iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1951 / november / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1951. november

Összeállította: Porkoláb Petra (2017.)

1951 novembere nagyon sok szempontból az újdonságok/újítások hónapja volt. Rögtön a hónap első napján megalakult a 103. Önálló  Hadműveleti Rádiófelderítő Zászlóalj, melynek feladata a harcászati szintű felderítés oktatása volt, de emellett természetesen a tradíciót sem hagyták el és Halottak napján az emberek többsége meglátogatta a sírkerteket. Két nappal később, november harmadikán a Műcsarnokban megnyílt a II. Magyar Képzőművészeti kiállítás, ahol a kommunizmus alakjairól és a korszak ünnepelt vezetőiről készült alkotások voltak megtekinthetők, úgy mint Mikus Sándor Sztálin szobra, vagy éppenséggel Pátzay Pál Lenin- fej szobra. Ezenkívül november 7-én üzembe helyezték az új Inotai Hőerőművet, amely az 1950-es évek egyik legnagyobb beruházása volt, egyébként csehszlovák mérnökök tervezték. Ez a hőerőmű közel 50 évig szolgáltatott áramot, leszerelésére 2011- ben került sor. November hónap azonban még szolgált újdonságokkal, 11-én nem csupán Márton- nap volt, egy ember számára tragikus nap volt, hisz Anasztasz Mikolaj közvetítésével Sztálin a csehszlovák párt vezetőség tudtára adja, hogy Slansky lesz a “csehszlovákiai Rajk”, akit ennek megfelelően november 23-án le is tartóztattak.

Ezelőtt egy nappal, 10-én pedig tragikus hírek rázták meg az országot, öngyilkosságot követett el Somlay Artúr, a kétszeres Kossuth- díjas színművész, aki még játszott halálának évében megjelent Különös házasság című magyar játékfilmben, melyet Mikszáth Kálmán regénye alapján rendezett Keleti Márton. A hónapnak nagyjából a közepén, november 14-én Belgrádban megkötötték az amerikai- jugoszláv katonai egyezményt, amely biztosította a jugoszláv haderő fejlődését, majd november 19-én pedig a szöveg első mondatához hűen, felavatták a NATO Védelmi Kollégiumát Párizsban - ezt később Rómába helyezték át 1966 október 10-én. 1951 novembere a vasúti közlekedés számára is jelentett újat, hiszen november 4-én megnyílt a Galgamácsa és Vácrátót közötti vasútvonal.

1951 novemberében országunk ismert és elismert művészei is születtek, november 24-én adott életet édesanyja Szabó Ildikó Balázs Béla - díjas filmrendezőnek, színésznőnek, jelmeztervezőnek, akinek nevéhez olyan alkotások köthetők, mint például az 1992-es Gyerekgyilkosságok című nagyjátékfilmje, amelyet Cannes-ben is jutalmaztak, Fipresci-díjjal tüntették ki.

A sport tekintetében pedig látható volt itt Budapesten, 1951 november 18-án Papp László ökölvívó mérkőzését a német (NDK) Schulze ellen.

CSILLAG

A Magyar Írók Szövetségének folyóirata

1951 November IV. évfolyam 11. szám

TARTALOM

Majakovszkij: Fiataljainkhoz (vers)

Tamási Lajos: Mikor velem vagy (vers)

Gergely Sádor: Új ucca (regényrészlet)

Benjámin László: Hajnali karének (vers)

Bihari Sándor: Nyár végén (vers)

Palotai Boris: Morzsa Mari (elbeszélés)

Devecseri Gábor: Somoskő - Könyvnap (vers)

Tóth Gyula: A béke őrhelyén (vers)

Kövesi Endre: Anita Jung (vers)

Gergely Mihály: Acélos emberek (elbeszélés)

Keszthelyi Zoltán: A halász (vers)

Simon István: Mosolygó lány (vers)

Kuczka Péter: Én azt hittem… (vers)

Kövesi Endre: Drezda (vers)

