26. Genová exprese. Stavba a funkce nukleových kyselin a bílkovin. Proteosyntéza.

Centrální dogma molekulární biologie je mechanismus založený na přenosu genetické informace do další generace nebo do podoby bílkoviny. Standardně probíhá pouze replikace DNA nebo procesy transkripce a translace, avšak některé viry, umožňují syntézu DNA z RNA.

DNA

                                    - vlákna jsou antiparalelně komplementární -> jedno jde od 3‘ k 5‘ konci, druhé od 5‘ ke 3‘ konci

                                    - malý a velký žlábek -> kroutí se to nepravidelně, vždy jedna strana je větší

REPLIKACE

                                -> exonukleázová aktivita - opravný mechanismus (zpětné vystřihnutí špatného nukleotidu - ve směru 3‘ -> 5‘)

Průběh replikace u prokaryot

                       - pokud nejsou, nemůže replikace proběhnout -> poslední možnost regulace replikace

                       - nový řetězec je také zmethylován poté, co je zkontrolována jeho správnost (pokud by methylace                           proběhla již před nalezením chyby, nedalo by se poznat, který řetězec byl původní a mohlo by                           dojít ke zničení původního správného řetězce místo nového špatně nasyntetizovaného)

                - po něm nasedá DNA-polymeráza a je možné zahájit replikaci

Průběh replikace u eukaryot

DNA-polymerázou δ na zpožďujícím se řetězci a DNA-polymerázou ε na vedoucím řetězci

Průběžná kontrola a opravy

-> DNA-ligáza pracuje až po zkontrolování

RNA

TRANSKRIPCE

                               - otevře se na chvíli a začíná se posouvat (nukleotidy mají tendenci se zase hned zavírat)

                               - DNA a RNA-polymerázy, klatríny, membránové enzymy a proteiny

                        - opak k housekeeping genům

Průběh transkripce u prokaryot

                       - čím je silnější, tím častěji probíhá transkripce toho genu

Průběh transkripce u eukaryot

              - u všech specifických transkripčních faktorů stejné

              - díky tomu největší genetická rodina eukaryotických buněk (rodina = mají společný základ nebo znak)

                  Hox-genům mají různé funkce)

RNA-polymeráza uvolní

TRANSLACE

stop-kodónu navázal

-> kontroly jsou schopná pouze eukaryota

  1. heat-shock protein 70 -> opakovaně se navazuje
  2. heat-shock protein 60 -> barel, který protein zavře a pustí, až když je správně sbalen

                       - navážou se na špatně sbalený protein a označí ho

                  - všimne si proteinu obaleným ubikvitiny