Priser fra 1.04.2016:

Pris

Gele negler

990

Shallac

550/600

Spa Manikyre

650

Fotpleie

680

Vi gir 5 % rabatt på behandling før kl 14.00