ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Γ’ ΤΑΞΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Σχολικό έτος 2016-2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σελ. (29-32) (χωρίς τη Δίκη) (Δ3)

Σελ. 36 (Ίδρυση της Ακαδημίας)

Σελ. 44-46 (Η αρχή της συζήτησης [σελ. 44] – χωρίς νέες ερωτήσεις [σελ. 46])

Σελ. 49-51

Σελ. 87 (οι τρείς τάξεις)

Σελ. 88 (Η αγωγή των φυλάκων)

Σελ. 89-92

Σελ. 133-135

Σελ. 138-139

Σελ. 164-165

ΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (5-6-7)

ΠΟΛΙΤΕΙΑ (11-12-13)

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (1-2-3-4-5-6-7)

ΠΟΛΙΤΙΚΑ (11-12-13-14-17-18-19)

ΓΚΑΝΤΣΟΥ-ΚΑΤΣΑΡΟΥ