HAZÁNK

Barát Endre: A 452. sz. mozdony kifut

HALADÓ HAGYOMÁNYAINK

Heller Ágnes: Erdélyi János útinaplója

ÍRÓKRÓL ÉS KÖNYVEKRŐL

Örkény István: Howard Fast

VITA

E. Kovács Kálmán: Csatorna a Borzason

Kőbányai György: Családi kör és a sematizmus 

SZÉLJEGYZETEK

Hubay Miklós: A színházi konferencia után

Asztalos Sándor: A Magyar Zenei Hét

V. L. Ligyin: Az író és az illusztrátor

SZEMLE

V. Jermilov: A szocialista realizmus néhány elméleti kérdése

Vargha Balázs: Golumbkov: Az irodalomtanítás módszertana

Bóka László: Boldizsár Iván: Magyarországi napló

Nemes László: Vészi Endre: Új híd a Dunán

Molnár Miklós: Megjegyzések “Az ötéves terv kiskönyvtár” füzeteihez

Szegi Pál: A magyar katona a szabadságért

Napra pontos eseménysor

november 1. A konzervatívok által megnyert nagy-britanniai választások után a 77 éves Winston Churchill kap kormányalakítási megbízást. A néphadseregben a korábbi „bajtárs” szolgálati megszólítás helyett bevezetik az „elvtárs” megszólítást; a haderő létszáma meghaladja a 115 ezer főt.

november 2. A dunapentelei vasművet és az újonnan épülő várost Sztálinról nevezik el. Kétéves szakérettségi-tanfolyamok indulnak, az első évben esti, a második évben bentlakásos tanfolyamként.

november 3. A Műcsarnokban megnyílik a II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Főbb művek: Mikus Sándor: Sztálin (szobor); Olcsai Kiss Zoltán: Rákosi (szobor); Pátzay Pál: Lenin-fej (szobor).

Az USA-ban nyilvánosságra hozzák, hogy a kormányzat jóváhagyta a Mutual Security Actelnevezésű segélyprogramot, amely az elnök számára lehetővé teszi, hogy 100 millió dolláros alapból segítse a kelet-európai földalatti mozgalmakat.

november 7. Átadják a Sztálin Vasmű első három üzemegységét. Megnyílik a Magyar Optikai Művek művelődési háza a gyártelep szomszédságában, a XII. kerületi Csörsz és Sirály utca sarkán. (Az ötvenes évek építészetének egyik legfontosabb fővárosi alkotását Dávid Károly tervezte; a kétszintes, 3000 m²-es épület építése és felszerelése ötmillió forintba került.)

november 10. Panaszkönyveket vezetnek be az államigazgatási szerveknél, az intézményeknél és vállalatoknál. Az SZLKP KB Elnöksége a magyar lakosság egyenjogúsításának biztosítására kidolgozott újabb javaslatról tárgyal; javasolja, hogy a magyarlakta területek középületeit lássák el magyar felirattal, s a pozsonyi, a nyitrai, a besztercebányai és a kassai kerületben a nemzeti bizottság alelnökévé és az iskolaügyi és népművelési szakelőadó helyettesévé, valamint 28 dél-szlovákiai járási nemzeti bizottság alelnökévé magyar nemzetiségű személyt nevezzenek ki. Öngyilkosságot követ el Somlay Artúr színművész.

november 11. Az 1951: 30. tvr. a dolgozók egységes társadalombiztosítási nyugdíjáról rendelkezik. A korhatár férfiaknál 60, nőknél 55 év, az alapnyugdíj a kereset 15%-a. Az öregségi nyugdíj összege 100 Ft-nál (mezőgazdasági dolgozók esetében 50 Ft-nál) kevesebb nem lehet.

november 12. Miután a kormány nem fogadta el önálló egyházmegyével rendelkező főpásztornak, a pannonhalmi főapát a tucatnyi bencés plébánia kormányzását átadja a győri egyházmegye püspökének; ezzel az önálló bencés egyházmegye gyakorlatilag megszűnik.

