Turplan egenfærd

Team ZOO

Fiki, Noah, Rasmus, Jens, Line 

Forventninger

Fiki: Være mere klar, både udstyrsmæssigt men også mentalt. Forholdsvis klare retningslinjer for lejrliv. Vi får en federe oplevelse fordi vi kun er vores egen lille gruppe. Gruppen er bevidst om at man kan blive presset ud af sin comfort-zone, være beredt på at gå på kompromis. Holde sig i gang når vejret er koldere end vi er vant til.

Rasmus: Klare retningslinjer i lejr, så der kan opbygges en rutine. At man i gruppen kan få lov til at melde klart ud om ens egen status, og at gruppen agerer efter det.

Line: Glæder mig til snehule. Tålmodighed fra gruppen ift min egen organisering, og plads til at lære det. Selvom aktiviteter holder os varme, så forventer jeg at vi også kan nyde naturen og turen. En meget fast plan for hvem der gør hvad, rollefordeling ved morgenrutiner osv.

Noah: Gode fælles rutiner for gruppen, så gruppen får tid og overskud.

Jens: Forløsning af de evner, at vi får en rigtig tur ud af det. Arbejdes med rutiner.

Målsætninger, personlige

Line: Endnu mere styr på mine ting; organisering af mig selv og mit udstyr. Endnu bedre til navigation.

Jens: At have oplevelsen af at have været på tur - egen tur. At jeg får fralært mig nogle færdigheder. Toptur.

Fiki: Få nogle kilometer i benene. Toptur!

Rasmus: Finde og holde glæden ved vinterfjeld. Arbejde med navigation og påtage sig mere ansvar ift beslutninger. Få viden om hvordan de beslutninger tages.

Noah: Vores tur. Mere indflydelse. Mere rutine i sporlægning. Finde glæden ved vinterfjeld, at balance på ski er et nyt element.

Målsætninger, gruppen

Når vi kommer hjem fra tur...

...føler vi alle at have haft et ansvar og ejerskab for turen. Vi skal føle vi har været afsted på VORES tur.

...har gruppen fremmet gruppemedlemmernes færdigheder i forhold til vinterfjeld samt åndelige færdigheder.

Personlige udviklingspunkter

Line: Skal være bedre til at håndtere pressede situationer både ift kulde men også sætte gruppens behov over ens egne. Blive bedre til at komme på banen med gruppens ting. Fake it to you make it - vær opmærksom på hvordan humøret påvirker andre (begge veje).

Jens: Pas på med ikke med at blive for kritisk, ikke fokus på det negative.

Fiki: Acceptér kulden, bliv ikke passiv! Kunne sætte sig ind i andres sted når man selv er i overskud. Man må gerne konfrontere mig!

Rasmus: Blive bedre til at spørge om hjælp - bliver for passiv. Blive bedre til at have styr på stumperne - være effektiv!

Noah: Opmærksom på andre, især under forskydning. Hjælpe andre. Få sagt tingene i opløbet, sige fra og til i tide.

Personlige opmærksomhedspunkter

Line: Utålmodig når jeg er sulten. Bliver let distraheret.

Jens: Kommer let til at tage tingene personligt - kommer til udtryk i diskussioner.

Fiki: Gør ikke tingene færdig - bliver let distraheret. Mangler overskud til andre når jeg selv er presset.

Rasmus: -

Noah: Intolerant når jeg bliver sulten. Drikker for lidt.


Organisering

Ude på ruten

Uglen og Falken har den samme rolle hele dagen, mens Ulven bare er den der går forrest.

Uglen

Sørger for holdet er med, se hvor de andre er.

Den omsorgsfulde

Beslutningsforslag skal italesættes som forslag, ikke som en diktering

Styr på tiden - hele tiden.

Er ordstyrer til aftenevalueringen

Falken

Siger til ulven hvor sporet skal lægges hen til

Ulven

Skal lægge det spor som udstikkes af ulven.

