Concurs literari de Sant Jordi 2017

T’agrada escriure? Tens històries per contar? Escrius poemes quan estàs trist o enamorat? Participa en el nostre concurs literari!

PREMI DE POESIA Marià Villangómez

         Categoria A: alumnat de 1r, 2n, 3r  d’ESO

         Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batx., altres ensenyaments

*S’admetrà la diversitat formal (vers lliure, cal·ligrama) i temàtica, però les composicions no podran superar l’espai d’un foli DIN-A4.

PREMI DE CONTE CURT Joan Castelló Guasch

         

         Categoria A: alumnat de 1r, 2n, 3r  d’ESO

         Categoria B: alumnat de 4t d’ESO, Batx., altres ensenyaments

         

*S’admetrà la diversitat temàtica i les narracions no podran sobrepassar l’espai de cinc  folis DIN-A4.

BASES

1. Pot participar-hi tot l'alumnat de l'institut Xarc.

2. Els treballs han de ser originals i inèdits. Es lliuraran en paper DIN-A4 en un sobre tancat on només constarà el títol. En un altre sobre, s’hi faran constar el títol i les dades personals.

3. Es pot demanar suport al professorat de Llengua catalana. Així mateix, el professorat  pot orientar en relació al projecte inicial.

4. Formaran part del jurat tots els membres de la Comissió lingüística  i el seu veredicte  serà inapel·lable.

5. Un concurs o una categoria podran ser considerats deserts si així ho consideren els membres del jurat. Així mateix, es podrà concedir un accèssit (per valor de la meitat del premi) si la  qualitat del treball no és la suficient.

6. Els treballs premiats podran ser publicats a la pàgina web del centre.

7. Els premis es faran efectius en llibres i material escolar i es lliuraran en acte públic el dia d’activitats de Sant Jordi.

8. La data límit de lliurament és el dia 24 de febrer de 2017.