MATÈRIES  3r  ESO

LOMCE

MATÈRIES

1

Anglès

3 hores

2

Biologia i Geologia (2 hores + 1 de laboratori)

3 hores

3

Educació Física

2 hores

4

Física i Química        (2 hores + 1 de laboratori)

3 hores

5

Geografia i Història

3 hores

6

Llengua  Castellana  i  Literatura

3 hores

7

Llengua  Catalana  i  Literatura

3 hores

8

Matemàtiques

4 hores

9

Tecnologia II

2 hores

De les següents matèries, en cursareu UNA

  • Alemany

2 hores

  • Educació Plàstica i Visual  II

  • Música  II

10

Religió / Valors ètics (n’heu de cursar una)  *

1 hora

TUTORIA

Tutoria

1 hora

TOTAL   HORES  LECTIVES  SETMANALS

30 hores

Per poder triar l’opció més adequada, trobaràs informació sobre aquestes  matèries a la web del centre o demanant-ho als teus professors

www.iesjoanalcover.cat    informació    acadèmica    matèries

També hi trobaràs informació sobre les matèries que es cursen a 3r d’ESO