november 13. Prágában csehszlovák részről Viliam Široký miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter, magyar részről Révai József népművelési miniszter aláírja a tíz évre szóló magyar–csehszlovák kulturális együttműködési egyezményt, amelyből kimaradnak a nemzetiségek kölcsönös támogatására vonatkozó kitételek. — Révai másnap Fülekre látogat, ahol a zománcedénygyár munkásai előtt bejelenti, hogy a munkásosztály győzelme mindkét országban megteremtette a feltételeit a lenini-sztálini nemzetiségi politika alkalmazásának.

november 14. Belgrádban amerikai–jugoszláv kölcsönös biztonsági szerződést írnak alá, amely biztosítja a jugoszláv haderő fejlesztését.

november 17. Az SZLKP KB Elnöksége jóváhagyja a magyar nemzetiségű lakossággal kapcsolatos kérdések rendezésére vonatkozó irányelvek tervezetét, amely azonban az egy héttel korábban tárgyalt javaslattal ellentétben már csupán a nyitrai és a kassai kerületben javasolja magyar nemzetiségű nemzeti bizottsági alelnök kinevezését, s nem tartalmazza a 28 dél- szlovákiai járási nemzeti bizottsági alelnök kinevezésére vonatkozó javaslatot sem.

Kodály Zoltán ünnepi beszédével megnyílik a „Zene művészetünkkel a békéért, a népért, a szocializmusért” elnevezésű első magyar zenei hét rendezvény sorozata.

november 19. Egy C–47-es amerikai katonai repülőgép Gyula város közelében megsérti a magyar légteret; szovjet vadászgépek Pápán leszállásra kényszerítik. A négy amerikai pilótát őrizetbe veszik. december 26.

november 21. A koreai fegyverszüneti tárgyalásokon megállapodnak a demarkációs vonalról, amely máig a két Korea országhatára.* 1953. július 27.

november 23. Csehszlovákiában letartóztatják Rudolf Slánskýt, a CSKP szeptemberben leváltott főtitkárát.

A kormány tiltakozó jegyzéket intéz Jugoszláviához a „sorozatos határincidensek” miatt.

november 24. Az Mt határozatot hoz „a tudományos alkotómunka zavartalanságának biztosításáról”. Miután az Esztergomi Főegyházmegyei Hatóság „fölajánlotta” az államnak a Regnum Marianum papi ifjúságnevelő közösség Budapest Damjanich utca 50. sz. alatti épületét, elrendelik kiürítését, és végleg kiköltöztetik az ott lakó atyákat; helyükre a Munkaerőtartalékok Hivatalának kollégiumát költöztetik.

november 25. A váci börtönben meghal a 15 évi szabadságvesztésre ítélt Friedrich István, 1919 őszén Magyarország miniszterelnöke.

november 27. A váci börtönben meghal Tornyos Gergely, Kemence község v. plébánosa.

november 28. Az ÁVH letartóztatja Pap Béla karcagi ref. lelkészt. 1952. február 15.

november 29. A magyarországi Református Egyház Zsinata kimondja a pápai és a sárospataki akadémia megszűnését; a budapesti és a debreceni akadémiát az egyház egyetemes tulajdonába és igazgatása alá veszi. 1952. október 29–31.

november 30. A Bp-i Megyei Bíróság a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Nemzeti Szövetsége vezetőinek perében „a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezésének bűntette miatt” Pógyor Istvánt 12 évi, Teleki László gr.-ot 7 évi, Hartyáni Imrét 5 évi börtönre ítéli.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére


12 |vissza a lap tetejére

Kronológia:

Gombaszögi Ella színésznő halála

Hírek:

November 12-én elindult Moszkvából Budapestre a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának küldöttsége. A szovjet tudósok részt vesznek a Magyar Vegyészkongresszus munkájában.

Glézosz, Manolisz

A Magyar Írók Szövetsége tiltakozó táviratot küld a görög kormányhoz: "A Magyar Írók Szövetsége a magyar írók nevében felháborodottan tiltakozik Manolisz Glézosznak és kilenc társának börtönben, illetőleg internálótáborban való fogva tartása ellen."

