Погоджено                                                                                                    Затверджено:

____________ І.І. Цимбал               ______________О.П. Кобиляцька

Ректор Луганського                                                                завідувач Старобільського

обласного Інституту                                                                         районного методичного кабінету  

післядипломної                                                                                 Наказ  Старобільського районного

педагогічної освіти                                                                           методичного кабінету № ________          

«___»_____________ 2016 р.                                                          від «___» _______________ 2016 р.                      

Погоджено:                                                                                                                            Схвалено:

________________О.А. Івашкіна                                        Радою методичного кабінету

 Начальниквідділу освіти                                                 Протокол № _____

Старобільської РДА                                                              від «___» __________ 2016 р.

План-звіт   роботи

Старобільського

районного методичного кабінету

на 2016 рік

м. Старобільськ, 2016


ЗМІСТ

Вступ

3

Організаційно-керівна діяльність

17

Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних  програм

21

Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня

25

Наукова діяльність

Науково-методична діяльність

29

Навчально-методична діяльність

35

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

41

Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону

44

Координація діяльності районних (міських) методичних об’єднань

45

Моніторинг якості освіти регіону

50

Науково-методичний супровід атестації керівників навчальних закладів

52

Особливості діяльності закладу

Інформаційно-видавнича діяльність

53

Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази

62

Прогнозування розвитку

63


Вступ

У 2014-2015н.р. Старобільськийрайонний методичний кабінет спрямовував свою діяльність на виконання розпорядчих документів та програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації, Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти Старобільської  райдержадміністрації.

З метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, створення умов для зростання професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних технологій методична служба відділу освіти спрямовувала свою діяльність на реалізацію ІV етапу науково-методичної проблеми «Самореалізація творчих здібностей учнів через застосування інноваційних технологій в навчально-виховному процесі».

Основними напрямками реалізації ІV (завершального) етапу були:

-        стимулювання роботи дирекції,  педагогічних колективів навчальних закладів по впровадженню в практику роботи  резервів підвищення ефективності навчально-виховного процесу; розробка основних положень, рекомендацій, заходів;

-        упровадження прогресивних методів навчання та виховання із забезпечення формування та творчих здібностей школярів;

-        удосконалення структури, типу й форми уроку;

- ріст професіонального потенціалу колективу;

-        дидактико-методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційної діяльності педагогів;

-        удосконалення форм методичної роботи з метою реалізації проблеми;

-        пошук шляхів підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу.

Методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом моніторингу – систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси та запити всіх категорій педагогічних працівників та керівників навчальних закладів.

Відділ освіти, районний методичний кабінет та педагогічні колективи навчальних закладів працюють над виконанням намічених заходів щодо реалізації вимог Законів України«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність»,  «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, створення умов для рівного доступу  до якісної освіти як в місті, так і в сільській місцевості.З цією метою у районі декілька років поспіль працює Програма розвитку дошкільної освіти,реалізація якої  розрахована до 2017 року .

Функціонування дошкільних навчальних закладів (методичний супровід здійснює методист РМК Коновалова Н.Б.)

Забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно з батьками одне з завдань програми. Реалізацію якого сьогодні  здійснюють 27 дитячих навчальних закладів (7 – міських, 20- сільських). Дітей,охоплених дошкільною освітою віком від 2-х до 6-ти років – 1324 дитини.

        Для забезпечення гарантованого права на дошкільну освіту дітей 5-ти річного віку не охоплених навчанням та вихованням у дитячих садках, розроблені заходи щодо якісної дошкільної підготовки дітей. Створені банки даних про таких дітей, визначено форму здобуття дітьми дошкільної освіти.В районі працює 15 груп з короткотривалим перебуванням дітей при навчальних закладах, запроваджено соціально-педагогічний патронат.

Системадошкільної освіти оновлюється і змістовно. Поряд з державними програмами дошкільні навчальні заклади району працюють по цілому спектру нових програм, педагогічних технологій, авторським програмам. Провідним  мотивом діяльності ДНЗ нашого району став пошук конкретних освітніх форм, які б допомогли закладам знайти власне обличчя і певний стиль в роботі.