Er den person der går forrest

Lemmingen

Den sidste person i gruppen som bare følger med

Udfylder sneprofilen

Hjemme i lejr

Frem-til-lejr opgaver

Uglen planlægger først hvordan lejren skal indrettes

Læ-mur (Lemur)

Laves plateau til telte

Køkkenområde

Latrin-område

Aftenevaluering

Hvordan holdt vi os til ruten?

Hvordan holder vi planen

Mogenrutinen - hvordan gik den?

Uglen - Først fortæller man selv om hvordan det er gået, derefter har resten af gruppen et skud

Falken - Først fortæller man selv om hvordan det er gået, derefter har resten af gruppen et skud

Ulven - Først fortæller man selv om hvordan det er gået, derefter har resten af gruppen et skud

En personlig gennemgang af dagen med 2 nedslagspunkter: En negativ og en positi oplevelse.

Dagen i morgen, roller

Falken gennemgår morgendagens rute

Grej

Telte: Jens (3 per) og Fiki (2 per)

Pløkker: Fiki (borer huller i 20 af dem)

Brændere: Jens (giga-jetboil) og Noah (multifuel)

Brænderplade: Noah, Jens

Gas: Jens

Beholdere til brændstof: Jens og Noah

Sonde: Jens

Kort: Alle

Skovle: Alle

Termokande: Alle (2 x 1 liter, 1 x 0,5 liter, 1 x 0,75 liter)

Snesav: Noah, Line, Rasmus

1. hjælp: Jens, Noah (man sørger selv for et lille personligt)

Rep-kit: Noah (Stjæler fra Rasmus)

Multitool: Jens, Noah

Mobil: Line (murstens-Nokia), Jens

10-meter reb: Noah, Rasmus

Starinlys/bloklys: Line, Jens (fyrfadslys fra hytten

GPS: Jens


Ruter

Planen der er toppen

Dette er toptursplanen, hvor vi bestiger toppen Oleberget (1354 moh). Vi starter i Tyinkrysset og går følger vejen nordpå inden vi drejer mod øst og ind op fjeldet. Vi krydser Øyvangen og Steinbusjøen for at komme ind i Dingledalen

Egenfærd - A_Samlet rute_kort.png

Egenfærd_A - Samlet rute_Højdeprofil.png

Særlige forhold

Da både Øyvangen/Steinbusjøen og Olefjorden er regulerede søer, skal vi være særligt opmærksomme på at isen kan være usikre visse steder. For at få en sikker færdsel over søerne planlægges ruten ved at undgå særlige fareområder, se de 2 kortudsnit nedenfor.Egenfærd - Iskort_Olefjorden.pngEgenfærd - Iskort_Øyvangen.png


Dagen hvor det går D.A.U.D.A.

Dag 1

17 km

Tyinkrysset

(58,9; 85,4)

Dingledalstjernet

(69.8; 92.2)

Vi starter i Tyinkrydset. Vi går nordpå langs vejen til sydlige del af Tyinsøen. Vi går mod øst , gennem passagen syd om Målegge til søen Øyangen. Så nordøst tværs over søen mod Stornakken (vi tager hensyn til usikker is). Nord om Stornakken, kurs øst. Syd om Haldorshovda, kurs nordøst. Overnatning på vestbredden af søen Dingledalstjernet.

Egenfærd - A_Dag 1_kort.png

Egenfærd - A_Dag 1_Højdeprofil.png


Dagen hvor vi skal sove i en skov

Dag 2

12 km

Dingledalstjernet

(69.8; 92.2)

N side af Sendehøgde

(79.7; 95.8)

Kurs nordøst til Øvre Dingledalstjernet. Ned igennem dingledalen til Nedre Dingledalstjernet. Vi krydser elven Dingla nordom, kurs nord-nordøst mod Buarberget, kryder søen Skjetnin til vi rammer bredden. Herfra stik øst krydser Skjetnin igen, til den anden bred ved Sendehøgde, pga. usikker is på Skjetnin. Lejr nord for bjerget Sendehøgde, ved bredden af Olefjorden.