Elkészül az első magyar gyártmányú lánctalpas traktor a Hofherr-traktorgyárban.

Megnyílik az újjáalakított Városi Színház.Az újjávarázsolt Városi Színház Kaufmann Oszkárnak, a színházépítés szakemberének munkáját dicséri. "Az a hatalmas érdeklődés, amellyel a közönség a Városi Színház megnyitását fogadta, mindennél jobban rávilágított a színház szükségességére és fontosságára."

Operaház: Kínai Ifjúsági Művészegyüttes

Nemzeti Színház: Bánk Bán

Hunyadi Szabina gyűjtése (2010.)


13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére


23 |vissza a lap tetejére

A Szabad Nép napilap pénteki lapszámából: 

Egyéves évfordulója van a központi vezetőség és a minisztertanács által megfogalmazott határozatnak, amely a szén bányászat fejlesztéséről szól. A határozat sikerességét bizonyítja, hogy nőtt a bányászok fizetése, és emellett ebben az évben ünnepelték először a bányászat napját.

A kohó-és gépipari minisztérium jelentése szerint, már teljesült a tömegcikkipar éves globális teljesítése november 19-re. A november 23-ai békeműszakon teljeítették a napi tervet 115 százalékra.

A váciúti Magyar Acélárugyár 11 nappal előbb teljesítette Rákosi elvtársnak tett ígéretét, mely szerint befejezik a globális évi tervet november 25. előtt; a kovácsműhely szintén befejezte éves tervét és további 900 ezer forint értékű terven felüli teljesítést ígért.

A Bányaüzemek versenyében november 21-én a Szuhavölgyi Szénbányák Alberttelep Üzeme érte el az első helyet. Szintén november 21-én megérkezett Moszkvába a magyar peagógusküldöttség, a népoktatás helyzetét fogják tanulmányozni.

A minisztertanács határozata szerint mostantól minden év február elsejét a magyar sajtó napjának nyilvánította, ennek oka a Szabad Nép 10. évfordulója.

A Rákosi Művek dolgozói lapjánál a Fogaskeréknél nem kapnak választ a levélírók a Gazda-mozgalom kérdésire és ezt nehezményezik. A vezetőségek újraválasztása miatt Vas megyében sok alapszervezet munkája megjavult, így a pártszerkezetek javulása miatt jobb lett a kapcsolat a párton kívüli dolgozókkal is.

Az Amerikai Egyesült Államok felforgató fegyveres csoportokat szervez a Szovjetunió ellen, illetve a nép demokrácia ellen, ennek oka a szovjet kormány tiltakozó jegyzéke az amerikai kormány agresszív fellépése miatt, mely szerint pénzelnék az Északatlanti Egyezmény szervezetét támogató  fegyvereseit. Az Egyesült Államok kormánya és Truman elnök november 10-én aláírt törvényének a kémek és a gyilkosok legfőbb patrónusai, például a Central Intelligens Agency.

Rómában végetért az Atlanti Szövetség katonai bizottságának űlése, és eldöntötték, hogy megkétszerezik a rendelkezésre álló hadosztályok számát.

Klement Gottwald elvtárs 55 éves lett. Az egyiptomi nép és a sajtó kiáll a Szovjetúnió mellett és elítéli az izmaliai vérengzést.

Új gépekkel (például az Ajtai-féle fejtő-és rakodógép;) a dudari bánya végrehajtotta a szénbányászati határozatot, azonban mégsem termelt elég szenet, így felszólítást kapott, mert hazánknak szüksége van még több szénre. A magyar dolgozó parasztság a búzát tartja a legfontosabb és legérdekesebb terménynek, így az “élet” nevet adták neki, azonban nehéz gondozása illetve az időjárás miatti érzékenysége miatt új módszereket dolgoztak ki.  

(Porkoláb Petra gyűjtése, 2017.)


24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források