 Протягом навчального року робота ДНЗ була зорієнтована на реалізацію проблеми «Інтерактивні технології навчання і виховання як засіб розвитку творчого потенціалу учасників педагогічного процесу».На підсумковому засіданні  методичного об’єднання працівників дошкільної освіти  зроблено детальний аналіз основних здобутків  ДНЗ  за минулий  рік.

Завдання дошкільної освіти на 2015-2016 навчальний рік:

Функціонування загальноосвітніх навчальних закладів

В 2014-2015 навчальному році мережа загальноосвітніх навчальних закладів була представлена  29 школами, 1 позашкільним центром, 1 міжшкільним навчально-виробничим  комбінатом,1-ДЮСШ З них  шкіл I ступеню -2,   шкіл I-II ступенів-9,  шкіл I-III ступенів-15, одна гімназія, одна спеціалізована з поглибленим вивченням іноземної мови та одна школа гімназія–навчально-виховний комплекс;7  навчальних закладів функціонували у місті , 22 – у сільській місцевості.   Загальна кількість учнів 4538, з них 372 переселенці. Здобували освіту у формі екстернату 35 учнів.  Для  82 учнів організовано індивідуальне навчання за  програмою загальноосвітньої  школи,  де наповнюваність учнів у класі менше 5, та для 23  учнів  за висновками ПМПК - індивідуальне навчання за  скорегованими навчальними планами. Отримали атестати про повну загальну середню освіту  –  289 учнів; з них отримали золотих медалей-20; срібних –5.

У районі функціонувало 16 груп продовженого дня для учнів 1-4 класів, якими охоплено 489 учнів. Загальною середньою освітою  охоплені всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайонах шкіл.

За останні роки мережа загальноосвітніх навчальних закладів зазнала значних змін. Несприятлива демографічна ситуація призвела до скорочення контингенту учнів  особливо  у сільській місцевості.Тут має місце постійне збільшення кількості шкіл із малою наповнюваністю учнів.

Кадрове забезпечення(напрямок роботи методиста РМК Самойленко Н.В.)

Завдання дошкільної освіти  в районі забезпечують 135 педагогічних працівників серед з  них 8 вихователів- методистів, 3 психолога, 2 інструктора з фізичної культури; 84 працівника мають вищу освіту, 51-середню спеціальну.

У 2014-2015 навчальному році в районі  у загальноосвітніх навчальних закладах працювало- 665 педагогічних працівників, з них: 613 вчителів мають вищу освіту, 52 – середню спеціальну.

 122  педагога мають  «вищу кваліфікаційну категорію»; «І кваліфікаційну категорію» -175, «ІІ кваліфікаційну категорію» - 81, 87- мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Педагогічні звання «учитель-методист» –42педпрацівника, «Старший учитель» – 54, державні нагороди та відзнаки – 57 учителів,нагрудний знак «Відмінник освіти» -31педагог.

Яскравими особистостями, прикладами для інших педагогів району є вчителі, колективи шкіл, які достойно представляють освіту району на  конкурсах, змаганнях, діляться своїми найкращими здобутками, змістовними та актуальними творчими  доробками.

Забезпечення учнів підручниками (напрямок роботи методиста РМК Степанової Т.І.)

        

Методистом РМК  Степановою Т.І. спільно з бібліотекарями ЗНЗ проведено роботу  по забезпеченню учнів підручниками.

В межах району  перерозподіл між ЗНЗ здійснено в серпні-вересні, що дозволило  забезпечити учнів району підручниками на 95%, зокрема:

1-3 класи – 100%

5,6,8,9 класи – 112%

10 класи -  92-111 % (залежно від профілю)

 11 класи – 95 - 106 % (залежно від профілю)

4, 7 класи – працювали за старими підручниками,якими забезпечені 100%.

Крім того в Старобільському районі взято на зберігання підручників 28725 для ЗНЗ, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

 За І півріччя 2015р.  вчителями  було  передплачено 232 примірника  періодичних освітянських  видань .

