iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / február / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. február

Összeállította: Fodor Melinda (2018)

Február hónap Magyarországon sem volt eseménytelen. Február elsején megnyitották a budapesti Rendőrakadémiát,Másnap Magyarország és Szovjetunió megegyezést ír alá a MÁV lefoglalt járműveiről.Majd február 4-én Soltész Elemért altábornagyot köszönti honvédelmi miniszter, Veres Péter és tábornoki kar tagjai.Másnapi beszédében Rákos Mátyás megígéri, hogy a hadi fogolyok hazatérnek évvégére Szovjetunióból. A hónap közepén Moszkvába utazik Tildy Zoltán köztársasági elnök, Dinnyés Lajos miniszterelnök, Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád miniszterelnök-helyettes, február 18-án pedig aláírják a a magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt. Ortutay Gyula kultuszminiszter Eszergomba utazik, hogy tárgyalásokat kezdjen a katolikus egyházzal, a “sérelmek orvoslásáról”. Mindszenty József elzárkozik ettől. Időközben Pálffy György, a  HM Katona Politikai Csoportfőnökségének vezetője lemond tisztségéről, utóda Földi Lajos ezredes lett. A budapesti Népbíróság Peyer Károlyt 8 évnyi fogházra, Gábor Róbertet halálra, Pisky-Schmidt Frigyest kényszermunkára ítélik, ez a vádllottak távollétében folyt le. A hónap utolsó napjaiban megkeződnek a tárgyalások a ifjúsági és nőszervezetek létrehozásával kapcsolatban.Döntés születik a ifjúsági koalicós pártok megszűntetéséről és a demokratikus ifjúsági pártok létrehozásáról. Ferbruár 27-én kif végzik Klébert Ferenc budaörsi magántisztviselőt. Február 29-én pedig megkezdődik a budapesti Zeneakadémián a varsói Jiddis Színház tíz napos vendégszereplése.

A világ többi része sem volt eseménytelen. Február 6-án sikeresen felszállt az első rádió irányítású repülgép, két napra rá, pedig befejezödőtt az ötödik téli olimpia a svájci Saint Moritz-ban. Tizedikén pedig megindultak a szovjet-jugoszláv-bolgár tárgyalások Moszkvában, a Balkáni- föderációról. A csehszlovák kormány rendkívüli ülésén a Nemzeti Szocialista Párt, a Néppárt és a Demokrata Párt miniszterei benyújtják lemondásukat, ezzel tiltakoznak a belügyminiszter törvénytelen eljárása ellen, a belügyminisziter sem marad szótlan, jelentést tesz, a nemzeti szocialista párton belüli államellenes összeeskűvésről. A hónap végére létrejön a Román munkáspárt, Gheorge Gheorghiu-Dej vezetésével. A hónap végén Jozef Lettrich lemond a Szlovák Nemzeti tanács elnöki posztjáról, utóda a kommunista párti Karol Šmidke lett. Emlitést kell még arról tennünk, hogy február folyamán meg indult az Új Szó, a szlovákiai magyarság napilapja.

Nem kell elfeledkeznünk a hónap szülötteiről sem: Cserhalmi György, Böröczky József és Raymond Kurzweil

A hónapban két siker dal is született: a hónap első felének kedvence a: "Ballerina" a Vaughn Monroe and His Orchestra előadásában, míg második felének a: "I'm Looking Over a Four Leaf Clover"  a Art Mooney and His Orchestra volt.

Napi események

Február 1. - Budapesten megnyítja kapuit a  Rendőr Akadémia

Február 2. - Magyarország és Szovjetunió megállapodást ír alá a MÁV hadizsákmányként lefoglalt járműveiről. Ha Szovjetunió  visszaad 10 ezer fedett és nyitott teherkocsit, akkor  cserébe a MÁV 6 ezer nyitott teherkocsit széles nyomtávúra épít át. A Szovjetunió bármilyen ellenszolgáltatás nélkül visszaad 308 gőzmozdonyt, 408 személy- és 3428 teherkocsit.

