I en starkt fragmenterad järnvägssektor är NJS en tvärfacklig förmedlare av information om utvecklingen inom järnvägssektorn i de nordiska länderna. NJS är också ett organ för etablering av informella nätverk.

Den svenska avdelningen inom NJS – Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete är en sammanslutning av personer med yrkesmässig anknytning till järnvägssektorn i Sverige. Motsvarande nationella avdelningar finns i Danmark, Finland och Norge. Till svenska avdelningen är också ett 30-tal företag och andra organisationer anslutna.

NJS svenska avdelning, liksom övriga nationella avdelningar, anordnar seminarier, studiebesök och bidrar till annan kunskapsspridning som stärker medlemmarnas fackkunskaper. Som medlem i NJS svenska avdelning är du alltid välkommen att delta i seminarier och andra arrangemang som vi själva eller våra övriga nordiska avdelningar anordnar. Du får ofta rabatt på avgiften till de seminarier som vi själva genomför eller som sker i samarbete med andra arrangörer. Som medlem i NJS får du också Nordisk Järnbanetidskrift (NJT), Nordens ledande facktidskrift inom järnvägsområdet. NJT utkommer med fem nummer per år.

Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete arbetar tvärfackligt över gränserna mellan de nordiska länderna samt mellan myndigheter, infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, konsulter, entreprenörer, leverantörer och andra aktörer inom den nordiska järnvägssektorn. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Är du ännu inte medlem? Klicka på någon av länkarna "Ansökan om medlemskap" ovan, fyll i och skicka din ansökan till oss. Adressuppgifter finns på blanketten. Årsavgiften till NJS Svensk avdelning är 175 kr för enskild medlem, 125 kr för korresponderande medlem (pensionär) och 1 750 kr för kollektiv medlem (företag och organisationer).

Årsavgiften för enskild och korresponderande medlem kan betalas med Swish eller via bankgiro:

Årsavgiften för kollektiv medlem faktureras.