Проводились наради  бібліотекарів, на яких  розглядались  питання: створення та розробка  циклограми здачі звітів до РМК, проведення перерозподілу в межах району, робота в репозитарії  навчального контенту,   проведення інвентаризації, поточні справи.

В 2015 навчальному році школи району провели  роботу по відбору електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів, поданих на конкурсний відбір. Результати відбору вчасно  відправлені до  інституту інноваційних технологій в м. Київ.

ЗНО (напрямок роботи методиста РМК Сопільник Н.М.)

Однією з найістотніших змін в освітній системі України останніх років стало впровадження зовнішнього незалежного оцінювання випускників.  На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  від 17.10.2014 №1177 «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного  оцінювання  результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти , для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році»,  на базі трьох шкіл міста Старобільська  № 2,3,4 стабільно працювали   пункти тестування, які надавали послуги  зовнішнього тестування для випускників усього північного регіону Луганської області.  12 і  19 червня на пунктах тестування одночасно перебували  більше 900 абітурієнтів.  

Проведенню ЗНО передувала велика організаційна робота.  

Цього року для обслуговування процедури чинного ЗНО було залучено 204 педагога  зі шкіл Старобільського району, 27% від загальної кількості залучених – це новачки. Найбільша кількість  залучених педпрацівників  зі  Старобільських ЗОШ №2,3,4, Чмирівського НВК «Школа – гімназія» та Старобільської гімназії. Усі педагогічні працівники до дорученої справи поставилися відповідально, діяли згідно технологічних карт, тому й не було апеляцій чи якихось нарікань на роботу наших колег.

22.06.2015 року під час  ЗНО з фізики на пункті тестування № 42 в Старобільській СЗОШ І-ІІІ ст. № 3  директором Донецького регіонального центру  Власовим В.В.  здійснювався  контроль  за роботою пункту  тестування. Зауважень  до роботи  пункту тестування  не було.  

Бездоганно  та якісно виконала свої  функціональні  обов’язки в напрямку цієї роботи методист РМК Сопільник Н.М.

Творча обдарованість (напрямок роботи методиста Вороніної Л.В.)

РМК проводиться системна робота щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей. При районному методичному кабінеті функціонує консультаційний пункт по роботі з обдарованою учнівською молоддю.

Створено банк діагностичних методик, спрямованих на виявлення, навчання, виховання обдарованої молоді за віковими категоріями та надається соціально-педагогічна підтримка (методист РМК Колесникова Н.М., Вороніна Л.В.). Шкільні практичні психологи складають плани роботи з обдарованими дітьми. Створено та оновлюється районний банк даних «Обдарована дитина». Кожна школа має банк даних обдарованих дітей.

Продовжено реалізаціюпрограми «Обдаровані діти», розширюється мережа наукових товариств. Школярі району – активні учасники багатьох фестивалів і конкурсів.

Вагомим показником ефективності такої роботи є участь школярів району в олімпіадах. У ІІ (районному) етапі у цьому  році взяли  участь 419 учнів  загальноосвітніх навчальних закладів району. Переможцями ІІ етапу  стали  142 учня, із них: 48 посіли І місце, 49 - ІІ місце, 45 – ІІІ місце.

У цьому році  ІІІ  (обласний)   етап проходив на базі нашого району в якому змагались учні з восьми районів.

За результатами проведення районних етапів було визначено переможців та сформовано команду для участі в обласних предметних олімпіадах.  Із 40 учасників наша команда виборола 23 призових місця, а саме чотири учня посіли І місце, сім – ІІ місце, дванадцять - ІІІ місце.Приємно відзначити, що за рейтингом міст та районів нашої області по кількості переможців ІІІ етапу учнівських олімпіад наша команда виборола ІІІ місце з 16 територій

Також з приємністю відзначаю, що в минулому навчальному році  збільшилась кількість шкіл ,які розпочали співпрацю  з ЛНПУ та учнів, що навчаються в малій академії наук, у 2014-2015 н.р.  слухачами МАНбули 26 учнів.