Február 4. - Soltész Elemér lelkész altábornagyot köszönti Veres Péter honvédelmi miniszter és a tábornoki kar tagjai  tábori püspöki szolgálatának 25. évfordulóján

Február 5. - Rákosi Mátyás csepeli beszédében megígéri, hogy az év folyamán valamennyi hadifogoly hazatér a Szovjetunióból.

Február 6. - Sikeresen felszállt az első rádió irányítású repülőgép.

Február 8. - Befejeződött az ötödik Téli Olimpia a svájci St. Moritzban.

Február 10. - Szovjet–jugoszláv–bolgár tárgyalások a Balkáni-föderáció terveiről Moszkvában

Február 12. - Ezen napon született Raymond Kurzweil amerikai feltaláló, író. Ő volt a fő fejlesztője az első olyan karakterfelismerő rendszernek, amely többféle karakterkészletet is azonosítani tudott. Többek között ő készítette az első, vakoknak szánt szövegfelolvasó gépet, az első CCD síkágyas szkennert, az első szöveg-beszéd szintetizátort, illetve az első elektronikus hangszert, amely képes volt a zongora és más szimfonikus hangszerek hangjainak a reprodukálására.

Február 13. - Magyar kormányküldöttség utazik Moszkvába Tildy Zoltán köztársasági elnök, Dinnyés Lajos miniszterelnök, Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád miniszterelnök-helyettesek vezetésével. Február 18-án aláírják a magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt.
Február 14. - Ortutay Gyula kultuszminiszter Esztergomba utazik, hogy tárgyalásokat kezdjen a római katolikus egyházi vezetéssel a „sérelmek orvoslásáról”. Mindszenty József bíboros arra hivatkozva zárkózik el a tárgyalástól, hogy a magyar katolikus egyházra vonatkozó általános érvényű megállapodás megkötésére kizárólag a magyar kormánynak és a Szentszéknek van joga. A püspöki kar 1950-ig kitart ezen álláspont mellett. A Kultuszminisztérium ezt követően bizalmas tárgyalásokat folytat Czapik Gyula egri érsekkel.

Február 15. - Távozik tisztségéből Pálffy György, a HM Katona Politikai Csoportfőnökségének vezetője; utóda Földy Lajos ezredes, majd vezérőrnagy. szeptember 16. 1949. február 1. Pálffyt, altábornagyi rangban, a Magyar Honvédség felügyelőjévé nevezik ki, aki e minőségében a katonai elhárítás és hírszerzés irányítója marad.

Február 16. - A Budapesti Népbíróság, a vádlottak távollétében, Peyer Károly szociáldemokrata politikust 8 évi fogházra, Gábor Róbert szociáldemokrata politikust,tisztet halálra, Pisky-Schmidt Frigyes v. népügyészt 10 évi kényszermunkára ítéli.

Február 17. - Megszületik Cserhalmi György Kossuth díjas magyar színművész, a nemzet szinésze

Február 18. - Magyar-szovjet barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződést ír alá

Február 19. - Az MKP PB az egységes ifjúsági és nőszervezetek létrehozásával kapcsolatos tennivalókról is tárgyal, és megállapítja, hogy „az ifjúsági fronton kialakultak az egységszervezetek”, amelyekben a legfontosabb vezető pozíciókat kommunisták töltik be, így döntően érvényesül az MKP befolyása. Határoznak a koalíciós pártok ifjúsági szervezeteinek megszüntetéséről, és „az egységes, demokratikus magyar ifjúsági szervezet” létrehozásáról.

Február 20. - A kormány rendkívüli ülésén a Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt, a Csehszlovák Néppárt és a Demokrata Párt miniszterei benyújtják lemondásukat, tiltakozva a belügyminiszter törvénytelen eljárása ellen.

Február 21. - 23. - A két munkáspárt (kommunista és szociáldemokrata) kényszeregyesítésével létrejön a Gheorge Gheorghiu-Dej vezette Román Munkáspárt. Azonnal megkezdődnek a tisztogatások.

Február 23. - A csehszlovák belügyminisztérium jelentést tesz közzé a nemzeti szocialista párton belüli államellenes összeesküvés” leleplezéséről.

Február 25. - Edvard Beneš köztársasági elnök elfogadja a polgári pártok minisztereinek lemondását, s Klement Gottwalddal az élen kinevezi az új kormányt.

