1

Намаз уку тәртибе (ирләр өчен)

   Тәһарәт алып намазлыкка баскач, иң элек ният әйтелә (фарыз намазы алдыннан камәт әйтелергә тиеш). Ниятләү: «Иләһи, ният кылдым иртәнге (өйлә һ.б) намазнын 2 (яки 3, 4) рикәгать фарызын үтәмәккә, юнәлдем кыйбла тарафына (имам белән укыганда «оедым ошбу имамга» дип әйтелә), халисан лилләәһи тәгааләә Аллааһү әкбәр»

                         («Аллаһү әкбәр» дигәндә ике кулны да өскә күтәреп баш бармаклар белән колак            

                         йомшакларына кагылырга (рәс.1), аннан сон кулларны кендек турысына куеп (уң                                    

                          кулның   чугын  сул кул чугы өстенә) багларга (рәс.2). Шуның белән намазны  башлап

                           җибәрәбез.

                   1.  Иң элек «Сәнә» догасы укыла:

     рәс.1          «Сүб(е)хәәнәкә Аллааһүммә үә бихәмдикә үә тәбәәракәсмүкә үә тәгәәлә дҗәддүкә      

                              үә ләә иләәһә гайрук»            

                                2. «Фатиха» сүрәсен укыйбыз:

               « Әгүүзү билләәһи минәшшәйтаанирраҗиим Бисмилләәһиррахмәәниррахиим

                           Әлхәмдү лилләәһи Раббиль (г)әәләмиин. Әррахмәәниррахиим. Мәәлики          

                           йәүмиддиин.    Иййәәкә нә(г)бүдү үә иййәәкә нәстә(г)ыыйн. Иһдинәссыйрааталь        

                          мүстәкыыйм.   Сыйрааталләзиинә ән(г)әмтә (г)әләйһим. Гайриль мәгъдууби                  

          рәс.2       (г)әләйһим үәләддааааллиииин»                  

                                                                                          Әәмиин (эчтән әйтелә)                           

                           3. Кыска сүрә укыйбыз:

   «Иннәәә ә(г)тайнәәкәл кәүсәр. Фәсалли лираббикә үәнхәр. Иннә шәәни-әкә һүвәл әб(е)тәр.

                     4. «Аллааһү әкбәр» диеп рукугка китәбез  (рәс.3), ягъни билдән бөгеләбез (арка    

                      идәнгә  параллель булырга,  баш белән арка тигез булырга тиеш. Кул бармакларын  

                      бераз аерып тезләргә куярга кирәк. Күзләр аяк бармакларына карый). Рукугта 3    

                       тапкыр:       «Сүб(е)хәәнә Раббийәл газыйм» - дип әйтелә.

                            5. Тураябыз . Турайганда (юлда)

            рәс.3              «Сәми(г)аллааһү лимән хәмидәһ» - дип әйтергә кирәк. Тураеп баскач

                                 «Раббәнә ләкәл хәмд(е)» - дип әйтелә.

                                  6. «Аллааһү әкбәр» диеп сәҗдәгә китәбез (рәс.4).

                                    (Идәнгә иң элек тезләр, аннары ике кул, соңыннан борын-маңгай кагыла. Күзләр  

                                    ачык булырга тиеш. Кул бармаклары җыелган хәлдә баш турысына колаклар  

                                    каршысына куела).

        рәс.4            Сәҗдәдә 3 тапкыр:    «Сүб(е)хәәнә Раббийәл ә(г)ләә» - дип әйтелә.

                        7. «Аллааһү әкбәр» дип утырабыз (рәс.5). 2-3 секундтан янә «Аллааһү әкбәр» дип          

                        икенче  сәҗдәгә китәбез. Монда да 3 тапкыр : «Сүб(е)хәәнә Раббийәл ә(г)ләә» -      

                         дип  әйтәсе.     

                              8. «Аллааһү әкбәр» дип торып басабыз.

                               (Шуның белән намазның беренче рикәгате тәмам. «Рикәгать» - «өлеш» дигән    

                                мәгънәдә).

            рәс.5                                            

                                                                    Икенче рикәгать

1. «Бисмилләәһиррахмәәниррахиим» дип     «Фатиха» сүрәсен укыйбыз.

2. Бер кыска сүрә укыйбыз («Бисмилләһи» әйтелми):

«Кульһү Аллааһү әхәд(е). Аллааһүссамәд(е). Ләм йәлид(е) үә ләм йүүләд(е). Үә ләм йәкүлләһүү күфүвән әхәд(е).  

           

3. «Аллааһү әкбәр» диеп рукугка китәбез. Рукугта 3 тапкыр     «Сүб(е)хәәнә Раббийәл (г)азыйм» - дип әйтәсе.

