ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΦΡΑΣΕΩΝ ΡΟΜΑΝΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΡΟΜΑΝΙ

Έχεις πολύ ωραίο λουλούδι

You’ve got a very beautiful flower (γιούβ γκότ ε βέρι μπιούτιφουλ φλάουερ)

Εχείτουτ μπουτ λατσί λουλουντί

Πολύ μεγάλο

αυτοκίνητο

A very big car ( ε βέρι μπίγκ κάρ)

Χανί μπαρό ταρναφίλι

Καλέ, θα σε πονέσει το κεφάλι!

Be careful, you will have a headache! ( μπι κέαρφουλ, γιου γουί χέβ ε χέντεϊκ)

Μαρέ κε ντουκάλτουτ ο σερό!

Τρίψε καλά το πρόσωπό σου!

Wash your face very well! (γουός γιόρ φέϊς βέρι γουέλ)

Μορ λατσές το μούϊ

Τι θα φάς;

What are you going to eat? (γουάτ άρ γιού γκόϊνγκ του ίιτ;)

Ο κε χάς;

Θα φάω αγγούρι

I will eat a cucumber.(αϊ γουίλ ίιτ ε κιούκουμπερ)

Και xάφ χαρπουζί

Θα σε πάρω καλή νύφη

You will be a good bride to my son. (γιού γουίλ μπι ε γκούντ μπράϊντ του μάί σαν)

Κε λάφτουκε λατσί μπορή

Δώσε  το καλέ στον αδελφό σου

Give it to your brother (γκίβ ιτ του γιόρ μπράδερ)

Ντε μαρέ το πxάλ

Να με φέρεις ένα κρεμμύδι

Bring me an onion (μπρίνκ μι εν όνιον)

Τε λέσμαγγε πουρούμ

Να πάμε να κλέψουμε ρόδια

Let’s go and steal some pomegranates ( λέτς γκόου εντ στίιλ σάμ πόμεγκρανετς)

Κε τζαφ κε τσoράφ νταριβά

Μαμά, να πας να με πάρεις καινούρια ρούχα. Έρχεται Πάσχα.

Mum, you must buy me some new clothes. Easter is coming! ( μάμ γιού μάστ μπάϊ μι σαμ νιού κλόουδς. Ίστερ ιζ κάμινγκ)

Ντάγιο κε τζάφ κε λέσμαγγε νεβέ ζράνια. Αβελά Πατραγκί.

Μαμά να πας να με πάρεις χτένα να βγάλω τις ψείρες μου.

Mum, you must buy me a special  comb to take my lice away. (μάμ γιου μαστ μπάϊ μι ε  σπέσιαλ κόμπ του τέϊκ μάι λάϊς εγουέϊ)

Ντάο κε λες καγκλί τζουβεκί κε νικαλές με τζουβά.

Κορίτσια, θα πάμε στην εκκλησία με τα πόδια πρωί πρωί.

Girls, we are going to church on foot first thing tomorrow morning ( γκέρλς, γουϊ αρ γκόϊνγκ του τσέρτς ον φούτ φέρστ θίνγκ τουμόροου μόρνινγκ)

Τσαολιάλες, ταα κε τζας κε καγγερή πχιριντός κε τανια τανια

Να αγοράσουμε ρούχα από το πανηγύρι.

Let’s buy some clothes from the feast bazaar. (λέτς μπάϊ σάμ κλόουδς φρόμ δε φίιστ μπαζάρ)

τε κινάς ζράνια κα το πανηγύρι.

Θα πάρουμε και καμιά εικόνα της Παναγιάς

We will also buy a Virgin Mary icon ( γουΐ γουίλ όλσο μπάϊ ε βέρτζιν μέρι άϊκον)

κε λάσα αμέγγε κι κανέ παναά

Θα τινάξω την κουβέρτα

I will shake off the blanket ( αϊ γουίλ σέϊκ όφ δε μπλάνκετ)

Κε τινάφ ε κουρί.