Február 26. - Jozef Lettrich lemond a Szlovák Nemzeti tanács elnöki posztjáról, utóda a kommunista párti Karol Šmidke

Február 27. - Kivégzik Klébert Ferenc budaörsi magántisztviselőt, volt SS-katonát, aki részt vett a Visegrádi utca 38. sz. házban 1944 decemberében zsidók ellen elkövetett vérengzésben

Február 28. - Meg születik Böröczky József, magyar humorista, motorsport-szakkommentátor († 2011)

Február 29. - Megkezdődik a Varsói Jiddis Színház tíznapos vendégszereplése a bp-i Zeneakadémián.

február folyamán. - Pozsonyban megindul az Új Szó, a szlovákiai magyarság napilapja.

Legsikeresebb dal a hónap első felében - "Ballerina" a Vaughn Monroe and His Orchestra előadásában

Legsikeresebb dal a hónap második felében - "I'm Looking Over a Four Leaf Clover"  a Art Mooney and His Orchestra előadásában


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére


04 |vissza a lap tetejére

- Szerda

 

Szolnokon megrendezésre került a 48-as körzeti színjátszó és szavalóverseny, amelyen 12 szavaló és 14 színjátszó vett részt az ország minden pontjáról. Amszerdamban hatalmas sikere volt Major Henrik festőművész kiállításának. A csehszlovák kormányterv munkáját egyre jobban sürgették, azonban még mindig nem készült el. Budafokon vasúti szerencsétlenség történt, egy személyvonat és egy tehervonat ütközött. Londonban új rekordot döntött egy repülőgép, 17,000 méter magas repülésével.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


05 |vissza a lap tetejére

- Csütörtök

 

A román gazdasági bizottság határozatot hozott, amiben a román magánkórházak államosításáról van szó. Rómában mágus kongresszust tartottak, ahol különböző jósok és mágusok vitatták meg az áron alul dolgozó társaikat, kikiáltották a csalókat. Az olaszországi Triesztben eltűnt egy katona és két rendőr. Dr. Gerlőtey Jenő egyetemi tanárról tartottak előadásokat külföldön, hiszen munkássága nagy hatást gyakorolt számos művészeti és irodalmi alkotásra.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


06 |vissza a lap tetejére

 - Péntek

 

Tízmillió forint értékben adtak el Londonban egy "Swiss Cottage" nevű kocsmát. Madridban letartóztattak egy luxemburgi újságírót, ugyanis a baszk földalatti mozgalom egyik tagjának szökésében segédkezett. Palesztinában lövöldözések voltak, miközben az arabok megtámadtak egy zsidó gékocsi-oszlopot, mindössze egy rendőr sérült meg komolyabban. Új tengeri útvonalat létesítettek Lengyelország és a skandináv kikötők között.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére


09 |vissza a lap tetejére

- Hétfő

 

Amerikában kitüntettek egy orvost, aki saját magát megfertőzve kutatta a bilhorzia afrikai betegség ellenszerét. Az olaszországi Genovában húszezer kommunista ifjú vonult fel, a kommunista ifjúsági front összejövetele alkalmából. Az amerikai Arkansas államban bányarobbanás történt, ahol nyolc bányász szorult a törmelék alá.  Lemondott a Japán kormány. Marokkóban zavargások voltak, melynek több halálos áldozata volt.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


10 |vissza a lap tetejére

Kronológia:

Ezen a napon született: John Magnier ír üzletember, szenátor, telivér versenylótenyésztő; Miodrag S. Petković szerb matematikus és számítógép tudós; Yusaf Khan visszavonult négycsillagos pakisztáni tábornok; Rosalyn Dance amerikai politikus; Conrad Cummings amerikai kortárs klasszikus zeneszerző.

Ezen a napon halt meg: James Edmond Fechet, az amerikai Air Corps hadseregének vezetője; Stephen Morehouse Avery amerikai író, forgatókönyvíró; Frank Brownlee amerikai színész;

Események:

Szovjet–jugoszláv–bolgár tárgyalások Moszkvában a Balkáni-föderáció terveiről. A görög Markos gerilla tábornok serege bombázza Salonikit.