Egenfærd - A_Dag 2_kort.png

Egenfærd - A_Dag 2_Højdeprofil.png

Dagen hvor vi når toppen

Dag 3

11 km

N side af Sendehøgde

(79.7; 95.8)

Yksendalsbu

(75.0; 96.7)

Alpin-start.  kl ? . Vi efterlader rygsækkene, på nær én med skovle og førstehjælp.

Krydser Olefjorden kurs nord. Går ad Olebergets ryg til toppen af Oleberge (1354 moh). Udsigt til Joutenheim-toppe. Top dollar. Billeder. Stik syd, ned igen af ryggen, tilbage til camp. Samler vores lort.  Stik vest, krydser Skjetnin. Fortsætter vest nord-vest på nordsiden af Yksin. Slår lejr ved Yksendalsbu. Hvis overskuddet er der har vi muligheden for at søge længere ind Yksndalen for at slå lejr der, så dag 4 bliver kortere.

Plan B

Hvis vejret ikke er til det, går vi ikke på toppen, men tilbage mod lejr og fortsætter som planlagt.

Hvis vi føler overskud sidst på aftenen, fortsætter vi længere op i Yksndalen for at få en kortere rute dagen efter.

Egenfærd - A_Dag 3_kort.png

Egenfærd - A_Dag 3_Højdeprofil.png

Dagen hvor vi sover i en hule

Dag 4

10 km

Yksendalsbu

(75.0; 96.7)

NØ-ende af Steinbusjøen

(66.4; 94.3)

Følger højdekurvene mod vest på nordsiden af elven. Krydser elven ved koordinat 72,2 : 97. og følger elven på syd siden sydvest over gennem Yksndalen. Når vi rammer Steinbusjøe går vi mod vest til koordinat 66,2 : 94,2. Her søger vi efter skavler til snehule og graver like a motherfucker.

Plan B

Vi har lagt koordinater ind på alternative skavler som findes på følgende koordinater:

Skavle 2: (65,0; 94,4)

Skavle 3: (65,7; 93,4)

Egenfærd - A_Dag 4_kort.png

Egenfærd - A_Dag 4_Højdeprofil.png

Dagen hvor vi afslutter vores eventyr

Dag 5

15 km

NØ-ende af Steinbusjøen

(66.4; 94.3)

Tyinkrysset

(58,9; 85,4)

Så er Norge gravet fri. Hjem, hjem hjem. Går vest-sydvest til vi rammer vest bredden af Steinbusjøen. Følger bredden på landsiden indtil vi rammer Yljeosen. Følger paasagen mod vest til vi rammer Tyin søen. Følger vejen mod Tyin. RENGRYDE & BLOWJOBS!!!!!

Egenfærd - A_Dag 5_kort.png

Egenfærd - A_Dag 5_Højdeprofil.png

Planen hvis vi begrænses fysisk

Hvis vi allerede på den første dag føler os begrænset af Lines knæ, kan ruten forkortes for at mindske den fysiske belastning. Vi har to alternativer:

1) I stedet for at gå ind østpå igennem Dingledalen, kan vi fortsætte langs Steinbusjøens østlige bred mod nord. Her kan vi slå lejr i den NØ-lige ende af søen.

Egenfærd - B_Dag 2_kort.png

Herfra kan gruppen gå afstikker ture. Der er planlagt 3 afstikker:

Egenfærd - Afstikker1.pngEgenfærd - Afstikker2.png

Egenfærd - Afstikker3.png

2) Hvis vi når ind i Dingledalen men ikke forventer vi kan fuldføre hele ruten, så går vi direkte uden den lille afstikkertur ud på Olefjorden. Dermed bliver ruten kortere. Lejrpladsen vil blive ved starten af Yksndalen. De følgende lejrpladser vil ligge ved Steinbusjøen.

