Thaumathurgy

Thaumaturgy är det säkraste och mest pålitliga sättet att utöva magi på. Skillnaden på evocation och thaumaturgy handlar om förberedelse, tidsåtgång och mindset.

Hur det går till rent spelmässigt

 1. Välj önskad effekt. Önskad effekt används för att avgöra besvärjelsens komplexitet. Man har kategoriserat vad man kan göra till följande:
 1. Lösa annars väldigt svåra eller t.o.m omöjliga problem. Alternativt göra vanliga utmaningar extremt lätta. Exempel: “Jag vill leta reda på Sven som gömmer sig någonstans i Chicago”, “Jag vill ge dörren till bankvalvet en rejäl omgång så att den ramlar ut”, “Jag vill övertala borgmästaren att hoppa från femte våningen”, “Jag vill veta var och om det finns en hemlig ingång till herrgården”, “Jag vill göra mig själv obemärkt och svårare att upptäcka”.
 2. Skapa bestående förändringar hos människor eller objekt. Exempel: “Ge personen extrem otur i ett dygn”, “Göra personen till min slav”, “Få en person till att tro att hans bästa vän har legat med hans fru”, “Göra så att ingången till vårat hemliga tillhål helt enkelt inte är av intresse för gemene man, inte ens den riktigt nyfikne”
 3. Få annars inte tillgänglig eller svårtillgänglig kunskap. Exempel: “Jag vill övervaka vad borgmästaren har för sig idag”, “Jag vill veta vad som har hänt med personen som den här ägodelen tillhör”.
 4. Interagera med det övernaturliga. Exempel: “Jag vill framkalla en demon”, “Jag vill kontakta ett spöke”, “Jag vill få information om vad som har hänt här och vill fråga en fae”.
 5. Forma magiska energier till mer bestående evocation-effekter. Exempel: “Jag vill först framkalla en storm sedan vill jag träffa borgmästaren med en dödlig blixt i huvudet medan jag befinner mig flera kvarter därifrån”, “Jag vill skapa en magisk fälla som sätter eld på den som kliver i den”, “Jag vill dölja fullmånen med tjocka gråa moln så att en viss typ av varulvs krafter inte är lika kraftiga”, “jag vill få borgmästarens limousine att rosta igen så pass mycket i motorn att den inte startar”.
 6. Frammana fysiska objekt: “En blomma till dig min sköna dam.”, ”Om jag ändå hade låsdyrkar!”, “Jag trodde du hade muddrat honom!? - SMACK!”
 1. Avgör svårighetsgraden på det man vill uppnå. Det avgör hur mycket som krävs av karaktären i förberedelserna och hu svårt det bli att faktiskt kasta självaste magin då förberedelserna är klara.
 2. Förberedelse. Om besvärjelsens komplexitet inte överstiger karaktärens värde i lore antas man ha allt man behöver för att kasta magin och man kan då hoppa över detta steg.
 1. Om komplexiteten är högre än lore behöver man kompensera det på något sätt och det är där förberedelserna kommer in.
 2. Man kan aktivera aspekter. Har karaktären en high concept som beskriver denne som någon form av wizard kan man alltid aktivera det som en aspekt för en fatepoint i detta läget så länge handlingen är i linje med det som ens high concept beskriver (oftast är det ingen fara alls).
 3. Man kan slå andra färdighetsslag för att skapa aspekter som man sedan får en gratisaktivering med (create advantage, make declaration). Varje handling är en scen och tar en lämplig mängd tid beroende på.
 1. Man kan slå mot contacts för att hitta någon som har det man saknar.
 2. Man kan slå mot academics för att studera sig till det.
 3. Man kan slå mot burglary för att bryta sig in någonstans föra att sno en sällsynt ingrediens.
 4. Osv. Osv.. Använd fantasin
 1. Ta konsekvenser för att öka med lika mycket.
 2. Hoppa över en scen som man annars hade varit med i där resten av gruppen istället är aktiva. Undvika gärna denna, den är tråkig.
 1. Kasta självaste magin. När man har avgjort svårighetsgraden, valt komplexitet och gjort lämpliga förberedelser är det dags att kasta självaste magin.
 1. Man slår då mot disclipline som vanligt. Man tar automatiskt en mental stress och ytterligare en extra för varje kraftpoäng som överstiger värdet i conviction, precis som vid evocation. DOCK måste man inte slå mot hela komplexitetsnivån på ett slag utan man kan dela upp den på flera slag vilket innebär att man kan få ner det till tre enkla slag där man tar tre stress istället för ett skitsvårt slag där man tar betydligt mycket mer stress.
 2. Detta är endast relevant om karaktären utför besvärjandet under press. Har karaktären “all tid i värdlen” och kan göra saker i lugn och ro lyckas det automatiskt.
 3. Detta innebär sedan i sin tur att om man redan förberett sig kan man senare i en strid (med förutsättning att man har med sig alla saker som krävs) göra självaste kastandet av magin.
 1. Har man då valt en komplexitet på t.ex 14 kan man dela upp det på fyra rundor där man slår mot 4,4,3,3 eller ännu säkrare: uppdelat på 7 rundor där man slår mot 2 varje runda.
 2. Precis som med invocation kan en backlash och/eller fallout hända om du misslyckas med ett discipline-slag. Skillnaden här är att hela besvärjelsen misslyckas om det blir en fallout, den blir inte bara svagare som med en invocation.
 1. När man väl lyckas med sista discipline-slaget så äger magins effekt rum.

