https://www.polleverywhere.com/.../results_5.5.2015Wiki-logo_pieni.jpg

RYHMÄPALAUTE WIKEILLÄ VAUHTIA -hankkeesta

1. Wikitiimi loi työskentelylleen tavoitteita, joiden toteutumista nyt pyydämme arvioimaan. Työskentelymme yksi johtotähti on ollut pyrkimys toteuttaa hanketta AVOIMESTI ja kertomaan sisällöistä, tavoitteista, aikatauluista ja välinevalinnoista mahdollisimman hyvin. Miten olemme onnistuneet tässä?

Kouluttajat ovat olleet osaavia ja asiantuntevia, sekä apua on ollut aina saatavilla. Tavoitteet ja aikataulu on ollut osalle liian tiukka, sillä tvt-taidot ovat hyvin eritasoisia.

May 5, 2015, 03:31 PM

Avoimuus on toteutunut hyvin. Aikataulu on ollut tiedossa aikaisessa vaiheessa, sisällöt ja tavoitteet on tuotu esille.

May 5, 2015, 03:31 PM

Olemme tiimiin tyytyväisiä.

May 5, 2015, 03:30 PM

Hanketta on toteutettu avoimesti.

May 5, 2015, 03:30 PM

Tietodttaminen hankkeesta ja tavoitteista on ollut riittävää ja suunnittelu jäntevää.

May 5, 2015, 03:29 PM

Olette onnistuneet erinomaisesti.

May 5, 2015, 03:29 PM

Tietoa ja apua on ollut tarjolla runsaasti. Koulutuksissa asiat ovat jääneet joskus pintapuolisiksi, tietysti siksi, koska aikaa on rajoitetusti. Hanke on erityisesti rohkaissut kokeilemaan uusia juttuja. Tvt-asiat ovat tulleet keskusteluihin mukaan myös opehuoneessa.

2.Hankesuunnitelmaan sisältyi mahdollisuus käyttää työaikaa oppimiseen ja opetteluun. Onko systeemi ollut toimiva? Onko vertaistutorointi ollut onnistunutta?

Työajan käyttäminen on hieno ajatus, mutta työaikaa tarvitsisi oikeasti työnkin tekemiseen - nyt oman työn suunnittelu ja valmistelu on koulutusten vuoksi jäänyt kotihommiksi.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:36 PM

Tiedän monien käyttäneen vierihoitoon työaikaa ja se on tosi hyvä. Itsellä se ei onnistunut, mutta pikakysymyksiin on aina saanut apua.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:35 PM

Vertaistutorointi jatkossakin käyttöön!

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:35 PM

Vertaistutorointi on ollut onnistunutta, mutta aina aikataulut eivät ole osuneet yksiin. Varsinkin työajalla tapahtuva tutorointi ei aina ole onnistunut.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:34 PM

Vertaistutorointi on ollut riittävää, yt_a

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:34 PM

Sen kerran kun apua olen kysynyt, het on viisattu.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:34 PM

Vierihoito ollut hyvä juttu, vaikkei sitä ole aina voinut käyttääkään. Paljon on opiskeltu omalla ajallakin.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:34 PM

Vertaistuutorointi on ollut huippujuttu, ja ongelmiin on saanut nopeasti apua.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:34 PM

Vierihoito oli hyvä juttu, saatoin käyttää myös työaikaa.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:32 PM

3.TVT-ympäristö, oppimisalusta koostuu wikistä, Googlen palveluista ja erilaisista sähköisistä palveluista ja materiaaleista. Onko ympäristö toimiva?

4. Saimme käyttää investointirahaa laitteiden hankintaa varten. Käytössämme on tällä hetkellä 25 chromebook laitetta eli suhdeluku on siis n. 16 . Suurista kaupungeista saatujen tietojen mukaan Helsingissä on tällä hetkellä noin 2,3 oppilasta konetta kohden, Vantaalla suhdeluku on 1,2, Turussa 1,8, Tampereella 3,4 ja Espoossa 5,1. Lähde: Kuntalehti Miten tärkeänä pidätte sitä, että laitteiden määrää saadaan kasvatettua? Laiteikä n. 4v

Laitehankinnat pitäisi saada säännöllisesti budjettiin ja ylläpitoon olisi varauduttava.