Отже продовження роботи з удосконалення системи виявлення , відбору обдарованої  молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки залишається основними завданням на наступний рік.

Оздоровлення та  відпочинок (напрямок роботи методиста РМК Гребень Н.М.)

Не менш важливим напрямком  роботи районного методичного кабінету і закладів освіти , спрямованої на створення достатніх умов навчання в районі, є впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес та оздоровлення в літній період.

        Вперше 2015 році на базі Старобільської ЗОШ І ст. №2 був створений мовний табір відпочинку для учнів 1-4 класів міських шкіл, який функціонував з 2 по 17 червня. 113 школярів шкіл міста відпочивали та мали змогу практично застосовувати знання з англійської мови, отримані у навчальному році. Протягом табірної зміни вихователям допомагали волонтери – студенти Луганського національного університету імені  Тараса Шевченка, які навчаються за спеціальністю «початкові класи та англійська мова».

У літню оздоровчу кампанію 2015 року учні загальноосвітніх шкіл   оздоровилися та відпочили за межами району та області,побували в різних куточках України. Наших учнів привітно приймали: Харківська,  Одеська, Хмельницька,Рівненська , Волинська , Черкаська,Тернопільська області. Всього охоплено оздоровленням та відпочинком   майже  500  учнів нашого району.

- 25 учнів оздоровилися у дитячому оздоровчому таборі  «Мрія» м. Кремінне;

- 3 учня у дитячому оздоровчому таборі «Мрія» м. Куп’янськ;

- 22 учня у дитячому оздоровчому таборі «Молода гвардія»;

- 75 учнів у дитячому оздоровчому таборі «Берег надій», Хмельницької області;

- 40 учнів у дитячому оздоровчому таборі «ім.Загурного»,  Хмельницької області;

- 20 учнів у дитячому оздоровчому таборі «Світязь», Волинської області;

- 20 учнів у дитячому оздоровчому таборі «Корчагінець» м. Рівне;

- 20 дітей оздоровилися у санаторії «Україна» м. Черкаси.

- 66 дітей оздоровились у ДОТ Тернопільської обл..

29 учнів із шкіл району  під керівництвом інструктора дитячо-юнацького туризму Нещерета Андрія Анатолійовича здійснювали  десятиденний похід у Волинській області, Ковельського району.

Цьогоріч здійснювати оздоровлення дітей допомагали громадські організації та  благодійні фонди, так благодійним фондом «Дніпровська сила» було здійснено оздоровлення 15 дітей у м. Луцьк та 20 дітей  у дитячому оздоровчому таборі «Оберіг» м. Ковель,а завдяки фонду « Воїни світла» майже для всіх груп учнів,   які  перебували (проїздом) в м. Києві, були організовані безкоштовні екскурсії з метою патріотичного виховання, вивчення історії столиці України, її визначних пам’яток. Координатором в налагодженні співпраці з цими фондами виступила громадська організація   Українське об’ єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Старобільського району.

Виховна робота (напрямок роботи методиста РМК Вороніної Л.В., Тарабанової А.Ф.)

Відповідно до завдань, проголошених у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю набуває сьогодні особливого значення. Саме формування патріотичної свідомості та громадянської позиції учнів є пріоритетними напрямками виховної роботи в закладах освіти Старобільщини.

Згідно з методичними рекомендаціями МОН у всіх загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році проведено ряд заходів, спрямованих на вирішення проблем відродження системи патріотичного виховання школярів.

Важливе місце у цій системі займає повсякденне виховання пошани до Конституції, держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Враховуючи це, у кожному загальноосвітньому навчальному закладі району естетично оформлені шкільні та класні куточки державної символіки, педагогічними колективами використовується багатий арсенал різноманітних форм і методів щодо роз’яснення ідейної суті державних символів і правил їх використання. Приємно спостерігати, як наші учні під час районних заходів до Дня Соборності і свободи України, «Єдина країна», «Свято вишиванки», «Україна – це Європа» виконують Державний Гімн України, тримаючи руку в області серця. Це і є свідченням того, що почуття патріотизму педагоги закладають учням.