Να περάσω την μαξιλαροθήκη στο μαξιλάρι

Let me put the pillow in its case (λέτ μι πούτ δε πίλοου ιν ιτς κέϊς)

Να καφ ο κουλούφη ε γιαστικίσκο

Θα βγάλω το δόντι μου και θα περάσω ξένο δόντι

I’ll have my tooth replaced with a new one (αϊλ χέβ μάϊ τούθ ριπλέϊστ γουίδ ε νιού ουάν)

Κε νικαλάφ μο νταν και νακαάμαγγε για βερντάν

Αύριο το πρωί θα ασβεστώσουμε

Tomorrow morning we’ll whitewash the house. (τουμόροου μόρνινγκ γουιλ γουάϊτγουός δε χάους)

Ε τανιά και ντάς κερέτσι

Πάνε να ανάψεις την καντήλα

Go and light the oil-burning lamp (γκόου εντ λάϊτ δε όϊλ μπέρνινγκ λάμπ)

Τζα κε λαβές ε καντίλα

Να μπεις να σφουγγαρίσεις

Come in and start moping (κάμ ίν εντ στάρτ μόουπινγκ)

Κε νταλντίες και σιλντίες

Να αλλάξεις εσώρουχο

You must change your underwear (γιου μάστ τσέϊντζ γιόρ άντεργουέαρ)

Κε ντιεστίε σου σοστέν

Να πλένεις τα πόδια σου

Wash your feet ( γουός γιόρ φίιτ)

Κε χαρεβές κε τσαγκά

Γιαγιά: «Θα δώσω μικρή την εγγονή μου για να μην περπατάει πολύ»…

Μπαμπάς: «Καλέ μαμά, θα την δώσω 17 χρονών που θα μεγαλώσει»  

Grandma: “I’ll engage my granddaughter now that she is very young so that she doesn’t hang around very much. (γκράντμα: «Αϊλ ινγκέιτζ μάϊ γκράντντότερ νάου δατ σι ιζ βέρι γιάνγκ σόου δατ σι ντάζντ χένγκ εράουντ βέρι μάτς»)

Dad: “But mum, I’ll engage her when she is grown up at her 17. (ντάντ: «μπατ μάμ, αϊλ ινγκέιτζ χερ γουέν σι ιζ γκρόουν απ ατ χερ σεβεντίν»)

Γιαγιά: «α κε ντάβλα τινιή με γγονιά για τε νε πχηρέλ»

Μπαμπάς: «α τσε ντάο κε ντάβλα ντέστε εφτά κα κε μπάριολ»

Το σκυλί θέλει να φάει

The dog wants to eat (δε ντόγκ γουόντς του ίιτ)

Ο τζουκέλ μαγγέλα κε χαλ

Κλείσε το σπίτι για να μην μπουν τα αδέλφια σου και κάνουνε άνω κάτω, χάλια

Close the door of the house so that your brothers won’t get in and make a mess ( Κλόουζ δε ντορ οβ δε χάουζ σόου δατ γιόρ μπράδερς γουόντ γκέτ ιν εντ μέϊκ ε μές)

Πχαν ο κχέρ για τε νε νταλντίεν ο πχάλ κε κερέν άνω κάτω

Πάνε να πάρεις τα φάρμακα από το φαρμακείο με το μηχανάκι

Go and take my medicine from the pharmacy by your motor-bike. (γκόου εντ τέϊκ μάϊ μέντισιν φρόμ δε φάρμασι μπάϊ γιόρ μότορ-μπάϊκ)

Τζα κε λέζμαγγε ο φάρμακα κατάρ ο φαρμακίο με την μακίνα.

Θα πάω να κατουρήσω

I’m going for a pee (άϊ εμ γκόϊνγκ φορ ε πίι)

Κε τσάφ κε μίτρααφ

Δεν είμαι καλά, με πονάει το κεφάλι μου και κάνω αέρια

I don’t feel well, my head aches and I fart ( Αϊ ντόντ φίιλ γουέλ, μάϊ χέντ έίκς εντ αϊ φάρτ)

Νε ναόμ λατσές ντουκάλαμα μο σερό και κχανιαράβα.

Τρελή έ τρελή!

You are too crazy by half! (γιου αρ του κρέϊζι μπαϊ χάφ)

Ντεγγιλάλε ε ντεγγιλάλε!

Θα σε δώσει ο παππούς λεφτά

Your granddad will give you some money (γιόρ γκράντνταντ γουίλ γκίβ γιου σάμ μάνεϊ)

Κε ντέλτουτ μο πάππους λοβέ.

Τα πόδια με πονάνε

My feet hurt ( μάϊ φίιτ χέρτ)

Μο τσαγκά ντουκάναμαν

Δώσε  μου ένα πιάτο να σε βάλω φαγητό

Give me a plate to put in some food for you ( γκίβ μι ε πλέϊτ του πούτ ίν σαμ φούντ φορ γιού)

Ντέμαν γιέκ τσαρό κε τοβάφτουκε χαμπέν

Τι ωραία σκουλαρίκια!

What beautiful earrings! (γουάτ μπιούτιφουλ ίαρινγκς!)

Ο λατσέ τσενιά