BIBLIOTECA S’AGULLA DE BLANES. CLASSIFICACIÓ DECIMAL

0.Generalitats

01 Bibliografia

02 Biblioteconomia

03 Enciclopèdies generals

04 Col·leccions d’assaig de diversos temes

05 Revistes generals

058 Anuaris i directoris

059 Almanacs i calendaris

06 Societats, congressos, instituts, acadèmies i museus

069 Museus generals. Museografia i museologia

07 Diaris

070 Periodisme

08 Poligrafies

086.7 Gravacions sonores

086.8 Àudio visuals

1. Filosofia

1 (03) Diccionaris de filosofia

1 (09) Història de la filosofia

1 Obres de filòsofs

15 Psicologia

17 Moral i ètica

1 (05) Revistes de filosofia

1 (07) Didàctica de la filosofia

2. Religió

20 Obres generals

22 Bíblia

23 Relats Bíblics

28 Altres Religions

20 (07) Didàctica de la religió

29 Mitologia

3. Ciències Socials

30 Sociologia

31 Estadística. Demografia i població

32 Política

33 Economia

34 Dret

35 Administració pública

37 Ensenyament

39 Etnografia. Antropologia

398 Folklore

4. Llenguatge

40 Sociolingüística

4 (07) Didàctica de la llengua

4 (03) Diccionaris de llengua

4 (05) Revistes de llengua

42 Llatí

431 Francès

433 Català

434 Castellà

441 Anglès

48 Grec

5. Ciències Pures. Ciències Naturals

51 Matemàtiques

52 Astronomia

53 Física

54 Química

549 Mineralogia

55 Geologia i Geofísica

56 Paleontologia i Fòssils

57 Biologia

58 Botànica

59 Zoologia

5 (07) Didàctica de les ciències

5 (05) Revistes de ciències

5 (03) Enciclopèdies de ciències

6. Ciències Aplicades

60 Invents

61 Medicina

62 Enginyeria i mecànica

63 Agricultura, agronomia i zootècnia

64 Economia domèstica

65 Organització d’empreses. Comerç

66 Indústries químiques

67 Indústries diverses

68 Informàtica

60 (05) Revistes de ciències aplicades

7. Belles Arts

7 (03) Diccionaris d’art

7 (09) Història de l’art

7 (05) Revistes d’art

7 (07) Didàctica de l’art

71 Urbanisme. Ordenació del territori

72 Arquitectura

73 Escultura i ceràmica

74 Dibuix i decoració

75 Pintura

77 Fotografia i cinema

78 Música

791 Divertiments i espectacles públics

793 Jocs i joguines

796 Esports

8. Literatura

80 Literatura general

80 (03) Diccionaris d’autors i d’obres

80 (09) Crítica i història de la literatura universal

80 (05) Revistes de literatura

80 (03) Diccionaris de literatura

82 Literatura llatina

831 Literatura francesa

833 Literatura catalana

833.4 Prosa en català

833.5 Poesia en català

833.6 Teatre en català

833.C Còmics en català

834 Literatura castellana

834.4 Prosa en castellà

834.5 Poesia en castellà

834.6 Teatre en castellà

834.C Còmics en castellà

841 Literatura anglesa i nord americana

88 Literatura grega

9. Història. Geografia i viatges. Biografies

9 Atlas

911 Atlas històrics

912 Atlas geogràfics

90 Història universal

90 (03) Enciclopèdies d’història

90 (05) Revistes d’història

90 (07) Didàctica de la història

93.0 Prehistòria

93.1 Història Antiga

93.2 Història Medieval

93.3 Història Moderna

93.4 Història Contemporània

90 (4) Història d’Europa

90 (46) Història d’España

90 (46.71) Història de Catalunya

98 Història Amèrica Llatina

91 Geografia general

91 (03) Enciclopèdies de geografia

91 (05) Revistes de geografia

91 (07) Didàctica de la geografia

91 (4) Geografia d’Europa

91 (46) Geografia d’España

91 (46.71) Geografia de Catalunya

910 Viatges i Expedicions

918 Història Local

919 Història Comarcal

92 Biografies