Szabad Nép kivonat:

Külföld

Megnyitották a francia-spanyol határt. A francia vasutasok szakszervezete úgy döntött, hogy a francia mozdonyvezetők és vasutasok nem vezetik át a vonatokat a fasiszta diktátor Franco Spanyolországába. Ekkor tartják a bolgár Hazafias Arcvonal második kongresszusát, melyen beszámolnak eddig elért eredményeikről: Bulgáriát sikerült kiszakítani a hitlerista csatlósállamok sorából; a bolgár nép buzdítása a Hitler ellenes háborúban; szétzúzta a Kóburg királyi család uralmát; Bulgáriát köztársasággá nyilvánították; az egész bolgár nagy- és középipar államosítása. Árzuhanás az amerikai tőzsdéken.

A szovjet kormány olyan iratokat tett közzé, melyek leleplezik a háború amerikai, angol és francia bűnöseit, mert Hitler az amerikai nagytőke segítségével készítette elő a II. világháborút. A frank leértékelése súlyosbítja Franciaország gazdasági helyzetét. Amerikában letartóztatják John Williamson-t, az amerikai kommunista párt titkárát.

Belpolitika

Nitrokémia Riport: Kelemen Gyula és bűntársai szabadalmakat, szakembereket csempészett külföldre és a magyar állam pénzén külföldön hadianyaggyárat építetett. Zala megyében MKP megyei konferenciát tartanak, Rákosi Mátyás megnyitó beszédével. Ma kezdődik el az Országgyűlésben a költségvetési vita.

Rákosi Mátyás bejelenti, hogy folytatódik a szovjet hadifoglyok hazaszállítása és összesen 31 millió forintot fordítanak a hazatérő hadifoglyok szociális gondozására.

Kultúra

Egyetemi Napok Szegeden: Veres Péter, Szalay Béla és Losonczy Géza előadásával. A téli olimpia utolsó napján katonai síjárőrverseny és jégkorongmérkőzés volt, a pontversenyben Magyarország a 12. lett.

Julian Huxley biológus, az UNESCO tagja, nyilatkozata arról, hogy áprilisban Magyarországra jön. Czene Béla festő gyűjteményes kiállítása a Szabad szervezet (Andrássy út 9.) kiállítóhelységében. Ezen a héten indul a Nemzeti Bajnokság (labdarúgás). Kamara zene est: a Jancsin vonósnégyes (Jancsin Ferenc, Dömötör Tibor, Sándor János, Frank Lajos) Beethoven F-dúr vonósnégyesét adja elő a Vasas budai hangversenytermében.

Érdekességek

A Gazdasági Főtanács bejelenti: folytatódik a krumplikészletek szállítása vidékről Budapestre. A Magyar Fémlemezipari r.t. volt tulajdonosa és vezérigazgatója, Balázs László elsikkasztott 120.000 forintot és ellopta a vállalat autóját, majd feleségével megszökött. Megindították a teljesen automatizált dorogi kokszbrikett gyárat.

Textilvásárlási engedéllyel korlátlanul lehet textilt vásárolni, a füstölt szalonna kilója 15 forint, a burgonyaszállítás engedélyhez kötött. A magyar lakosság eddig félmillió forintot gyűjtött a Segítség a görög népnek akció során.

Programok

Színházprogramok: Opera: Figaró házassága; Nemzeti: III. Richárd; Nemzeti kamara: Dandin György, A kényeskedők; Víg: Vidám esték; Madách: Zsugori.

Moziműsor: Ady: Utolsó emberig; Átrium: Madam Curie; Corvin: Láthatatlan pofonok; Hunnia: Vacsora vendég.


11 |vissza a lap tetejére

Moszkvában 50 éves korában meghalt Szergej Mihajlovics Eizenstein szovjet filmrendező, akinek világsikerű filmje a "Patyomkin páncélos".


