ZŠ a MŠ Frymburk 2017/2018

                      Týdenní plán

Třída: II.

Třídní učitelka: Mgr. Kyselová Soňa

Třídní asistentka: Mgr. Moravcová Markéta

Kontakt: kyselova@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14-15hod

Datum: 16.4.- 20.4.2018

2.třída.png

Zprávy ze třídy:

Na úterý musí mít všechny děti ve škole cvičební úbory- teplákové soupravy-dlouhé tepláky,mikina+botasky!

Příští týden týdnů odpadá kroužek Tvořeníčko ( 25. 4. - třídní schůzky ve třech) i kroužek Deskových her ( 26. 4. - třídní schůzky ve třech).                

Děkuji za pochopení Hana Reifová

 

Co nás tento týden čeká:

PŘEDMĚT

TÉMA

Když není úkol-čtěte, pište!!!

Domácí úkoly:

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy- rozbory vět

 diktáty, psaní slov a vět

čtenářská dílna- pátek (knihu s sebou!)

Čtení Jarní romance, čítanka str. 71- Skřítek Hospodáříček

Marodi- napiš 5 vět o skřítkovi, u dvou vět urči slovní druhy slov.

MATEMATIKA

Násobení, dělení, slovní úlohy

TRÉNOVAT

sčítání a odčítání do 100 zpaměti, umět násobky 1-5

Marodi do str.46 + cv.7/47

PRVOUKA

Koloběh vody v přírodě, mláďata zvířat

                                                                                                                                                                                             

                                            Nejbližší plánované akce:

DATUM

AKCE

 Výuka AJ v 1. a 2. třídě

Jak jistě dobře víte, na naší škole probíhá výuka anglického jazyka již od 1. ročníku a je zařazena do školního rozvrhu s dotací 1hod.týdně.

 Jak výuka probíhá?

V mladším školním věku je pro výuku anglického jazyka nejdůležitější nejen nadchnout žáky pro cizí jazyk, ale zprostředkovat takovou formu výuky, ve které se žáci cizímu jazyku učí jako svému rodnému jazyku (nikoli stylem- česká slovíčka-překlad) a poskytnout žákům opravdový zážitek z učení zábavnou formou. Výuka probíhá pouze v angličtině- děti jsou tak vystavené situaci, kdy se nemohou spoléhat na dorozumění ve svém jazyce a učí se zejména smyslovým prožitkem. Velice důležité je využití TPR – tuto metodu vyvinul James J. Aster zhruba před 30- ti lety. Napodobuje přirozený proces učení, kde na základě mluveného slova následuje určitá tělesná reakce. Dochází tedy k učení nových slov, aniž by bylo nutné je překládat. Metoda TPR napodobuje učení se mateřskému jazyku u malých dětí, kdy rodiče na dítě hovoří a očekávají nějakou reakci. Metoda TPR využívá hojně mimiky, názorných příkladů, příběhů a pohybové aktivity. Děti mladšího školního věku tak zapojují při výuce nejen všechny smysly, ale hlavně celé tělo a učí se přirozeně reagovat na cizojazyčné pokyny v rozličných situacích.                                                                              Vyplňování pracovních listů je pro děti nezáživné a není cílem výuky v 1. ani 2. třídě. Taktéž učení slovíčkům otázkami typu: „Jak se řekne anglicky kočka?“ nevede k tomu, aby si žáci osvojili jazyk přirozenou formou. Fakt, že děti nemají v 1. a 2. třídě učebnice, umožňuje prožít si tento nový jazyk tak, jak si jej malé děti osvojují ve svých hrách. Při pohybových aktivitách, interaktivních písničkách a v příbězích se jim otvírá svět, který přesto že zní jinak než mateřský jazyk, je jim blízký a děti nemají vůbec pocit, že se učí nějakému cizímu jazyku. Je to jedna velká nekončící hra, která však v podvědomí vytváří znalost slovní zásoby (bez vymezování jakéhokoli tématu-dnes se učíme barvičky apod.), pozitivní vztah k novým-cizím slovům bez strachu, že něco řeknu špatně… V hodinách aj děti zpívají, tančí, hrají spousty her a hlavně všichni komunikují pouze v angličtině. Teprve ve 3. třídě děti dostávají první učebnice a učí se anglicky číst a psát.

Věřím, že už teď Vás děti občas překvapí, že si pobrukují nějakou písničku v angličtině, ale pokud máte zájem vidět na vlastní oči, jak se Vaše dítě v hodinách aj zapojuje a máte možnost některý den na osobní návštěvu školy v dopoledních hodinách- rádi Vás s dětmi na naší hodině přivítáme-anglicky-samozřejmě :) ! Zájemci se mě mohou obrátit písemně na můj školní mail.

S pozdravem třídní učitelka SK

Moc nás těší, že si rodiče již 4 dětí udělali čas a přišli se podívat na naše hodiny anglického jazyka. Věřím, že si s námi výuku užili a že mají teď mnohem lepší představu o tom, jak v  hodinách pracujeme.

Fotogalerie:

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Brusleni_2018/# Pár foteček!!!

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Povolani_rodicu_-_PRVOUKA/

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Prvni_pomoc_-_prednaska/#

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Afrika

 http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Vanocni_2017/

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Projekt_Sportujeme_s_pohadkou

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Vyletime/

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Pismenkova_slavnost/#

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Plavecky_vycvik/

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Jaro_2017/

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Halloweenska_party/

http://prvnacifrymburk.rajce.idnes.cz/Plavani_na_Lipne/