DYŻURY PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW INSTYTUTU ANGLISTYKI UŁ

SEMESTR LETNI 2019/2020

Pracownik

Dzień

Godziny

Nr pokoju

Dr hab. Janusz BADIO

środa

11.45-13.15

4.19

Dr hab. Kacper BARTCZAK

środa

13-14

16-16.30

4.28

Prof. Łukasz BOGUCKI

środa

11.30-13

4.35

Prof. Piotr CAP

wtorek

10-13.30

4.12

Dr hab. Anna CICHOSZ

4.06

Dr hab. Kamila CIEPIELA

wtorek

sobota

11-11.45

10-10.30

4.19

Dr Magdalena CIEŚLAK

wtorek

środa

10.30-11.30

11.30-12.30

4.15

Dr Mikołaj DECKERT

czwartek

12.30-14

4.09

Dr hab. Tomasz DOBROGOSZCZ

czwartek

13.30-15

4.22

Mgr Joanna DUDA

4.03

Dr Joanna DYŁA-URBAŃSKA

czwartek

13.30-15

4.21

Dr hab. Marta DYNEL

4.10

Dr hab. Dorota FILIPCZAK

4.23

Dr Tomasz FISIAK

środa

15.30-17

4.02

Dr Justyna FRUZIŃSKA

sobota

11.45-13.15

4.29

Dr Marta GOSZCZYŃSKA

środa

9-10, 16.45-17.15

4.22

Mgr Izabela GRABARCZYK

środa

11-12.30

4.03

Dr Maciej GRABSKI

środa

12.30-13.30

4.32

Dr Anna GRALIŃSKA-BRAWATA

środa

14.30-15.45

4.03

Dr Agata HANDLEY

4.02

Dr Martin HINTON

4.20

Dr Małgorzata HOŁDA

poniedziałek

10.45-11.45

4.02

Mgr Charles IVAMY

poniedziałek

czwartek

16-17

4.01

Prof. Jerzy JARNIEWICZ

4.24

Dr Anna JAROSZ

środa

13.15-14.15

16-16.30

4.06

Dr Monika KOCOT

poniedziałek

czwartek

13.30-14.15

4.16

Dr Monika KOPYTOWSKA

środa

12-13.30

3.54A

Dr Michał KORNACKI

środa

9-10.30

4.09

Dr hab. Krzysztof KOSECKI

poniedziałek

czwartek

piątek

14-15

12-12.45

12-12.45

4.17

Mgr Joanna KOSMALSKA

poniedziałek

13.30-14.30

4.21

Mgr Rafał KOWALSKI

4.30

Dr hab. Przemysław KRAKOWIAN

środa

11.30-13

4.06

Dr hab. Joanna KRUCZKOWSKA

4.16

Mgr Małgorzata KURZEJAMSKA

poniedziałek

piątek

13.30-14.15

11.45-13.30

4.11

Dr hab. Michał LACHMAN

3.46

Prof. Barbara LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK

4.32

Mgr Krzysztof LEWOC

4.20

Dr Olga ŁABENDOWICZ

1.47

Dr hab. Agnieszka ŁOWCZANIN

4.23

Dr Aleksandra

MAJDZIŃSKA-KOCZOROWICZ

4.20

Dr Krzysztof MAJER

środa

13.30-15

4.29

Dr hab. Zbigniew MASZEWSKI

środa

14-15.15

4.27

Mgr Aleksandra MATUSIAK

środa

12-13.30

4.26

Dr Joanna MATYJASZCZYK

piątek

11-11.30

15.30-16.30

4.14

Dr Paulina MIROWSKA

środa

sobota

12-13

4.15

Mgr Marek MOLENDA

środa

12-13

4.07

Dr Małgorzata MYK

środa

13.30-15

4.30

Dr Katarzyna OJRZYŃSKA

czwartek

12-13

15.30-16.30

4.14

Dr hab. Katarzyna OSTALSKA

4.22

Dr Przemysław OSTALSKI

środa

15.30-17

4.20

Dr Anna PARR-MODRZEJEWSKA

4.04

Dr hab. Piotr PĘZIK

wtorek

11.30-13

4.31

Dr Alicja PIECHUCKA

4.30

Dr Paulina PIETRZAK

piątek

10-11.30

4.09

Dr hab.  Wit PIETRZAK

4.21

Mgr Piotr PŁOMIŃSKI

4.28

Dr Wiktor PSKIT

4.18

Mgr Ryszard RASIŃSKI

środa

czwartek

12-13

10.30-11.30

4.17

Dr Agnieszka RASMUS

4.15

Dr Łukasz SALSKI

4.07

Dr Monika SARUL

4.15

Dr Piotr SPYRA

środa

14-15

4.14

Prof. Piotr STALMASZCZYK

4.18

Dr Justyna STĘPIEŃ

poniedziałek

14-15

4.16

Dr Weronika SZUBKO-SITAREK

środa

10-11.30

4.04

Dr Magdalena SZUSTER

4.29

Mgr Jędrzej TAZBIR

4. 28

Dr Olga TRENDAK

4.32

Dr hab. Jacek WALIŃSKI

4.08

Prof. Andrzej WICHER

4.13

Dr Anna WIECZOREK

poniedziałek

15.15-16.45

4.12

Prof. Paul WILSON

poniedziałek

8.45-9.45

13.15-14.15

4.08

-04

Dr hab. Iwona WITCZAK-PLISIECKA

4.06