Значну роль у патріотичному вихованні відіграють музеї при навчальних закладах району як осередки освіти, що сприяють формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь. Тому в листопаді 2015року було проведено огляд-конкурс шкільних музеїв.

У патріотичному вихованні підростаючого покоління велика роль ветеранів Другої світової війни. Їхні виступи на уроках мужності служать прикладом патріотизму.

Героїчні, й водночас драматичні події останнього часу сприяють створенню в школах оформленню  тематичних куточків, присвячених воїнам АТО. У Верхньопокровській ЗОШ, Шульгинській ЗОШ, Курячівській ЗОШ створено пам’ятні куточки на честь випускників-земляків, які загинули в АТО.

Самовіддано учасники виховного процесу включились у волонтерський рух, долучившись до акцій «Подаруй промінь сонця герою», «Надія», «Лист пораненому», «Новорічний сувенір для воїна», «Валентинка для героя»  тощо.

Під особливим контролем та увагою педагогів навчальних закладів району перебувають діти вимушених переселенців, яким надається допомога за потребою.

Основою патріотичного виховання є також краєзнавча робота. Вивчення історії  виникнення села, міста, їх перших років існування, пошук матеріалів про видатних земляків рідного краю розширюють знання учнів про край, його історію, адже патріотичне виховання учнів починається з пізнання своєї Малої Батьківщини. З цією метою були проведені районна інтерактивна вікторина «Як я знаю рідний край»,   районна акція «Пам’ять» , у ході якої учні протягом року збирали у своїх прадідів, односельців спогади про Другу світову війну, подвиги їх односельців. Результатом акції стало створення «Книги пам’яті», яку юноармійці урочисто передали до районної організації ветеранів. Учні Чмирівського НВК «Школа-гімназія», Лиманської , Половинкинської шкіл, Старобільської СЗОШ № 3, Старобільської ЗОШ № 4, Старобільської ЗОШ І-ІІ ст. № 1 брали активну участь у обласному конкурсі «Ми тую славу збережемо»,  а вихованці Будинку творчості дітей та юнацтва посіли І місце у Всеукраїнському конкурсі «Історія міст і сіл України».

Природа є потужним фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості. Проведені районні заходи такі як науково-практична конференція старшокласників «Екологічні проблеми Старобільщини», захист екологічних проектів «Друге життя непотрібних речей», конкурс «Ліси для нащадків», акцій «Пташина ялинка», «Годівничка»   продемонстрували дитячу небайдужість до навколишнього середовища, до природи.

Історично українська школа завжди була осередком місцевої громади. Сучасна суспільно-політична ситуація в Україні вимагає працювати від навчальних закладів як громадсько-активна школа.  На цей час як  громадсько-активні ведуть діяльність Бутівська ЗОШ, Лиманська ЗОШ, Чмирівський НВК «школа-гімназія», Підгорівська ЗОШ. Хочеться сподіватись, що й інші заклади освіти долучаться до громадянського виховання, використовуючи всі засоби, що існують у громаді. Методистами РМК проводиться робота щодо залучення навчальних закладів районудо участіу відкритому конкурсі науково-методичних, методичних розробок, програм, проектів, есе «РАЗОМ! Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин», який проводитиметься у 2015-2016 навчальному році за підтримки Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації та Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Уже багато зроблено для відродження системи патріотичного виховання учнів, проте, ще є невирішені питання. Нам усім слід перебудовуватися в питаннях добору  тих форм і методів роботи з дітьми, які б максимально враховували особливості розвитку сучасного молодого покоління, їхні запити, захоплення, їхнє ставлення до соціальних змін і власну життєву позицію, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, сприяють формуванню критичного мислення , ініціативи і креативності.

