ART ANTIC: ROMA

El món grec va ser fonamental per al desenvolupament de l’art romà. L’art romà va tenir una indiscutible personalitat, manifestada principalment en l’arquitectura, que va repercutir enormement en les cultures occidentals. L’art romà es va posar al servei de noves necessitats. Això explica el naixement de noves manifestacions i l’aparició d’un art amb gran centralització i unitarisme.

Característiques de l’art romà:

- Preocupació, en l'arquitectura, pel joc de masses que ve pels elements usats en la construcció.

- Arquitectura molt més colossal.

- Com a element arquitectònic bàsic, es fa servir l’arc, la volta i la cúpula.

- Es crearà el retrat en l'escultura.

- Roma va ser la creadora del relleu històric, continu i narratiu.

Fases de l’art romà:

L’art romà es pot dividir de forma similar a la història de l’Imperi en tres períodes:

ARQUITECTURA

Les principals característiques de l’arquitectura romana són:

Principals diferències entre l’Arquitectura Romana i la Grega:

Malgrat aquestes diferències, hi ha moltes semblances amb l'art grec ja que Roma va assimilar nombrosos elements artístics i arquitectònics dels països que incorporava al seu imperi. També va ser freqüent emprar artistes nascuts i formats en altres territoris, sent els principals originaris de Grècia.

Edificacions Romanes

Els romans van rebre diferents tipologies que van modificar o adaptar als seus gustos o necessitats, desenvolupant algunes gràcies a noves tècniques. Entre aquestes podem assenyalar la domus, el temple, el teatre i els monuments funeraris. A més van desenvolupar altres noves com:

- Basíliques: eren palaus de justícia.

- Arcs triomfals: honraven d'algun vencedor gloriós o commemoraven fets gloriosos.

- Termes o edificis de banys per al servei públic.

- Amfiteatres, no coneguts pels grecs. Eren de planta circular o el·líptica.

- Circs: servien per a les carreres de carros com els grecs hipòdroms però tenien una espina o mur coronat d'estàtues al llarg de la línia mitjana.

- Ponts i Aqüeductes: servien per travessar un riu i valls, o bé per a transportar l’aigua fins a les vil·les.

- Calçades: fundades i sòlidament empedrats que partint de Roma arribaven fins als extrems de l'Imperi.

- Els Temples: similars als dels grecs fins que es van modificar disminuint el nombre de columnes exteriors o substituint-les per pilastres abovedant les naus però sense acusar a l'exterior la volta ni l'arc en els temples rectangulars.

- Sepulcres: durant l'Imperi van ser sumptuosos mausoleus com la mola Adriana i la tomba de Cecilia Metela, a Roma.

- L'Habitatge: la casa romana primitiva era de planta més o menys rectangular, tenia un pati al centre (atrium) al que s'obrien els locals. Les cases eren en medianería, i les teulades abocaven les seves aigües cap al atri, que solia tenir sota un aljub, per guardar l'aigua. El local principal era el tablinium, on es guardaven els arxius familiars i els déus familiars (penats). Solia estar en la façana de l'atri enfrontada a l'entrada, però amb l'eix de l'entrada desviat perquè no pogués veure la porta des del carrer. Més endavant, per un pretès influx grec, es va obrir un altre pati a la part posterior, envoltat de columnes: el peristil.

ESCULTURA

L’escultura romana es basava en la influencia religiosa i en el realisme del retrat.

Escultura Religiosa

En l’escultura religiosa es troben còpies d’obres gregues i s’observa la tendència evolutiva des del realisme grec a la República, l’Alt Imperi i el Baix Imperi.

El retrat

El retrat és l’aportació romana més original a l’escultura i el seu origen es troba a les pràctiques funeràries. La seva característica més important és la fidelitat dels trets físics.

A) Període Republicà

Als retrats d’aquesta època, l’escultura Romana és de gran realisme i els trets facials són molt accentuats. L’escultura consisteix en un bust curt on només hi apareixen el coll i el cap.

B) Retrats Imperials

Els retrats de cos sencer dels emperadors de l’Alt Imperi tenen tres variants:

El relleu romà  

Les seves característiques principals són la idealització dels temes religiosos, el realisme i el caràcter narratiu (en els relleus històrics, els protagonistes són homes i que van guanyar guerres i són commemorats en aquests relleus).

PINTURA - MOSAIC

Les pintures romanes es trobaven a les cases dels romans més rics. Generalment era pintura al fresc i els historiadors han establert aquests quatre estils:

La pintura sobre taula era habitual però no s’han conservat. Els retrats representaven, normalment, a persones joves.

El Mosaic

El mosaic era la decoració aconseguida mitjançant la unió de petits trossos de pedra, terracota o vidre. S’utilitzava per la decoració del terra però a vegades també s’utilitzava per decorar les parets. Els motius de la decoració eren molt variats i solien tenir una greca que emmarcava el motiu principal, anomenat emblema.

Hi ha diferents tipus de mosaics: