HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.

3.4.3- EL ENFRENTAMIENTO POR EL DOMINIO DEL MUNDO. 1870-1918.

            LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Introducción

Comenta y responde

Para que entendieras la Primera Guerra Mundial te hemos estudiado el tema y a partir de él te pedimos que comentes documentos y mapas sobre la guerra y respondas a cuestiones. Ahora te decimos cómo.

1. Recursos necesarios

Necesitarás el tema impartido en clase.

2. Desarrollo de la Tarea

Nosotros te lo hemos dado el tema redactado. Tú debes realizar:

  1. Indica las rivalidades y los enfrentamientos que mantuvieron las grandes potencias europeas en los años previos a la guerra:

Enfrentamientos coloniales

Crisis balcánicas

Rivalidades económicas

2.        Pinta de distintos colores los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial. A continuación marca la línea de los frentes y la dirección de las incursiones; las zonas ocupadas militarmente y las batallas más importantes.

 

3.        Responde las siguientes preguntas sobre el Tratado de Versalles:

–        ¿Cuáles fueron las condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles?


–        ¿Qué nuevo mapa resultó del Tratado de Versalles? . Explica y señala en el mapa lo más destacado.

Responde las siguientes cuestiones:

ELS CATORZE PUNTS DE WILSON

“El nostre programa és, doncs, el programa de la pau mundial que segons el

nostre parer és l’únic possible, i es compon dels punts següents:

1. Tots els tractats de pau són públics i es concerten públicament i després

d’aquests tractats no es poden concertar acords internacionals secrets de

cap mena...

2. Completa llibertat de navegació al mar fora de les aigües territorials, tant

en pau com en guerra...

3. L’eliminació, tant com es puga, de totes les barreres econòmiques i l’establiment de la igualtat en les relacions comercials...

4. Garanties mútues per a reduir els armaments de cada país al mínim compatible amb la seguretat interior.

5. Lliure, magnànima i absolutament imparcial renuncia a totes les pretensions colonials.

6. Evacuació de tot el territori rus i regulació de totes les qüestions referents

a Rússia...

7. Bèlgica ha de ser evacuada i restaurada —i en açò coincidix el món sencer

— sense que no s’intente mai per ningú limitar la sobirania.

8. [...] La injustícia que Prússia va cometre l’any 1871 envers la nació francesa

pel que fa a Alsàcia i Lorena [...] ha de ser reparada.

9. La rectificació de les fronteres italianes s’ha d’escometre segons les línies de separació que clarament circumscriuen les nacionalitats.

10. Als pobles d’Àustria-Hongria, el lloc del qual vam desitjar assegurar entre

les altres nacions, se’ls ha de donar la primera ocasió favorable per al seu

desenvolupament autonòmic.

11. Romania, Servia i Montenegro han de ser evacuades i les regions ocupades han de ser restaurades. [...] Les relacions entre els estats balcànics s’han de determinar per tracte amistós...

12. Per a les parts turques de l’actual imperi osmanlí s’ha d’assegurar una independència absoluta [...] Els Dardanels s’han d’obrir permanentment al

lliure pas sota garanties internacionals...

13. S’ha de crear un estat polonés independent...

14. S’ha de crear, per concerts particulars una unió general de les nacions, de

manera que s’establisca una seguretat mútua per a independència política

i la intangibilitat territorial de les nacions grans i xicotetes.

Traduït d’un extracte del missatge de pau dirigit al Congrés dels Estats Units

el 9 de gener de 1918. Recollit per J. Armesto en

Crónica. Textos y documentos de historia contemporánea.

Vicens Vives, Barcelona, 1987.

Activitats

1 A quina injustícia es referix Wilson en el punt 8?

2 Com es van resoldre els punts 10 i 11?

3 Quina va ser la conseqüència del punt 12?

4 A quin punt s’al·ludix a la futura Societat de Nacions?

5.        Señala las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en la lista siguiente:

        Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica mundial.

        Rusia mantuvo una monarquía absolutista en el poder durante toda la posguerra.

        Alemania asumió la derrota militar y en un par de años restableció su economía.  

        Italia tuvo que afrontar una grave crisis económica y una fuerte inestabilidad política.

6.        Lee los textos que encontrarás en la siguiente página web y responde las preguntas sobre la guerra en la retaguardia:

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/retaguardia.htm

–        ¿Qué actividades se realizaban en la retaguardia?

–        ¿Qué transformaciones económicas se produjeron en los países neutrales?

–        Lee el texto siguiente y explica las tareas que realizan las mujeres durante la Primera Guerra Mundial.  

7.        Analiza los efectos de la guerra en lo que se refiere a la pérdida de población tomando como ejemplo los datos de la siguiente pirámide de edades.