iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1946 / január / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1946. január

Kronológia

január 1. - A Gazdasági Főtanács bevezeti az adópengőt, amellyel az állam iránti kötelezettségeket kell teljesíteni. Mindszenty József hercegprímás rádióüzenetében lelkiismeret-vizsgálatra szólítja fel a magyar népet, egyúttal elítéli a terrorizmust.

január 2. - Az USA kormánya jegyzékben közli a magyar kormánnyal, hogy a Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács (1945. november 20-án elfogadott) határozata a magyarországi német nemzetiségű lakosok Németországba történő telepítéséről nem jelent kötelező jellegű előírást a magyar kormány számára, azaz nem kívánják minden magyarországi német kitelepítését, sőt az USA kormánya kedvezően fogadná a kitelepítendők számának mérséklését.

január 3. - Lengyelországban államosítják a nagy- és középüzemeket, a bankokat, a közlekedési és hírközlési eszközöket.

január 5. - Gyöngyösi János magyar külügyminiszter Dalibor Krnóhoz, a csehszlovák kormány budapesti képviselőjéhez intézett levelében javaslatot tesz a lakosságcseréről folytatott tárgyalások újrafelvételére. A Gazdasági Főtanács, engedve az erőteljes szovjet nyomásnak, utasítást ad a lőrinci (Heves vm.) Mátravidéki Erőmű leszerelésének azonnali megkezdésére. Mindszenty József bíboros prímás Ries István igazságügy-miniszterhez írott levelében emberséges bánásmódot kér a politikai elítéltek számára, és az ügyek felülvizsgálatát sürgeti. A kormány rendeletben szabályozza a nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatását.

január 7. - A Budapesti Népbíróság golyó általi halálra ítéli Jaross Andor volt belügyminisztert (április 11.), kötél általi halálra Baky László (március 29.) és Endre László (március 28.) v. belügyi államtitkárokat. Veres Péter közbenjárására „államelnöki kegyelemben” részesül Dövényi Nagy Lajos antiszemita író, újságíró. Halálbüntetését életfogytiglani börtönre és kényszermunkára változtatják. Kolozsvárott cionista diákok bántalmazzák Józan Miklós unitárius püspököt, aki idős kora miatt pár nappal később belehal sérüléseibe.

január 10. - Kivégzik Bárdossy László volt miniszterelnököt.

51 tagország részvételével Londonban összeül az ENSZ I. közgyűlése.

január 11. - Albániában kikiáltják a népköztársaságot. A Budapesti Népbíróság az újvidéki vérengzésben való részvétel miatt halálra ítéli Grassy József volt vezérőrnagyot (a nyilas hatalomátvétel után rangja honvéd altábornagy, SS-Brigadeführer), a 25. Hunyadi SS-gránátoshadosztály v. parancsnokát és Zöldi Márton volt csendőrszázadost.

Budapestnél a jégzajlás elsodorja a Margit és a Ferenc József híd ideiglenes szerkezetét; Buda és Pest között megszűnik az összeköttetés.

január 12. - Megjelenik a Szakszervezeti Tanács és a munkáspártok felhívása az üzemi bizottságok újjáválasztására.

január 14. - A Horthy Miklós hídnál épített pontonhídon megindul a gépkocsi-közlekedés.

január 15. - Nagy Imre belügyminiszter kiadja a németek kitelepítésének végrehajtását szabályozó 70.010/1946. BM. sz. rendeletet. Megérkezik a fővárosba a ceglédi újgazdák százfős küldöttsége. Tiltakoznak az ellen, hogy az Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKgP) felül akarja vizsgálni a földreform végrehajtása során elkövetett visszásságokat; követelik Kerék Mihálynak, a földhivatal kisgazdapárti ügyvezető igazgatójának leváltását; jelszavuk: „Földet vissza nem adunk!”. Az elkövetkező néhány hét folyamán e jelszóval nagyarányú paraszti tömegmozgalom bontakozik ki. Herbert Lehman, az UNRRA főigazgatója táviratban értesíti Tildy Zoltán miniszterelnököt, hogy a szervezet 4 millió dollár értékű sürgős segélyt nyújt Magyarországnak.

január 16. - A pártközi értekezlet megvitatja az államformáról és az államfői jogkörről rendelkező törvény tervezetét; megállapodnak arról, hogy a köztársasági elnököt az Nemzetgyűlés választja, és egyetértenek abban is, hogy a köztársasági elnöki tisztség elsősorban reprezentatív jellegű lesz.

