Unerwienie obwodowe mięśni. Na podstawie Neurologia kliniczna w zarysie,Władysław Jakimowicz

Splot szyjny C1-C2

Nerwy szyjne C1-C4

Mięśnie głębokie szyi

Zginanie prostowanie, zwroty szyi

Mięśnie pochyłe

Podnoszenie żeber

N. przeponowy

Przepona

Wdech

Splot ramienny C5-Th2

N. piersiowy przedni

M. piersiowy większy i mniejszy

Przywiedzenie i obrót ramienia do wewnątrz

N. piersiowy długi

M. zębaty przedni

Unieruchomienie łopatki i podnoszenie ramienia nad poziom

N. grzbietowy łopatki

M. dźwigacz łopatki

Unoszenie łopatki

Mięśnie równoległoboczne

Unoszenie łopatki z przesunięciem do linii kręgosłupa

N. nadłopatkowy

M. nadgrzebieniowy

Podnoszenie ramienia z obrotem na zewnątrz

M. podgrzebieniowy

Obrót ramienia na zewnątrz

N. podłopatkowy

M. podłopatkowy

Obracanie ramienia do wewnątrz

N. podłopatkowy i n. piersiowo-grzbietowy

M. najszerszy grzbietu

Przywodzenie ku tyłowi i obracanie ramienia do wewnątrz

N. pachowy

M. naramienny

Podnoszenie ramienia do poziomu

M. obły mniejszy

Obracanie ramienia na zewnątrz

N. mięśniowo-skórny

M. dwugłowy ramienia

Zginanie i odwracanie przedramienia

M. kruczo-ramienny

Przywodzenie i podnoszenie ramienia

M. ramienny

Zginanie przedramienia

N. pośrodkowy

M. zginacz nadgarstka promieniowy

Zginanie i przywiedzenie promieniowe ręki

M. nawrotny obły

Nawracanie

M. dłoniowy długi

Zginanie ręki

M. zginacz palców powierzchowny

Zginanie członów środkowych palców II-V

M. zginacz długi kciuka

Zginanie końcowego człona kciuka

M. zginacz głęboki palców (strona promieniowa)

Zginanie członów końcowych palców II-III

M. nawrotny czworoboczny

Nawracanie

M. odwodziciel kciuka krótki

Zginanie człona podstawnego kciuka

M. przeciwstawiacz kciuka

Przeciwstawianie kciuka

Mięśnie glistowate I, II, III

Zginanie członów podstawnych z wyprostowaniem pozostałych

N. łokciowy

M. zginacz łokciowy nadgarstka

Zginanie i przywodzenie łokciowe ręki

M. zginacz głęboki palców

Zginanie członów końcowych palców IV-V

M. przywodziciel kciuka

Przywodzenie kciuka

Mięśnie kłębiku (?)

Odwodzenie, przeciwstawianie i zginanie palca V

Mięśnie glistowate III, IV

Zginanie członów podstawnych z jednoczesnym wyprostowaniem pozostałych

Mięśnie międzykostne

To samo; oprócz tego rozstawienie i zestawienie palców

N. promieniowy

M. trójgłowy ramienia

Prostowanie przedramienia

M. prostownik łokciowy nadgarstka

Prostowanie i przywiedzenie łokciowe nadgarstka

M. prostownik promieniowy nadgarstka

Prostowanie i przywiedzenie promieniowe nadgarstka

M. odwracacz

Odwracanie przedramienia

M. prostownik palców wspólny

Prostowanie członów podstawnych palców II-V

M. odwodziciel długi kciuka

Odwodzenie kciuka

M. prostownik kciuka krótki

Prostowanie człona podstawnego kciuka

M. prostownik długi kciuka

Prostowanie człona końcowego kciuka oraz odwodzenie

M. prostownik wskaziciela

Prostowanie człona podstawnego wskaziciela

M. prostownik palca małego

Prostowanie człona podstawnego palca małego

Nerwy międzyżebrowe

Mięśnie klatki piersiowej i brzucha

Podnoszenie żeber, tłocznia brzuszna, wydech

Splot lędźwiowy Th12-L4

N. udowy

M. biodrowo-lędźwiowy

Zginanie w stawie biodrowym

M. krawiecki

Obracanie podudzia ku wewnątrz

M. czworoboczny

Prostowanie podudzia

N. zasłonowy

M. grzebieniowy

M. przywodziciel długi

M. przywodziciel krótki

M. przywodziciel wielki

M. smukły

Przywodzenie uda

M. zasłonowy zewnętrzny

Przywodzenie uda z obrotem na zewnątrz

Splot krzyżowy L5-S5

N. pośladkowy górny

M. pośladkowy średni

M. pośladkowy mały

Przywodzenie uda z obrotem ku wewnątrz

M. naprężacz powięzi szerokiej

Zginanie uda

N. pośladkowy dolny

M. pośladkowy wielki

Prostowanie uda

N. kulszowy

M. zasłonowy wewnętrzny

Mięśnie bliźniacze

M. czworoboczny uda

Obracanie uda na zewnątrz

M. dwugłowy uda

M. półbłoniasty

M. półścięgnisty

Zginanie podudzia

N. strzałkowy

a) strzałkowy głęboki

M. piszczelowy przedni

Zginanie grzbietowe i odwracanie stopy

M. prostownik palców długi

Prostowanie palców

M. prostownik palców krótki

Prostowanie palców

M. prostownik palucha długi

Prostowanie palucha

b) strzałkowy powierzchowny

Mięśnie strzałkowe

Zgięcie grzbietowe i nawracanie stopy

N. piszczelowy

M. brzuchaty łydki

M. płaszczkowaty

Zginanie podeszwowe stopy

M. piszczelowy tylny

Zginanie podeszwowe i odwracanie stopy

M. zginacz palców długi

Zginanie członów końcowych palców II-V

M. zginacz długi palucha

Zginanie człona końcowego palucha

M. zginacz krótki palców

Zginanie członów środkowych palców II-V

M. zginacz krótki palucha

Zginanie pierwszego człona palucha

Mięśnie międzykostne i glistowate

Przywodzenie i odwodzenie oraz zginanie pierwszych członów palców

N. sromowy

M. zwieracz cewki moczowej

M. zwieracz zewnętrzny odbytu

Zwieranie pęcherza i odbytnicy. Współdziałanie w czasie czynności płciowych