THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC TỰ NHIÊN
-------

BTC CHƯƠNG TRÌNH SV NCKH 2017

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2017

THỂ LỆ

Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” – Năm 2017

 1. Đối tượng tham gia

Sinh viên trường ĐH KHTN đang theo học các hệ đào tạo: chính quy Đại học, Cao đẳng và Hoàn chỉnh đại học có quyền tham gia theo hai hình thức cá nhân hoặc tập thể (một nhóm không quá 05 thành viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

 1. Lĩnh vực nghiên cứu

Tham gia một trong 09 lĩnh vực:

 1. Nội dung – Hình thức tham gia

(Nhóm) tác giả có công trình nghiên cứu có kết quả hoàn chỉnh. Khuyến khích các công trình có công bố khoa học hoặc các đề tài khóa luận tốt nghiệp.

Giải thưởng gồm hai vòng:

(Nhóm) tác giả tiến hành đăng ký theo link http://tinyurl.com/svnckh17, trình bày công trình và nộp hồ sơ dự giải theo đúng quy định ở điều 4 và 5.

Nộp 01 cuốn đề tài, 2 hình 3x4 (mỗi tác giả) về Văn phòng Đoàn cơ sở 1 và nộp file online theo hướng dẫn đính kèm thể lệ về địa chỉ http://tinyurl.com/detaisvnckh

(Nhóm) tác giả vào vòng chung kết sẽ chỉnh sửa, hoàn chỉnh công trình từ những góp ý nhận được từ vòng loại và báo cáo trước hội đồng khoa học của từng lĩnh vực. Hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực chỉ được thành lập khi có từ 03 công trình đạt tiêu chuẩn vào vòng chung kết trở lên.

 1. Tiêu chí đánh giá công trình
 1. Quy định trình bày
 1. Trình bày trang bìa và phần nội dung công trình theo mẫu đính kèm thể lệ, không được phép ghi bất cứ thông tin nào khác thông tin theo mẫu.
 2. Trang bìa đóng bìa cứng màu xanh da trời, gáy dán keo màu xanh dương đậm (không dùng gáy lò xo), không đóng bìa kiếng.
 3. Phần nội dung công trình:
 1. Nội dung ý tưởng được đánh máy hai mặt trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm); phông chữ Unicode, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng 1.5 dòng; đánh số thứ tự trang ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang.

Các công trình chỉ được phép dài tối đa 100 trang (không kể phần phụ lục).

 1. Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự rõ ràng theo một kiểu thống nhất: 1.; 1.1; 1.1.1; …
 2. Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các ký hiệu thông thường. Các ký hiệu phải có chú thích rõ ràng. Các bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh hoạ, … phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích.
 3. Tên tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết đúng tiếng nước đó (không được phiên dịch).
 4. Công trình không được viết lời cảm ơn, không được dùng các ký hiệu riêng, gạch chân các câu trong công trình và không được ký tên.
 5. Không được ghi tên tác giả và cán bộ hướng dẫn trong phần định dạng header hoặc footer.
 1. Thành lập Hội đồng Ban giám khảo

Thành phần Ban giám khảo bao gồm các nhà khoa học, các doanh nghiệp, quỹ đầu tư của từng lĩnh vực.

 1. Giải thưởng và quyền lợi người tham gia

Các công trình tham gia Vòng loại đạt chất lượng do Hội đồng giám khảo thẩm định sẽ được đăng ký tham gia các Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học ở cấp cao hơn (không nhất thiết là các đề tài vào vòng Chung kết).

Mỗi đề tài tham gia sẽ được hỗ trợ 100.000 Đ cho chi phí in ấn.

Sinh viên có công trình đăng ký tham gia đều được cộng điểm rèn luyện.

Các công trình đạt giải sẽ được giới thiệu lên các phương tiện thông tin của Đoàn trường.

Tặng giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường cho những cán bộ hướng dẫn công trình đạt giải Nhất và những đơn vị tích cực hỗ trợ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Đối với lĩnh vực có từ 03 đề tài đạt tiêu chuẩn trở xuống vào vòng chung kết, BTC sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực và quyết định giải thưởng.