12 |vissza a lap tetejére


13 |vissza a lap tetejére

 - Péntek

 

Egy amerikai kisvárosban illatos hó esett, ami később kiderült, hogy egy illatszergyártó cég ötletes reklámja volt, repülőgépről szórták le a mesterséges havat. Svájcban módosították a katonák szolgálaton kívüli egyenruháját. Japánban csökkentették a brit megszálló csapatok létszámát, melyhez a szövetséges országok is hozzájárultak. Amerikában tiltakoztak a mérnökök, ugyanis a kormány nem adott belépési engedélyt Nimeyer brazíliai építészmérnöknek politikai hovatartozása miatt.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


14 |vissza a lap tetejére


15 |vissza a lap tetejére

- Vasárnap

 

Moszkvában Saljapin világhírű orosz énekes születésének 75. évfordulója alkalmából tartottak emlékkiálítást. Amerikában új helikoptereket kapot a tengeri flotta, húsz darabot. Lipcsében minden templomba látogatótól egy-egy burgonyát kértek, melyet a hazatérőnek ajánlottak fel. Az arabok újabb támadásra készültek Palesztinában, az észak-palesztinai zsidó települések ellen. Olaszországban rejtett, négy mázsa robbanószerre és fegyverekre bukkantak.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


16 |vissza a lap tetejére

- Hétfő

 

Feloszlatták a salzburgi közvéleménykutató intézetet, ugyanis kiderült, hogy az intézmény vezetői között tizennégy tag nemzeti szocialista volt. Bécsben erős havazások voltak, a tömegközlekedést azonban nem zavarta meg. Az Országos Közellátási Hivatal rendeletet hozott a 120 kg alatti sertések szállításával és levágásával kapcsolatban. Chemniztben lopott katonai egyenruhában rabolt és zsarolt két fiatal német, amiért tíz évi kényszermunkára ítélték őket.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


17 |vissza a lap tetejére


18 |vissza a lap tetejére

Magyarország megköti a Szovjetunióval a barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést


19 |vissza a lap tetejére


20 |vissza a lap tetejére

 - Péntek

 

A román újságírók és író szakszervezetek alkotási alapot vezettek be, melynek célja a kultúra népszerűsítése. Az alap felhasználható volt kultúr délutánokra, ünnepségekre, és irodalmi estekre. Bécsben 'színházi válság' volt, több mint 200 művész került elbocsáltásra igazgató problémák és hosszabítások elmaradása miatt. Kairóban a sajtó beszámolt a yemeni uralkodó, családja és a miniszterelnök meggyilkolásáról.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


21 |vissza a lap tetejére

- Szombat

 

Svájcban először, egyedülálló népszavazást tartottak, melyben arról kérdezték a polgárokat, hogy létesítsenek-e egy új répacukor gyárat közpénzből. A moszkvai színházak megemlékezést tartottak, Moliere halálának 275. évfordulója alkalmából. A Palesztinában tartózkodó svédeket távozásra kérte az állam. Romániában tífuszjárvány ütötte fel a fejét, mely hatására Bukarest nagy mennyiségű gyógyszereket küldött országszerte

 

 (Forrás: MTI hírarchívum)


22 |vissza a lap tetejére

- Vasárnap

 

Olaszországban egy tonna csempészett cigarettát foglalt le a rendőrség, a csempésszervezetet is sikerült elkapni. Szudánban nyilvánosságra hozták az új kormánytervezetet. A német bányászoknak több mint ötmillió dollár értékű textilt és élelmiszert importált, a kormány tervezte még hétmillió dollár értékben további élelmiszerek importálását is. Dél-Angliában erős hóvihar tombolt, kb. 52 órán át folyamatosan, aminek következtében le kellett zárni számos vasútvonalat.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


23 |vissza a lap tetejére

- Hétfő

 

Moszkvában rendkívüli ünnepséget tartott a Szovjet Földrajzi Társaság Grigori Zselekov utazó és felfedező tiszteletére. A szovjet hadsereg harmincéves évfordulója alkalmából a Szovjetúnió valamennyi színháza új színdarabot mutatott be, a hadsereg tiszteletére. Pakisztánban külön kommunista pártot alapítottak, ugyanis az államban rendkívül jelentős lett a kommunisták szerepe. Svájcban különösen tragikus vasúti szerencsétlenség történt, melyben 19 ember veszetette életét, 48 pedig súlyosan megsebesült, a balesetet valószínűleg fékhiba okozta.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére


26 |vissza a lap tetejére

- Csütörtök

 

