Ve Slaném

21. března 2013

Vážená paní, vážený pane,

domníváme se, že jsme svědkem porušování §2 zákona 85/1990 Sb. o právu petičním, konkrétně věty: Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu. Obracíme se na Vás proto s prosbou o pomoc v následujím případě:

V červnu roku 2012 zorganizovala skupina studentů gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném petici, jejíž text je dostupný na adrese: http://www.zachranmegymnazium.cz/ .

V souvislosti s touto peticí podal pan ředitel gymnázia Milan Dundr trestní oznámení, jež ve svých důsledcích vede ke kriminálnímu vyšetřování zástupců petičního výboru Jana Kopeckého a Lenky Brtinské. Většina našich informací o případu pochází ze shromáždění v aule gymnázia, které se konalo 25. září 2012 a o kterém objektivně informoval Kladenský deník: http://goo.gl/iPsCw .

Případ jsme dále sledovali a na základě nám dostupných informací jsme se 20. března 2013  obrátili s písemným dotazem na veřejné zasedání zastupitelstva města Slaný, jehož část týkající se uvedeného problému přikládáme. Zastupitelstvo města se ústy pana starosty vyjádřilo, že gymnázium je ve správě kraje a zastupitelstvo tedy nemá žádnou možnost zasáhnout, což je z hlediska formálního přístupu zajisté pravda.

Jelikož vnímáme předvolávání studentů k výslechům na kriminální policii jako očividnou újmu způsobenou využitím petičního práva, prosíme o radu, jak dále jako občané můžeme postupovat.

              Děkujeme,

                                     Miloslav a Sylva Ničovi

                                     občané města Slaný

Text s touto prosbou o radu souběžně zasíláme kanceláři ombudsmana České Republiky a české kanceláři Amnesty International