13

Laitehankintoja voidaan tehdä , jos saadaan jotain laiterahaa.

1

Tärkeänä

1

5. Miten tärkeänä pidätte sitä, että laitteiden määrää saadaan kasvatettua?

Tärkeää

14

Ei väliä

1

Total

15

6. Hankkeen myötä kohti tvt-tuettua oppimisympäristöä on edetty opettajan osaaminen edellä. Hanketiimin tavoitteena on ollut pitää työmäärä kohtuullisena ja YT-aikoja on suunnattu tästä syystä lukuvuoden keskivaiheille 1kerta/ kk. Olemmeko onnistuneet kohtuullistamisessa?

Kyllä

13

Ei

                                                                                                                                            3

7.Tiimin tavoitteena on ollut myös antaa tilaa opettajan omille valinnoille ja omatahtisuudelle. Olemmeko onnistuneet tässä?

Kyllä

13

Ei

2

Total

15

8.Tavoitteenamme oli myös päästä esittelemään välineitä ja materiaaleja lyhyissä esittelyhetkissä kerran viikossa, jotta TVT-mahdollisuuksista syntyisi jonkinlainen yleiskäsitys. Tästä tavoitteesta jouduimme tinkimään esitystekniikan uupumisen vuoksi. Miten oma näkemyksenne TVT:stä oppimisen välineenä on kuluvan hankevuoden aikana avartunut?

Avartunut on. Olen hitaan kiiruhtamisen kannattaja ja kestää varmasti vielä vuosia, ennen kuin olen valmis sormeilemaan laitteita vapaaehtoisesti.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:54 PM

Tvt:n käyttö on oppilaille mieluisaa ja luontevaa. Tiedon ja kuvamateriaalin haku omalla laitteella ryhmissä tuo ryhmätyöhön uusia ulottuvuuksia.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:54 PM

On avartunut kyllä huimasti! Runsauden pula on vain niin valtava, ettei tahdo mukana pysyä - on siis paljon kaikkea, mitä voisi tehdä, muttei ehdi. Näin alkuvaiheessa on myös tullut tunne siitä, että tvt-juttuihin menee tunnilla paljon aikaa, kun oppilaiden eikä opettajankaan taidot eivät ole vielä kovin kehittyneet.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:50 PM

Matleena Laakson vierailukerralla tutustuttiin muutamiin sovelluksiin ja tämän tyylisten avulla sovelluksia olisi varmasti tullut arkikäyttöön lisääkin. Se varmasti oli alkuperäinen tarkoituskin. Ne sovellukset joihin on tutustunut, ovat tulleet käyttöön. Ajatus on avartunut siten, että yllättäviä sovelluksia voi käyttää oppimisessa.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:50 PM

Olisi hyvä, jos esittelyhetkiä olisi, kunhan esitystekniikka saadaan kuntoon. Pysyisi asia mielessä ja innostuisi asioista. Käsitys tvt:stä oppimisen välineenä on avartunut paljon ja siitä on ollut minulle hyötyä.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:50 PM

Paljon on avartunut. Toisinaan tulee tunne että materiaalia on niin paljon ettei saa kiinni mistään. Epävarmuus tekniikan kanssa. Miten opetat oppilaita jos tuleekin pulmatilanne...