Det helt fantastiska med thaumaturgy är att man kan slänga upp en ward med typ styrka 12 för att ta höjd för att motståndaren kanske slår riktigt bra på sitt slag och aktiverar någon aspekt för att boosta sitt slag ännu mer.

Exempel: Måtståndaren väljer att kasta en evocation-attack med styrka 10 (risky buisness!). Han har en conviction på 3 vilket gör att han tar en mental stress i grund för att kasta magin och ytterligare en för varje nivå över conviction som styrkan sträcker sig vilket blir 8 (!) mental stress. När man tar stress kryssar man i en ledig ruta (1,2,3,4) av samma värde som skadan, finns det inget ledig tar man det närmsta över. Finns inte det måste man sänka skadan genom att ta konsekvenser. Det gör att tagit en allvarlig konsekvens (4) och sedan fyllt i stressruta nummer 4.

Därefter kastar han magin och slår sitt discipline slag. Svårighetsgraden är nu 10. Motståndaren har 6 (holy shit!) i discipline och får +++- på sitt slag vilket resulterar i 6+2=8. Fortfarande två under så motståndaren spenderar en fatpoint och aktiverar sin aspekt "Ökänd eld-besvärjare" för att få ytterligare +2 vilket gör att han hamnar på exakt 10. Han lyckas med att kasta magin.

Om skyddsmagin har en styrka på så mycket som 12 så får motståndaren alla sina 10 i skada rakt i nyllet om han inte lyckas undvika.

Om skyddsmagin hade haft låt oss säga 6 i styrka hade motståndaren fått välja om överskottet av skada skulle skada det tilltänkta målet eller sänka skydsmagins styrka med överskottet eller en blandning.

Kom ihåg att om en thaumaturgy-magi har en styrka under eller lika med ditt värde i lore har du allt du behöver för att kasta magin på plats. Du behöver bara lägga någon minut på att rita en cirkel eller hitta en bra gräns/tröskel. Sedan lägger du en eller flera rundor på att kasta magin beroende på hur du vill dela upp svårighetsgraden.

I exemplet med en styrka på 12 behöver du göra förberedelse-fasen av thaumaturgy. Du är på plats några timmar innan och förbereder, fokuserar energi på cirkeln eller skyddsområdet i fråga för att göra den mer potent.

Att utföra “snabba” thaumaturgiska besvärjelser i stridens hetta

Du kan utföra en thaumaturgy-spell i en konflikt. En begränsning är att styrkan på besvärjelsen kan max vara ens värde i Lore. Det är ju då man antas ha alla förberedelser redo för att påbörja magin.

Svårighetsgraden för att kasta magin är som vanligt