január 18. - A Budapesti Népbíróság halálra ítéli Basch Ferencet, a magyarországi Volksbund v. vezetőjét. A magyar szellemi élet reprezentánsai (mások mellett Bálint Imre, Baranyai Lipót, Csathó Kálmán, Csécsy Imre, Dessewffy Gyula, Faragó László, Fenyő Miksa, Fischer József, Fodor József, Füst Milán, Gellért Oszkár, Heltai Jenő, Horváth Zoltán, Jendrassik György, Kassák Lajos, Kéthly Anna, Nagy Lajos, Parragi György, Pátzay Pál, Sík Sándor, Supka Géza, Szőnyi István, Wesselényi Miklós, Zsolt Béla) a Magyar Nemzetben a hazai németek kitelepítését elítélő nyilatkozatot tesznek közzé. Átadják a forgalomnak a háború utáni első állandó budapesti Duna-hidat, a Batthyány és a Kossuth teret összekötő Kossuth hidat. A romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság utasítása alapján ezután csak hét helyen szabad átkelni a magyar–román határon: Szatmárnémetinél, Érmihályfalvánál, Nagyváradnál, Nagyszalontánál, Kürtösnél, Nagy-laknál és Csanádnál; a többi határátlépőt lezárják.

január 19. - A kitelepítésre ítélt „svábokkal” Budaörsről elindulnak az első vasúti szerelvények Németország amerikai megszállási zónájába.

január 20. - Megjelenik az Magyar Kommunista Párt elméleti folyóirata, a Társadalmi Szemle első száma; szerkesztő Mód Aladár.

január 22. - Az USA kormányának a magyarországi németek kitelepítésével foglalkozó jegyzékére válaszolva, a magyar kormány közli Arthur Schoenfeld követtel, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottságtól korábban kapott értesítéseknek megfelelően a magyar kormány már rendeletet hozott 500 ezer magyarországi német kitelepítéséről.

A Gazdasági Főtanács felszabadítja a kereskedők árukészletét, és engedélyezi egyes mezőgazdasági termények (burgonya, hüvelyesek, baromfi, tojás), és az iparcikkek 40%-ának szabad forgalmát.

január 24. - A pártközi értekezleten megállapodás születik arról, hogy Tildy Zoltánt jelölik az államfői tisztségre.

A „jelenlegi Csehszlovákiában élő magyarok” képviselői Tildy Zoltán miniszterelnökhöz intézett memorandumukban csalódottságukat fejezik ki a lakosságcseréről folytatott tárgyalások felújítása miatt. A szerzők a tartós és igazságos béke feltételét a magyarlakta területek Magyarországhoz csatolásában jelölik meg, s elutasítanak minden olyan megoldást, amely a szlovákiai magyarságot az általa lakott terület nélkül kívánná áttelepíteni.

január 25. - A Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) azt ajánlja a kormánynak, hogy a magyarországi németek kitelepítéséről intézkedő rendeletében „a SZEB parancsára” kifejezést „a SZEB engedélyével” fordulatra módosítsa.

A magyar kormány az amerikai, a brit és a szovjet kormányhoz intézett jegyzékében szakértőkből álló bizottság kiküldését kéri „a magyar kérdés igazságos és általános megnyugvást hozó rendezésének előkészítésére”, a magyar békeszerződéssel kapcsolatos politikai, gazdasági és területi kérdések megvizsgálására.

január 26. - Franciaországban a baloldali szocialista Félix Gouin vezetésével új kormány alakul, 6 kommunista, 6 szocialista és 6 köztársaságpárti miniszterrel.

január 27. - A Magyar Közvéleménykutató Intézet jelentése szerint Magyarországon a legnépszerűbb politikus Tildy Zoltán, akit Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád követ.

január 28. - Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök Petru Groza román miniszterelnökhöz intézett emlékiratában feltárja a romániai magyarság tűrhetetlen helyzetét.

január 30. - A Nemzetgyűlésben megkezdődik az államformáról és az államfői jogokról rendelkező törvény tervezetének vitája. Slachta Margit, a Keresztény Női Tábor vezetője nyíltan kiáll a királyság intézménye mellett, illetőleg javasolja a döntés elhalasztását. A vita során Rajk László kezdeményezi, hogy az állampolgári jogokat mindenki számára biztosító törvényt minél előbb egészítsék ki a demokrácia és a köztársaság védelméről rendelkező törvénnyel.

január 31. - Az e hónapban Dél-Szlovákia 25 járásában tartott népösszeírás szerint a 727 832 személy közül a magyarok aránya 74,8% (544 444 fő).

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére


20 |vissza a lap tetejére

Charles De Gaulle francia kormányfő lemond hivataláról


21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források