Rómában ellopták az egyik világítótorony berendezését, majd valószínűleg a feketepiacon adták el azt, megnehezítve az éjszakai repülős közlekedést. Olaszországban egyedülálló műtétet hajtottak végre, melyben egy rákban szenvedő férfi gyomrát és belének egy részét távolították el, és pótolták a testének egyéb részeiből. A beteg öt nap múlva már fel tudott kelni az ágyából. Prágában munkások tüntettek a kormány ellen. Rómában vámunióról tanácskozott kilenc európai ország, melyet márciusban Brüsszelben kívántak folytatni.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


27 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia

Kivégzik Klébert Ferenc budaörsi magántisztviselőt, volt SS-katonát, aki részt vett a Visegrádi utca 38. sz. házban 1944 decemberében zsidók ellen elkövetett vérengzésben

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép)

A csehszlovák válság megoldott, a harcot meg kellet nyerni, bár ez nem volt könnyű.Az amerikai imperializmus tudomásul vette a népi demokráciák politikai és gazdasági erejének növekedését, így Csehszlovákia került az USA diplomáciai háborújának keleteurópai gyújtópontjává. Csehszlovákia látszott annak az országnak Kelet, és Délkelet- Európában, ahol az amerikai és angol imperializmus is megvetheti a lábát, ahol esetleg a maga számára kedvező belpolitikai fordulatot is idézhet elő. Itt összpontosították tehát erejük jelentős részét. „Csehszlovákia USA diplomáciai háborújának keleteurópai gyújtópontjába került.

A Szabad Nép Prágába küldött munkatársa telefonon jelentett a csehszlovák jobboldal meghiúsult puccstervének nemzetközi hátteréről. A hír hallatára a nép megünnepli győzelmét. Azonban nem valószínű, hogy a kormány élére egy újabb demokrata párti minisztert neveznek ki. Lettrich, a Szlovák Demokrata Párt elnöke, aki egyúttal a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke is, lemondott mindkét tisztségéről. A Szociáldemokrata Párt vezetését a baloldai ezredes, Poliak Milan vette át. A győzelem kivívása után bontakozik ki teljességében annak a jobboldali puccsnak a terve, amelynek az volt a célja, hogy Csehszlovákiát a nyugati imperialista hatalom keleteurópai hídfőjévé változtassa.Az újságirószövetség akciós bizottsága is fellép a jobboldal ellen és kizár soraiból több jobboldali újságírót.

140 millió forintot szánnak a hároméves terv márciusi beruházásaira. A Gazdasági Főtanács döntötése megszületett a munkabérszínvonal egységesítéséről, az állami vállalatok racionalizálásáról és ipari termelésünk fejlesztéséről. Emellett felemelték a hadirokkantak ellátási diját  Az ipari termesét fokozták- Ezenkívül biztosítják a tankönyvkiadás hitelszükségletét. Főtanács 9,2 milliót szán a tankönyvekre, ez az összeg meg fog térülni. A munkásbírák követlik, hogy állítsák az összes gazdasági bűnözőt munkásbíróság elé. A munkásbíróság megállapította, hogy a hároméves tervvel kapcsolatos bűntetteket, géprongálásokat, szabotázsokat, valamint a valutabünügyeket eddig nem a munkásbiróságok tárgyalták. A munkás, bírák feltétlenül szükségesnek tartják, hogy az ilyen ügyek a jövőben a munkásbíróságok élé kerüljenek.

A jogi reformbizottság felülvizsgálja jogi élet valamennyi területét, ezzel párhuzamban készül az új katonai büntető törvénykönyv. Az ülést szerdán tartotta meg a miniszeterelnökség mellett müködő jogi reformbiztosság. Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra. Válasz a „Hazánk“ cáfolatára A Szabad Népben cikk jelent meg „A Demokratikus Néppárt népellenes és fasiszta képviselőiről’'. Az e cím alatt felsoroltak közül néhányan cáfoló nyilatkozatokat közöltetek a „Hazánk" február 20-i számában. A cáfolatok tudatos valótlanságokat tartalmaznak. Kossá elvtárs nagy beszéde az országgyűlésen az iparügyi minisztérium népellenes működéséről: „Itt az ideje, hogy kitakarítsuk az iparügyi minisztériumot“. Az a tisztogató munka, amely Kelemen, Fodor és Vajda eltávolításával kezdődött, még tovább fog folytatódni, nem áll meg és végre kitakarítják az Iparügyi minisztériumból a magyar nép ellenségeit.

