Hämeenlinnan Lyseon lukio – tiimijakso / SkillzzupHmltiimiarviointi.png

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   

Tiimiarviointi osoitteessa: app.skillzzup.com. Tämän taulukon lyhytlinkki bit.ly/tiimiarviointi ja QR-koodi vieressä.

Opiskelijan ohjeet ruutukaappauksina ja palvelun yleisohje tekstinä (PDF).

Tiimijaksolla arvioidaan tiimityöskentelyn taitoja. Kun taito on tiimijakson tavoitteiden mukaan täysin saavutettu, pisteitä on koossa 100 (eli vastaa arvosanaa 10). Alla oleva ruudukko auttaa tiimiänne arvioimaan itseänne.

Arviointipäivä: opiskelijat torstaisin 29.10., 5.11., 12.11., 19.11. ja 26.11. Opettaja arvioi heti tiimiarviointien jälkeen.

Aloitus: Asettakaa tälle monisteelle jokaiseen taitoon tavoitepistemäärä. Keskustelkaa: miten tärkeä tämä taito on teille, millaiset valmiudet teillä on tähän taitoon ja miten pitkälle ehditte päästä siinä ajassa, joka teillä on käytössä. Onko realistista tavoitella 100 pistettä kaikissa?

20 p (aloittelija) *

60 p (keskitaso) **

100 p (mestari) ***

Tavoite pisteinä

Yhteisen päämäärän eteen työskentely

Yhteinen päämäärämme saattaa olla välillä epäselvä. Viikon tavoitteisiin pääsy vaatii muistuttelua. Ryhmämme jäsenet eivät aina tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä, missä tai milloin.

Toimintamme etenee melko hyvin yhdessä sovitulla tavalla, mutta tiimiliiderin vastuulle jää paljon toiminnan organisointia. Välillä toimimme joukkueena tehokkaasti, välillä emme.

Jokainen tekee sovitut asiat ajallaan ja hyvin. Jos jokin uhkaa jäädä tekemättä, ilmoitamme siitä toisillemme ja mietimme yhdessä miten asiassa edetään. Autamme omalla toiminnallamme tiimiliideriä hoitamaan tehtävänsä hyvin.

Oma-aloitteisuus

Pieniä käynnistysvaikeuksia. Odotamme, että joku neuvoo ja ohjaa meitä, vaikka emme ole (osanneet) pyytäneet apua keneltäkään. Olemme vähän ymmällämme, että mitä pitäisi tehdä. Toiminta etenee hitaasti, kukaan meistä ei puutu asiaan. Tiimiliideri kantaa lähes kaiken vastuun.

Saamme viikkotehtävän kohtuullisen hyvin käyntiin ja eteenpäin. Saatamme reagoida hieman hitaasti työskentelyn esteisiin, mutta osaamme pyytää apua muilta.

Luemme ja kuuntelemme jokaisen tehtävänannon huolellisesti. Pyrimme aina itse selviämään alkuun. Emme jää odottelemaan toimettomina, vaan opiskelemme oma-aloitteisesti lisää viikkotehtävän aihepiirin asioita tai parantelemme viikkotehtävää edelleen mikäli käsillä olevaan tehtävään kuluu arvioitua vähemmän aikaa. Tarjoamme apua muille tiimeille, jos huomaamme, että he sitä tarvitsevat. Pyydämme apua sitä tarvitessamme.

20 p (aloittelija) *

60 p (keskiverto) **

100 p (mestari) ***

Tavoite pisteinä

Parhaansa tekeminen

Viikkotehtävän kanssa työskentely etenee, mutta ei ole kovin kunnianhimoista, lähinnä pyrimme pääsemään niin vähällä kuin mahdollista. Emme osaa hyödyntää omia tai toistemme vahvuuksia. Opintoja suoritetaan, into ei vielä ole syttynyt. Kaveriapu vähäistä.

Asetamme itsellemme tavoitteet, jotka varmasti täyttävät vaatimukset, mutta emme tähtää sen korkeammalle. Työ etenee, mutta esimerkiksi lähteitä valitessamme emme näe kovin paljon vaivaa niiden valitsemisessa. Tiimimme toimii asiallisesti ja jokainen osallistuu. Tiimiliiderin täytyy välillä patistella ryhmää. Jokainen on myönteisesti mukana, mutta ei ehkä ihan täysillä.

Asetamme itsellemme riittävän korkeat tavoitteet ja haluamme ylittää itsemme. Käytämme lähteitä ja materiaaleja monipuolisesti ja arvioimme niiden käytettävyyttä kriittisesti. Autamme ja kannustamme toisiamme voittamaan vaikeat hetket. Jokainen voi tuntea, että kaikki tiimimme jäsenet tekevät parhaimpansa ja vaikuttavat siten omalla panoksellaan opintosuorituksen onnistumisessa.

Rohkeus

Pyrimme välttämään erimielisyyttä ja ristiriitoja työskentelyssämme. Uskallamme antaa ja vastaanottaa lähinnä myönteistä palautetta.

Uskallamme tuoda erilaisia ideoita ja osaamisia esiin ajoittain. Pääsääntöisesti etenemme kuitenkin ohjeiden mukaan, tiimiliiderin johdolla. Pystymme ottamaan vastaan korjaavaa palautetta, mutta toiminnan muuttaminen ei aina onnistu.

Uskallamme antaa toisille ja toisillemme korjaavaa palautetta. Osaamme ottaa vastaan myös korjaavaa palautetta ja mietimme sen perusteella, onko syytä muuttaa toimintaamme. Uskallamme ottaa riskejä ja ajatella asioita erilaisista näkökulmista. Rohkenemme ehdottaa omia ideoitamme ja kokeilemme erilaisia työskentelytapoja.

Luottamus

Työskentelymme etenee lähinnä tiimiliiderin vetämänä ja ohjaavan opettajan avustuksella. Tiimin joukkuehenki alkuvaiheessa. Arkuutta ilmassa.

Tiimissä tunnemme toinen toisemme tiimin tavoitteen kannalta hyvällä tavalla. Uskallamme ehdottaa erilaisia toimintatapoja ja ottaa vastuuta. Olemme matkalla yksilöjoukosta aidoksi tiimiksi.

Toimimme niin, että voimme kaikki luottaa toisiimme. Voimme luottaa siihen, että jokainen tiimin jäsen tekee omat työnsä hyvin ja ajallaan ja tekemisestä tulee aitoa yhteistyötä. Uskallamme myös kertoa, jos jokin asia ei etene ja uskallamme pyytää apua toinen toisiltamme. Emme epäröi esittää villejä ideoita.

Voila_Capture 2015-10-23_08-49-45_ap.png

Viisari – lukion arviointikulttuurin kehittämishanke http://viisarihanke.wordpress.com/  Anne Rongas, Pieta Tukkimäki-Hildén, Tiina Airaksinen 2015. by-sa.png