltották, a közterekre szervezett nagyobb eseményeket, gyülekezéseket

Április 5. Kádár János levélben kéri Chivu Stoica román miniszterelnöktől Nagy Imre menedékjogának megszüntetését - tornádó pusztít az Egyesült Államok déli államaiban, 21 halott

Április 6. Magyarországon törvényerejű rendelettel létrejön a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa, ami fontos politikai ügyekben fellebezés lehetősége nélkül hoz ítéletet.

Április 7. Dél-Koreában megszületik a híres színész, Kim Kap-soo

Április 8. Halálra ítélik Tóth Ilonkát, Gyöngyösi Miklóst és Göczi Ferencet

Április 9. Egyiptom újra megnyitja hajózásra a Szuezi-csatornát

Április 10. Chivu Stoica román miniszterelnök beleegyezik Nagy Imrének és társainak a kiadatásába (előzmény: április 5.)

Április 11. Lukács György és felesége hazatérhet a romániai deportálásból

Április 12. A Brit Egyesült Királyság bejelenti, hogy 1958 januárjától Szingapúr önrendelkezést nyer

Április 13. Budapesten a belügyminiszter feloldja az éjszakai kijárási tilalmat

Április 14. Rajnai Sándor vezetésével Nagy Imrét és társait őrizetbe veszik, Magyarországra szállítják, majd bebörtönzik

Április 15. Nagy Imre első kihallgatása.

Április 16. Az MSZMP ülésen döntenek a művészeti szövetségek átszervezéséről és az írószövetség feloszlatásáról

Április 17. Bolgár népművészeti kiállítás nyílik Gyulán

Április 18. A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága határozatban erősíti meg a magyar pártvezetőkkel valómegállapodást Rákosi Mátyás kinntartásáról.

Április 19. Katonai gyászpompával eltemetik a Magyar Rádió ostromakor elesett államvédelmi katonákat. - Az MSZMP április 16-i határozata nyomán Szigeti József művelődésügyi miniszterhelyettes utasítást ad a fegyelmi eljárások megkezdésére a felsőoktatásban

Április 20. Budapesten aláírják a Magyar Tudományos Akadémia és a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának együtt működési megállapodását

Április 21. A belügyminiszter feloszlatja a Magyar Írók Szövetségét (előzmény: április 16.) - XII. Piusz pápa kiadja a Fidei Donum enciklikát

Április 22.  Ferencváros - FK Vojvodina futball mérkőzés a Népstadionban, 1:0 győzelem Bencsics góljával

Április 23. Rögtönítélő bíróság halálraítéli Alapi Lászlót, aki a pásztói hidat felrobbantva akarta megakadályozni a magyar fiatalok deportálását (ítélet végrehajtása: május 6.)

Április 24. A BBC asztronómiai sorozatának, a “The Sky at Night”-nak az első epizódja Britanniában

Április 25. Földrengés Törökország partvidékén

Április 26. Első alkalommal sorsolnak autót a Lottón, a nyertes a 13 éves Molnár Tibor

Április 27. Kivégzik Somlai István lakatost, a budapesti fegyveres harcok résztvevőjét

Április 28. Franciaországban, Aix-les-Bains-ben megalakul a Testvérvárosok Világszövetsége, innentől április utolsó vasárnapja a városok közötti együttműködés világnapja

Április 29. Az MSZMP budapesti Intéző Bizottsága Marosán Györgyöt választja első titkárrá

Április 30. Megszűnik a Honvéd és a Belügyi karhatalom, Budapesten a karhatalmi ezredek átszervezéséből létre jön a Forradalmi Honvéd Tiszti Ezred


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére


02 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle

"1957. április 2-án az MTI-re hivatkozva több napilap is beharangozta a „megújhodó magyar irodalom új termékét”, a Kortárs című folyóiratot. A harmincsoros tényhírből az olvasók arról értesülhettek, hogy az aznap utcára kerülő új orgánum szenzációkkal, például ismeretlen Juhász Gyula- és Radnóti Miklós-versekkel rukkol elő. Ebből azonban egy szó sem volt igaz – tudhatta meg a nagyérdemű a másnapi helyreigazításból. Amely „rosszízű áprilisi tréfát” emlegetett, s az ismeretlen hamisítóknak azt is felrótta, hogy az álhírben „felsorolt tizennyolc író közül csupán kettő szerepel valóban a Kortárs első számában, de ők sem a megjelölt műveikkel”."  HVG  2017. január 7. Murányi Gábor


03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére


16 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle

Népszabadság, 1957. április 16.

“Lelkes nagygyűlések országszerte”, a Kaposvárott, Miskolcon, Szombathelyen és Tamásiban megtartott kommunista nagygyűlések beszédeinek leirata két oldalon. “Mi a mérce?”: Kalmár György cikke a kommunista eszme életbenttartásáról és a párt jövőjéről, illetve Kállai Évának, “a Budapesti Pártház egyik hős védőjének” nekrológja.

A Vasas Központi Együttes az Erkel Színházban nagy sikert ért el a népi táncokból és népies kórus művekből összeállított műsorával a munkások körében. “József Attila-est az Irodalmi szinpadon”, a költőnek szobrot avattak Makón.

Nyolc éves a magyar-csehszlovák barátsági szerződés, Dobi István, Kádár János és Horváth Imre üdvözlőtáviratot küld a csehszlovák állam vezetőinek. Székely Béla országgyűlési képviselő a komlódtótfalui termelő szövetkezet hatékony működéséről és a rengeteg önkéntes csatlakozó lelkesedéséről ír.

Görögországi parlamentben közkegyelmet kértek a megbékélés érdekében a kommunista pártnak. “Állhatatosan védelmezzük a proletár internacionalizmus elveinek tisztaságát”: Enver Hodzsa albán államférfi orosz gyárlátogatása során a magyarországi események fényében a nemzetközi marxista-leninista összefogást hangsúlyozta a belső árulókkal szemben. Jelentés a moszkvai tudományos konferenciáról. Vorosilov Kínába látogat. Husszein államcsínyt követett el Jordániában. A Le Monde cikke alapján a nyugat-német atomfenyegetés az egész világot romokba döntheti..

Cikk olvasható a  miskolci és József körúti “ellenforradalmárok” rémtetteiről és vallatásuk eredményéről.

A Földművelésügyi Minisztérium felhívásban figyelmeztet, hogy talajmenti fagy várható. Megkezdték a Parlament kupolájának helyreállítását. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint estig változó felhőzet várható, több helyen záporeső, a hegyekben havazás. Legmagasabb nappali hőmérséklet 7-10 fok között várható. Urbán Ernő Kutyaszorító című regényének olvashatjuk a 8. folytatását.

A második országos tejtermelési verseny értékelése szerint az ország legjobban tejelő tehene Fáni a Mezőhegyesi Törzsállattenyésztő Állami gazdaságtól, évi 13 743 kiló tejjel. A komlói bányászok önkéntesen felelevenítik egymás között a munkaversenyt. Ellenkező híresztelésekkel ellentétben a húsellátás nagyszerű és bőséges, az esetleges hiányokat a fegyveres harcok és a sztrájkok okozták. A fővárosban mindenki nyugodtan használja fel a sertés hús készleteket, mert az ünnepekre lesz pótlék, a vidéki területek szükségletei marha- és füstölt áruból lesznek fedezve.


17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források