EXEMPLE DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES D’UN LLIBRE DE LECTURA

- Data d’inici de la lectura: 29 – 06 - 06

- Dades bibliogràfiques:

COETZE, J.M.: Les vides dels animals. The Lives of Animals. Traducció de Concepció Iribarren. © 1999. Ed. Empúries. Barcelona, 2001. Col. Narrativa, núm. 163.

- Localització i Signatura: Biblioteca IES S’Agulla de Blanes. COE 833.4

- Data de finalització de la lectura: 05 – 07 – 06