ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ενότητα 2( β, γ): σελ. 12-14
Ενότητα 5: σελ. 19-21
Ενότητα 8(β, γ): σελ. 26-28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ενότητα 3: σελ. 36-37
Ενότητα 4 (α, β): σελ. 38-39
Ενότητα 5(στ): 45-46
Ενότητα 7: σελ.48-49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενότητα 2(β): σελ. 53-54
Ενότητα 5: σελ.59-61
Ενότητα 7(α,ε): σελ. 65,68-69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ενότητα 6(β):σελ.83-84
Ενότητα 7: σελ. 85-87
Ενότητα 8(γ,δ): σελ.88-90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ενότητα 1: σελ.114
Ενότητα 2: σελ.115-119
Ενότητα 3 (β, δ «Οι πρώτες χώρες που ανακαλύφθηκαν…. Προκολομβιανούς πολιτισμούς »,ε): σελ. 121 και123,124-126
Ενότητα 4(α,β,ε): σελ. 127-129 και131-132

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ενότητα 1 (α, β): σελ.160-162

                                                                           ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ
                                                                          ΚΑΤΣΑΡΟΥ Α.
                                                                         ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Π.