4. Тураябыз. Турайганда шулай ук «Сәми(г)аллааһү лимән хәмидәһ» - дип әйтелә. Тураеп баскач, «Раббәнә ләкәл хәмд(е)» - дип әйтәсе.

5. «Аллааһү әкбәр» диеп сәҗдәгә китәбез.

 Шулай ук 3 тапкыр «Сүб(е)хәәнә Раббийәл ә(г)ләә» - дип әйтәсе.

6. «Аллааһү әкбәр» дип утырабыз. 2-3 секундтан икенче сәҗдәгә китәбез  (юлда шулай ук «Аллааһү әкбәр» дип әйтәсе). Икенче сәҗдәдә дә 3 тапкыр  «Сүб(е)хәәнә Раббийәл әгъләә» - дип әйтәсе.

7. «Аллааһү әкбәр» дип инде тормыйбыз, ә утырабыз. ( Ике сәҗдә арасында утыру «җәлсә» дип атала, икенче рикагәтьтән соң ахыргы утыру – «кәгъдә» дип атала). Кәгъдәдәге утыру тәртибе шундый: сул аяк өстенә утырабыз, уң аяк бармаклары алга таба юнәлә, үкчәсе - өстә. Кулларны (бармаклар тыгыз җыелган хәлдә) тезләргә куясы. Арка туры, күзләр алга таба (идәнгә - сәҗдә кыла торган җиргә) карый.

8. Кәгъдәдә иң элек «Әттәхият» укыйбыз:

    «Әттәхиятү лилләәһи үәссаләвәәтү үәттаййибәәт. Әссәләәмү (г)әләйкә әййюһәннәбиййү үә рахмәтүллааһи үә бәрәкәәтүһү. Әссәләәмү галәйнәә үә (г)әләә гыйбәәдилләәһиссалихиин. Әшхәдү әлләә иләәһә иллә Аллааһү үә әшхәдү әннә Мүхәммәдән (г)абдүһү үә расүлүһү.

9. «Салават» догасы укыйбыз:

«Аллааһүммә салли (г)әләә Мүхәммәдин үә (г)әләә әәли Мүхәммәд. Кәмәә салләйтә (г)әләә  Ибрааһиимә үә (г)әләә әәли Ибрааһиимә иннәкә хәмидүм мә(д)җид(е).

    Аллааһүммә бәәрик (г)әләә Мүхәммәдин үә (г)әләә әәли Мүхәммәд. Кәмәә бәәрактә (г)әләә  Ибрааһиимә үә (г)әләә әәли Ибрааһиимә иннәкә хәмидүм мә(д)җид(е)».

10. «Раббәнә» догасы укыйбыз:

                      «Раббәнәә әәтинәә фиддүнья хәсәнәтәү-үә филь әәхыйрати хәсәнәтәү-үә кыйнәә

                         (г)азәәбәннәәр»

                       11. Ике якка сәлам бирәбез( рәс.6 ):

                       «Әссәләәмү гәләйкүм үә рахмәтүллааһ!» дип башны әүвәл уң якка, аннары шул ук    

                       сүзләрне әйтеп сул якка борасы. Күзләр җилкәгә карарга тиеш.

       рәс. 6       12. Ике кулны күтәреп (дога кылганда кебек) 3 мәртәбә «Әстәгъфируллааһ» - дип                                                      

                          әйтәбез һәм «Сәләм» догасы укыйбыз( рәс.7 ):              

                           «Аллааһүммә әнтәссәләәмү үә минкәссәләәмү тәбәәрактә йә зәл (д)җәләәли      

                           үәл икрам»

                         «Бирахмәтикә йә әрхәмәрраахимиин»

                          «Аллааһү әкбәр» - дип битне 2 кул белән сыпырабыз.

         рәс.7                                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шунын белән 2 рикәгатьле намаз тәмам.

Искәрмә: Әгәр намаз 3 яки 4 рикәгатьле булса, 2нче рикәгатъ тән соң «Әттәхият» кына укыла. «Салаватны» укымыйча 3нче рикәгатькә торырга һәм ничә рикәгать кирәк – шул кадәр өстәп укырга. Фарыз намазда 3 нче һәм 4нче рикәгатьтә «Фатихадан» соң сүрә кушылмый. Сөннәт намазда –кушыла (мәсәлән «Фәләкъ» һәм «Нәс»). Намаз ахырында (ахыргы кәгъдәдә)  «Әттәхият»  тә, «Салават» та һәм башка догалар укыла, сәлам бирелеп намаз тәмамлана.