Az angol külügyminisztérium szóvìvője a Szabad Nép tudósítója előtt kénytelen volt visszavonni a magyar kommunisták elleni vádjait. Londoni tudósítónk így jelentett telefonon: az angol külügyminisztérium szóvivője szerdán kijelentette, hogy Magyarországon most azokat vádolják reakciós magatartással és összeesküvésben való részvétellel, akik azelőtt másokra mondták ugyanezt. Megemlítette Kéthly Annát, mint akire elsősorban gondol. A szociáldemokrata jobbszárny elleni harc folytatásáról beszélt Szakasits Árpád és Marosán György a Kun-fi Akadémián Gyári parlament az Egyesült Izzóban, ahonnan eltávozott a jobboldali szociáldemokrata Nagy Pál Jenő — és ezzel szabaddá vált az út az eredményesebb termelőmunka felé. A kijelölt úton fogunk tovább menni! Javasolták a közösbizottsági üléseket és Nemzeti Függetlenségi Front megteremtését. Kelemen és Sárkány volt államtitkárok bűnös szerepéről vallott a Nitrokémia vezérigazgatója. Kelement már 1946-ban tájékoztaták a helyzetről. Sárkány azonban megcáfolja önmagát, viszont elimseri bünős szerepét.

A segítséget a görög népnek" mozgalom görög gyermekeket küld Magyarországra, befogadó szülők jelentkezését várják. 600 négy és tíz év közötti árvát hoznak, néhány hónapos tartózkodásra. Ez ellen tiltakoznak magyar írók és nők is. Eddig élelem, ruha és gyógyszersegélyt küldött számukra Magyarország.

A kommunisták a tömegek élén küzdenek a békéért - Mirov cikket ír „új münchenisták“ veszélyes, tevékenységéről. Rákosi elvtársat köszöntő levek áraszották el nevenapján. A dolgozó nép az egész országból gondolt Rákosi elvtársra.

Az őszi vetésekben nem tett kárt a fagy. Sikeresen fel szántottak 7*3 millió holdat. Ezek az adatok a február 15-ig bezáró állapotot mutatják. Meteorológiai Intézet jelenti: Budapesten csütörtökön délben a hőmérséklet -3 fok. Várható időjárás: száraz idő. A hideg tovább tart. Távolabbi kilátások: két-három nap múlva délnyugatról felhősödés, havazás és enyhülés valószínű.

Kilencéves kisfiú és ötvenéves „aggastyán“ a népi asztalitenisz bajnokságon. Március 11: a Nemzetközi Nőnap ünnepe. Március 8-án a világ valamennyi országábaqn megünnepelték a nőket. Idén Budapesten március 11-én fogják megtartani ezt az ünnepet. Jelentős kedvezményeket kapnak a májusi BNV külföldi látogatói. Kovalenko doktor elmondja: hogyan él a szovjet értelmiségi Moszkvában. 40 rubelért juthatnak központi fűtéses lakáshoz. Ingyenes orvosi ellátásban részesülnek és fillekért juthatnak hozzá hanglemezekhez, könyvekhez.

        Fodor Melinda gyűjtése (2018)


28 |vissza a lap tetejére

Pozsonyban betiltják a magyar nyelvű evangélikus istentiszteleteket.

Elhunyt Vay Péter író, misszionárius világutazó.


29 |vissza a lap tetejére

- Vasárnap

 

A mocsárláz gyógyítása terén rendkívüli előrelépéseket tettek angol orvosok, melyben megállapították, hogy a fertőzés időpontjától függően hogyan kell kezelni a betegeket. Yemenben polgárháború tört ki a megölt király követői és az új uralkodó emberei között. Athénban újabb 30 kommunistát tartóztattak le, kettőt halálra ítéltek. Szicíliában szököár pusztított, főleg a Cagliari kikötőben okozott károkat. New Yorkban egy olasz nyolcéves fiú partítúra nélkül vezényelt le egy koncertet, melyet egy nyolcvan tagú zenekar adott elő.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források