०७२-०२-१६, काठमाडौँ पुनर्स्थापना कार्यक्रम १४ औँ दिन

मिती २०७२-०२-०३ गते देखि सुरु भएको पुनर्स्थापना कार्यक्रमको मिती २०७२-०२-१३ गते १४  औँ दिन पुगेको छ।  यस दिन पनि घर भत्काउने कार्य भएको थियो। यस पुनर्स्थापना कार्यको लागि विवेकशील नेपाली दलले करिब १००,००० बराबरको खर्च गरि आवश्यक औजारहरु खरिद गरेको थियो।

यस कार्यमा २० जना भन्दा माथिको संख्यामा रहनुभएका स्वयंसेवकहरुले सहायता गर्नुभएको थियो। १३ जना घर भत्काउने  टोली मा हुनुन्थ्यो भने अन्य साथीहरुले सधैँ जस्तै खाना बनाउने किचेन टोलीमा र  सर्वेक्षण  टोलीमा  कम गर्नु भएको थियो। तुवाँलो सरह उडिरहेको धुलोमा काम गर्नु सजिलो कार्य पक्कै थिएन।

विवेकशील नेपाली दलको पुनर्स्थापना कार्य दिन-प्रतिदिन प्रखर हुँदै जानुमा स्वयंसेवकहरुको कर्मठ हात र सहयोगकर्ताहरुको सहायता गर्ने दृढ इच्क्षा शक्तिले प्रमुख भुमिका खेलेको छ।

072-02-16, Kathmandu Rehabilitation Program 14 th day

It has reached 14th day since the rehabilitation programme has been started from the date 2072-02-03. Demolition  work was continued on this too. For this rehabilitation programme Bibekseel Nepali Party had spent cost equivalent roughly to Rs 100,000 to buy necessary tools.

In this programme roughly volunteers more than twenty in number had helped. 13 volunteer friends had done demolition work whereas other remaining volunteers were involved in Kitchen team and Survey team like other day. It was not easy to work on that circumstances where there was dust around like the fog.

The work of Bibekseel Nepali had been better and better day by day due to deep intetrest of volunteers and theirs strong contribution towards it.