Plan C

Se Nødplan


Sikkerhed og nødplan

Nødplan

Hvis vi rammer problemer og bliver nødt til at evakuere os selv, vil dette foregå vest på før vi når det punkt hvor lejr 1 er indtegnet (69.8; 92.2). Efter dette punkt vil vi søge øst på mod byen Ole og syd på mod hjælp. Når vi rammer Steinbusjøen på tilbagevejen, vil vi igen søge vest på for hjælp.

Kommunikation

Vi har 2 mobiltelefoner med. De er tændt en gang om morgenen og en gang om aftenen:

Jens: +45 2280 1848

Line: +45

Nikolaj: +45

Hver dag sender vi én statusrapport pr. sms til Jakob Bak Pedersen som er i Tyin,

Kort- og GPS-materiel

Vi har alle kortet “Bygdin” fra Norges-serien 1:50.000. Dette kort dække hele området hvor ruten går.

Vi har én GPS af mærket Garmin 62st. Den er tændt hele tiden og har indtegnet alle ruter og eventuelle hytter. GPS’en bruges i nødstilfælde til at fastsætte position samt ved meget begrænsede navigationsmuligheder. Vi agter også at bruge GPS’en til at dokumenterer vores awesome toptur til Oleberget.

Materielle skader

 Fysisk skade:

Vi har smertestillende medicin og førstehjælpsudstyr med til at yde førstehjælp ved eventuelle skader som sår, blødninger, forbrændinger, og brud Ved mindre fysiske eller materielle skader, hvor vi vurderer at vi bliver nød til at afbryde turen vil vi overgå til “Plan C - Nødplan”. Herfra vil vi finde til nærmeste safespot og derfra kontakte nødvendig hjælp. Vi har nøgle DNT nøgle med så vi kan søge ly i en af DNT hytterne. Ved større ulykker som fx. skredulykker, brand eller kuldeskader kontaktes de nødvendige alarmenheder med det samme. I yderste nødstilfælde kan vi sende et S.O.S via SPOT Emergency Rescue Coordination center der tilkalder de nødvendige myndigheder. Læs mere på http://www.findmespot.eu/en/

Materielle skader:

Derudover har vi også et mindre reperationskit til hvis udstyr fejler eller går i stykker. Dette indeholder, reparation til tøj, telt, ski, stave, pulk, brænder, med mere.

Dårligt vejr

“Uvejr kan man kun være sikker på at undgå, hvis man bliver hjemme”

-Peter Bang

Vi henter vejtudsigt fra yr.no morgenen for afgangen. Denne noteres for alle dage i de områder vi befinder os. Vi vil forsøge at hente vejrmeldinger undervejs.

Ved dårligt sigt har vi kompas og kort til orientering, udover en GPS med indtegnede ruter. Vi har nok mad til én overliggerdag uden for planen.

Vores udstyr

Fiki

Noah

Jens

Line

Ski

Tua Route (Blå)

Fischer otx 68

Rossingol (Grå/brun)

Rossingol (Grå/brun)

Rygsæk

Häglöfs (sort)

fjållråven Kajka (grå)

Black Diamond (Brun)

Rød/sort

Overdel

Häglöfs (Gul)

Warmpeace dunjakke (Sort)

fjållråven (gul)

Fjållråven-dunjakke (sort)

Arc’teryx (Brun)

Norrøna (Lilla)

Brun

Underdel

Häglöfs (Sort)

fjållråven (sort)

Fjällräven (Brun/grå)

Sort

Telte

Fjällråven abisko Blåt

Hilleberg Nallo GT3 (Grøn)

Kontaktinformation

Andet

Alle koordinater i denne planen er givet i UTM-zone 32 i henhold til EUREF89 (WGS84). Koordinaterne er ikke fyldestgørende, men referer til vores kort Bygdin fra Norge-serien 1:50.000.