Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Krępice, 09.06.2017r..

                        (miejsce i data)

Zamawiający:

Nazwa: PULVER MACHINING AND COATING Jacek Tomczak

Adres: 55-330 Krępice, ul. Wrocławska 13

NIP: 8942731110

REGON: 021157679

Tel: 071 369 80 63

Adres poczty elektronicznej: biuro@pulvermachining.pl 

Adres strony internetowej: http://www.pulvermachining.pl/

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty :

W dniu 09-06-2017r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 1 ważnej oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer T/2/2017 dotyczące dostawy, transportu, instalacji i uruchomienia fabrycznie nowego pionowego centrum obróbkowego.

W wyznaczonym w terminie odpowiedziała firma:

Abplanalp Sp. z o.o., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36, łączna cena zamówienia: 443 784,00 PLN brutto, 360 800,00 PLN netto.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

Abplanalp Sp. z o.o., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36, łączna cena zamówienia: 443 784,00 PLN brutto, 360 800,00 PLN netto.

Wybór dostawy, transportu, instalacji i uruchomienia fabrycznie nowego pionowego centrum obróbkowego został dokonany na podstawie 1 ważnej oferty.

Z poważaniem,

Jacek Tomczak