Giải Nhất: Kỷ niệm chương, giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường và tiền thưởng 3.000.000 Đ.

Giải Nhì, Ba, Khuyến khích: giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường với các mức thưởng lần lượt là 2.000.000 Đ, 1.500.000 Đ, 1.000.000 Đ.

 1. Thời gian đăng ký và tham gia

Hạn chót đăng ký và nộp công trình hoàn chỉnh: 10/8/2017. Hồ sơ dự thi gửi về văn phòng Đoàn trường cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Chấm vòng loại: 10 – 30/8/2017.

Báo cáo vòng chung kết: 10 – 20/9/2017.

Công bố kết quả và trao giải: tháng 11/2017.

BTC CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2017


Mẫu trang bìa SV NCKH


Mẫu phần nội dung công trình

MỤC LỤC

MỤC LỤC        i

DANH MỤC BẢNG        ii

DANH MỤC HÌNH        iii

TÓM TẮT CÔNG TRÌNH        1

1.        ĐẶT VẤN ĐỀ        2

2.        TỔNG QUAN TÀI LIỆU        3

2.1.        Nội dung một        3

2.2.        Nội dung hai        3

3.        MỤC TIÊU – PHƯƠNG PHÁP        4

3.1.        Mục tiêu        4

3.2.        Phương pháp        4

3.2.1.        Phương pháp nghiên cứu một        4

3.2.2.        Phương pháp nghiên cứu hai        4

4.        KẾT QUẢ        5

4.1.        Kết quả nghiên cứu một        5

4.2.        Kết quả nghiên cứu hai        5

5.        KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ        6

5.1.        Kết luận        6

5.2.        Đề nghị        6

6.        TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC        7

6.1.        Tài liệu tham khảo tiếng Việt        7

6.2.        Tài liệu tham khảo tiếng Anh        7

6.3.        Tài liệu tham khảo internet        7


DANH MỤC BẢNG


DANH MỤC HÌNH


TÓM TẮT CÔNG TRÌNH

Nội dung tóm tắt công trình được trình bày trong một trang A4.


 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nêu lên sự cần thiết của đề tài, lý do chọn đề tài.


 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Tổng quan tóm lược đề tài, nêu những giải pháp khoa học đã được giải quyết ở trong và ngoài nước, những vấn đề tồn tại cần được tiếp tục nghiên cứu và phương án giải quyết của tác giả (nhóm tác giả).

 1. Nội dung một

 1. Nội dung hai


 1. MỤC TIÊU – PHƯƠNG PHÁP

 1. Mục tiêu

Mục tiêu của công trình.

 1. Phương pháp

 1. Phương pháp nghiên cứu một

Nêu phương pháp.

 1. Phương pháp nghiên cứu hai


 1. KẾT QUẢ

 1. Kết quả nghiên cứu một

Nội dung - kết quả nghiên cứu đạt được, những thảo luận xung quanh kết quả đạt được.

 1. Kết quả nghiên cứu hai


 1. KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ

 1. Kết luận

Nêu lên kết luận, ý nghĩa khoa học của kết quả, hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội

 1. Đề nghị

Đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo.


 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC

 1. Tài liệu tham khảo tiếng Việt

 1. Tài liệu tham khảo tiếng Anh

 1. Tài liệu tham khảo internet


HƯỚNG DẪN NỘP FILE CÔNG TRÌNH

Nộp file theo các bước sau đây:

Nén tất cả các file bao gồm phiếu đăng ký, tóm tắt công trình (file word, tối đa 01 trang A4), cuốn đề tài, bài báo khoa học (nếu có) hình ảnh chân dung của (nhóm) tác giả. Đặt tên file tương ứng theo cú pháp: 1. Phieu dang ki SV NCKH 2017, 2. Bao cao SV NCKH 2017, 3. [MSSV] [Tên tác giả].

Đặt tên file nén bằng tiếng Việt không dấu theo cú pháp [SVNCKH 2017] [Ten de tai (ngắn gọn)]

Hình ảnh được sử dụng để làm poster. Yêu cầu gửi ảnh có độ phân giải cao, rõ khuôn mặt. KHÔNG SỬ DỤNG hình thẻ hoặc hình mặc áo tốt nghiệp.