Методисти РМК, освітяни, представники органів влади спільно з громадськими організаціями  і батьківським активом  працюють над розробкою нових програм з національно-патріотичного виховання. Зараз в освітянській спільноті широко обговорюється Концепція національно-патріотичного виховання, затверджена наказом МОН від 16 червня 2015 року № 641, розробляються і втілюються нові проекти, проводяться експериментальні дослідження. Тому методисти РМК активно залучають педагогів району до широкого обговорення положень Концепції, проведення заходів, що будуть актуалізувати порушені в ній питання і завдання та спонукатимуть до розроблення конкретних кроків з її реалізації.

З метою забезпечення здобуття учнівською молоддю правових знань та активізації профілактичної роботи з неповнолітніми, в освітніх закладах району напрацьована система організації правоосвітньої та правовиховної роботи.

Для підвищення якості виховної діяльності на наступний рік необхідно :

-  ознайомлення з новими нормативними документами, концепціями щодо виховання підростаючого покоління

- сприяти оновленню змісту, форм і методів роботи методичних

об'єднань класних керівників, педагогів-організаторів, запроваджувати інноваційні виховні  технології, створити виховні системи в кожномунавчальному  закладі;

- розвивати учнівське самоврядування;

  - розвивати  музейну справу та активізувати  роботу виховних центрів;

- активізувати роботу дитячих громадських організацій і об'єднань;

- продовжувати роботу щодо профілактики  правопорушень та

  злочинності серед неповнолітніх; захисту неповнолітніх від будь-яких проявів жорстокості та насильства, захисту суспільної моралі;

- активізувати роботу освітніх закладів по громадянському,   національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління.

Позашкільна освіта (напрямок роботи методиста Вороніної Л.В.)

Вагоме місце в системі безперервної освіти займає позашкільна освітаадже  розвивати творчу особистість покликані не тільки садочки і школи, але і позашкільні заклади, мережа яких у районі представлена Старобільським районним Будинком творчості дітей та юнацтва та Старобільською дитячо-юнацькою  спортивною школою. Всього позашкільною освітою у 2014-2015н.р. охоплено  1560 дітей, що становить 37 % від усієї кількості учнів. Діти відвідували гуртки Будинку творчості за науково-технічним, еколого-натуралістичним, туристсько-краєзнавчим та художньо-естетичним напрямками та  групи ДЮСШ за такими видами спорту як футбол, волейбол, легка атлетика, бокс, художня гімнастика, греко-римська боротьба, гирьовий спорт та кікбоксинг.  

Здобуті знання і вміння вихованці із задоволенням випробовують на змаганнях, конкурсах, фестивалях, виставках.

У минулому навчальному році вони чимало здобули перемог і  порадували результатами  своїх наставників.

Серед соціальних інститутів виховання  й розвитку підростаючого покоління особлива роль належить позашкільному навчальному закладу. Будинок творчості дітей та юнацтва є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, що сприяє реалізації індивідуальних, психофізичних і соціальних потреб особистості, розкриттю її творчого потенціалу, формуванню соціально значущих якостей. У 2014-2015 н.р. в Будинку творчості працювало 56 груп, гуртковою роботою охоплено 820 вихованців, що становить 12 % від загальної кількості учнів.

Педагогічний колектив послідовно працює над  розвитком пізнавальної активності дітей  шляхом підвищення результативності роботи гуртків. Вихованці закладу активно й успішно беруть участь у конкурсах, акціях, заходах із художньо-естетичного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, науково-технічного напрямів. За підсумками 2014-2015 навчального року вихованці закладу здобули 20 перемог у конкурсах обласного рівня та 10 – у конкурсах всеукраїнського рівня. Тому хочеться відзначити керівників гуртків, які досягли результативності у своїй клопіткій роботі. Це Кобиляцька Тетяна Олександрівна, керівник гуртка «Театр моди», Тука Марина Володимирівна, керівник гуртка «Декоративні сувеніри», Іващенко Тетяна Леонідівна, керівник гуртка «Культура мови та спілкування».