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:50 PM

Kahootti on kova juttu. Matleena Laakso esitteli hienosti monta mahdollisuutta. Mahdollisuuksia on paljon. TVT on hyvä renki mutta huonompi isäntä.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:49 PM

Ideoita matkan varrelta: tvt kulkee oppiaineiden mukana, eikä niin, että se olisi oma oppiaineensa. Tvt on myös oppimisen väline, jonka käytöstä kukin saa poimia itselleen sopivimmat tavat. Tvt ei tukahduta myöskään luovuutta, vaan sen avulla voi tehdä tosiaan monenlaisia asioista, vaikka mitä.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:49 PM

Nollasta on lähdetty ja pitkälle päästy, mutta toivomme esittelyhetkiä heti, kun mahdollista.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:47 PM

TVT on oppimisen väline ja oppimisen kohde. Se on myös vuorovaikutuksen väline. 9.Kouluissa, joissa tieto- ja viestintätekniikan käyttöön on innostuttu, on myös opettajien välinen yhteistyö ja jakaminen, yhteissuunnittelu lisääntynyt. Miten me olemme edistyneet tässä?TVT on oppimisen väline ja oppimisen kohde. Se on myös vuorovaikutuksen väline.

Kouluissa, joissa tieto- ja viestintätekniikan käyttöön on innostuttu, on myös opettajien välinen yhteistyö ja jakaminen, yhteissuunnittelu lisääntynyt. Miten me olemme edistyneet tässä?

Pienin askelin varmasti mennään jakamisen suuntaan. Varmasti moni pian ymmärtää sen, että jakamalla omia juttujaan saa myös itse enemmän.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 04:00 PM

Enimmäkseen pyörinyt oman luokan ympärillä, tulevaisuudessa luokkasarjojen välistä yhteistyötä voisi yrittää tehdä enemmän, esim. jossain oppiaineessa.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:59 PM

Nämä asiat lissäntyvät vähitellen ja tapahtuvat usein huomaamatta. Nykyään voi jo ottaa samassa talossa olevaan kollegaan yhteyttä emaililla, näin ei vielä muutama vuosi sitten ollut.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:59 PM

On ollut hienoa seurata sivusta kun osa on ollut hyvinkin aktiivinen tiedon jakamisessa. Itse olen ollut laiska tai osaamaton mutta omapa on vikani ;)

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:59 PM

Omia löytöjä netistä ja peli-ideoita tai muita vastaavia on jaettu rinnakkaisluokkien opettajien kanssa. Tvt-ongelmatilanteeseen on haettu apua lähipiiristä, kuka milloinkin opehuoneessa tai seinän takana on ollut.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:59 PM

Mielestäni ei ole merkittävästi lisääntynyt, mutta alussahan vasta ollaan, joten uskon, että tulee lisääntymään.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:58 PM

Olemme edistyneet vallan mainiosti.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:58 PM

Varsinaista yhteissuunnittelua ei ole syntynyt, mutta neuvoja kyllä saa jos joku pulma ilmenee. Wiki-sivuilla on kätevä jakaa ideoita, kun joku vinkkaa ideasta, mutta varta vasten ideoiden etsiminen toisten wikeistä on kyllä vähäistä.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:57 PM

Varsinaista kulttuurimuutosta sähköisessä vuorovaikutuksessa ja jakamisessa ei ole ainakaan vielä tapahtunut. Pieniä sen suuntaisia askeleita on kuitenkin otettu.

pollev.com/<login>

May 5, 2015, 03:57 PM

10. Millaisia toiveita seuraavalle hankevuodelle haluaisitte esittää? Aiheita? Aikoja? Samanaikaisopettajuutta? Jakamisen tapoja? Ulkopuolista koulutusta? Täyttäkää sanapilveä!

Vertaistutorointi on ollut hyvä idea!

Toivomme, että sama jatkuu ensi vuonna ja apua on tarjolla samaan malliin!

Jatkoa samaan tapaan. Toivomme, että vinkkivälkkä onnistuu ensi lukuvuonna.

Ryhmiin jakautuminen kertyneiden taitojen mukaan olisi hyvä juttu.

Yhteiskoulutusta erilaisten sovellusten käyttöön.

Googlen palvelujen opettelua.

Yhteistyötä rinnakkaisluokkien kanssa, esimerkiksi materiaalin tuottamista opetukseen.

Koulutusvinkkejä muualla tapahtuviin koulutuksiin, esim. musiikki ja tvt.