korero Maori

Whainga  ako:  Korero Maori

E   aha   ana   ahau ?         Tenei

What am i doing.

E  aha  ana    koe?     Tena

What is she doing .

 

E  aha  ana ia?                     Tera

What are thay doing.

E   kaukau   ana     ahau.

E  tuhituhi  ana  ahau.

E  hikoi  ana koe.

E  oma  ana ia.

E  kanikani ana koe.

E  mahi  ana ia.

E  panui ana ahau.

E  peke ana a koe.

E  pangarau ana ahau.

E  pakirihua ana ahau