Ще одним із пріоритетних завдань позашкільного навчального закладу  є спільно з загальноосвітніми навчальними закладами проводити роботу, спрямовану на задоволення потреб та інтересів дітей в позаурочний та канікулярний  час, забезпечення їх змістовним дозвіллям. Завдяки організаційній роботі Будинку творчості  та активній співпраці адміністрацій шкіл у минулому навчальному році було проведено для дітей ряд районних  та міських заходів.  Тож висловлю подяку адміністраціям Будинку творчості,  Старобільської СЗОШ № 3, Старобільської ЗОШ ІІ-ІІ ст. № 2, Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 4, Старобільської ЗОШ І-ІІ ст. №1, Бутівської ЗОШ, Лиманської ЗОШ, Чмирівського НВК, Старобільської ЗОШ І ст. № 2, Старобільської гімназії, Старобільської ЗОШ І ст. № 1, які активно долучилися до цієї роботи. Проте іншим закладам у подальшій роботі слід посилити цю необхідну роботу, адже є такі школи, які не взяли участі у жодному заході.  

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що Будинок творчості дітей та юнацтва є доступним центром творчості дітей, де вони мають можливість відкрити для себе все нові світи своїх захоплень. А найголовніше, що заняття в гуртках залишає в душах вихованців добрий слід, збагачує й поповнює знання учнів, здобуті в школі й забезпечує їхній розвиток, дає змогу зустріти нових друзів, відчути радість спілкування.

Інший заклад позашкільної освіти - Дитяча юнацька спортивна школа, яка  проводить систематичну роботу щодо розвитку спортивних здібностей школярів району.В  минулому році в  ДЮСШ  займалося  475 вихованців  ( в т.ч. в сільській місцевості – 146 учнів), що становить 9.4 % від загальної кількості учнів району.  

Мережа ДЮСШ  налічувала 8 відділень – 38 груп  ( шість з них на громадських засадах).  

З числа вихованці ДЮСШ 5 чоловік мають  спортивні звання

Майстер спорту України, 15 чол. - кандидати  в майстри спорту України – 15 чол. Та 1 чоловік має перший спортивний розряд.

На своїй  базі ДЮСШ проводить районні , обласні всеукраїнські  та  міжнародні змагання.

Так в цілому по ДЮСШ за 2014-2015 навчальній рік було виборено:

- на чемпіонатах та кубках України: 18- перших,  17–других та  11- третіх місць.

- на обласних  змаганнях та турнірах 93- перших, 73- других,  84– третіх місць.

Такі  досягнення вихованці здобули завдяки наполегливій праці своїх тренерів-викладачів :

Ковальова Сергія Семеновича, тренер-викладач з боксу І категорії;

Ковальова Богдана Сергійовича, тренер-викладач з кікбоксингу, Майстра спорту;

Войтенко Івана Федоровича, Майстра спорту, тренер-викладач з легкої атлетики;

Склярова Олександра Олександровича, Майстра спорту, тренер-викладач з греко-римської боротьби І категорії;

Федченко Олексія Михайловича, тренер-викладач з греко-римської боротьби

та фінансовій підтримці батьків та спонсорів, завдяки яким відбулися  поїздки на змагання.

На базі ДЮСШ проводяться  масові заходи для учнів та  молоді району :

 районні змагання з міні-футболу , волейболу , баскетболу, греко – римської боротьби , настільного тенісу та багато інших заходів .

Всього за звітний період ( 2014-2015 навчальний рік) було проведено 39 масових заходів, у  яких взяли участь  майже 3750 учнів.

Основною проблемою, яку хотілося б вирішити, залишається оновлення матеріально-технічної бази : придбання спортивного інвентарю та , комп’ютерної техніки.  

Методичний супровід професійної діяльності фахівців соціально-психологічної служби (напрямок роботи методиста РМК Колесникової Н.М.)

Згідно державних, обласних та районних соціальних програм постійно надається соціальна, матеріальна та моральна підтримка  дітям з соціально незахищеної категорії:

Практикується індивідуальне навчання  дітей з особливими потребами та  дітей, яким це необхідно за станом здоров'я (за індивідуальною формою у 2015р. навчалось17 дітей).

Діти пільгових категорій кожен рік безкоштовно відвідають районні та обласні свята, присвячені дню Святого Миколая, Дню інваліда, Новому року, Міжнародному дню захисту дітей.

