Priser fra 1.04.2016:

Pris

Gele negler

790

Shallac

500/550

Spa Manikyre

650

Fotpleie

650

Vi gir 5 % rabatt på behandling før kl 14.00