TALLER DE LECTURA

Proposta metodològica per ensenyar explícitament les estratègies de comprensió lectora.

  1. Us mostro de què es tracta i per què és important
  2. Ho penso en veu alta i ho faig davant vostre
  3. Ara, fem-ho junts¡
  4. Podeu fer-ho sols?

Per exemple, per treballar la estratègia X, es dedicaran 4 sessions al llarg d’un trimestre des de les àrees de català, socials, tecnologia, castellà.

  1. Minilliçó o mini-unitat (10’ o 15’)
  2. Lectura independent ( 25’ o 30’)
  3. Parlem del text, compartir i reflexionar (5’10’)

1. Mini-lliçó (10’ o15’)

connexió

modelatge

participació activa

enllaç

L’ensenyant introdueix el tema amb un exemple (activar coneixements previs, crear expectatives, predisposar...).

Presenta l’estratègia a treballar vinculant-la amb una situació compartida.

Concreta els objectius especificant què s’aprendrà.

“Avui aprendrem.....” 

El docent presenta el procediment que se seguirà.

Llegeix un fragment i aplica l’estratègia, mostrant com aconseguir l’objectiu. Pensa en veu alta tot especificant el procés que segueix

“Ara us mostraré els passos que jo segueixo…”

Els alumnes s’expliquen l’objectiu i l’estratègia els uns als altres.

“Gira’t i parla

El mestre reforça el que han de fer, i els anima que ho practiquin durant la lectura individual.

“Ara feu-ho sols...”

2. Lectura independent (25 a 30’)

Els alumnes passen a la lectura individual tenint present de practicar l’estratègia que se’ls ha introduït durant la minilliçó.

Atenció a la diversitat

L’activitat del mestre durant aquests 25’ o 30‘ és la clau de l’èxit del grup-classe:

Estratègia d’oralitat

3.Parlem del text (compartir i reflexionar) 5’ o 10 minut

Posada en comú per