На початку нового навчального року та за необхідністю протягом року дітям даної категорії у кожному навчальному закладі надається матеріальна допомога у вигляді канцтоварів, продуктів харчування, одягу, взуття за рахунок акцій «Маленькі добродії», «Збери портфель другу», «Створимо затишок», «Від серця до серця», «Подарунок другу» та інших.

Виплачується державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім´ях за програмою «Гроші ходять за дитиною» (на сьогодні 9 дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах проживають у прийомних сім’ях) .

Соціально-психологічною службою, заступниками директорів та класними керівниками, медичною сестрою вивчаються індивідуальні особливості кожної дитини та соціально-педагогічний вплив мікросередовища навчального закладу на вихованців шляхом спостереження, бесід, опитування, інтерв’ювання, тестування, аналізу документів тощо. Так в 2015 році виявлено 52 дитини, які проживають у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. Спеціалісти вивчають особливості життєдіяльності дітей в умовах сім´ї шляхом обстеження матеріально-побутових умов проживання родини, соціального інспектування та забезпечення за необхідності соціального патронажу сім´ї.

Всього дітей пільгового контингенту в районі - 976 чоловік, з них відвідають шкільні гуртки та секції – 372 дитини (38% від кількості дітей пільгового контингенту), позашкільні навчальні заклади - 148 дітей (15% від кількості дітей пільгового контингенту).

Дітей шкільного віку – переселенців із тимчасово окупованих територій України, територіально-адміністративних одиниць України, в яких триває антитерористична операція, навчається 315 чоловік в загальноосвітніх навчальних закладах (на 01.09.2015). Всім учням з числа переселенців була надана допомога: канцтовари, одяг, продукти харчування, засоби особистої гігієни.

Напрямок роботи з дітьми пільгового контингенту

Станом на 20.11.2015 р. у загальноосвітніх навчальних закладах Старобільського району навчалися діти  пільгових категорій:

дітей загиблих військовослужбовців  - 3      

Напрямок роботи з логопедичним пунктом

Обстежено дітей – 316 чоловік. Серед обстежених  дітей міста і району виявлено логопатів 188 чол., з них:

Зараховано в логопункт – 31 чол., з них:

Проведено 50 бесід та консультацій для батьків.

У 2015 році РМО практичних психологів працювало над проблемою «Шляхи вдосконалення організації психологічно комфортного середовища в навчальному закладі», і для вирішення проблеми була застосовані різноманітні форми роботи: наради, семінари, зустрічі, творчі групи.

Члени районного методичного об’єднання практичних психологів прийняли участь у засіданні круглого столу «Психологічний супровід вимушених переселенців та надання їм необхідної корекційної та реабілітаційної допомоги».  

Водночас, психологи району прийняли участь у багатьох заходах поза методичним об’єднанням: у семінарі-тренінгу О.Залеської  «Навички кризового консультування та розвитку психосоціальної стійкості до стресу у школярів», прослухали лекцію «Робота з учнями-переселенцями» проведеною працівниками Лисичанської гімназії.

А психолог Старобільської ЗОШ №4 Комаров К.О. брав участь у семінарі-тренінгу «Партнерство заради майбутнього» у м.Сєвєродонецьк.  

Також спільно з методичним об’єднанням  соціальних педагогів проводяться засідання експертної комісії щодо експертизи психологічного та соціально-педагогічного інструментарію.

У 2015 році РМО соціальних педагогів працювало над проблемою «Створення комфортного освітнього середовища у навчальних закладах району, шляхом підвищення рівня стресостійкості та адаптації усіх учасників навчально-виховного процесу».

У 2015р. особливість впровадження різноманітних форм роботи полягала у тому, що вони проводились не одним спеціалістом, а творчою групою. Теми семінарів охоплювали найактуальніші теми практичної діяльності: «Емоційні порушення дітей шкільного віку», «Допомога для внутрішньо переселених осіб, які зазнали наслідків збройного конфлікту у Східній Україні», «Профілактика конфліктності та підвищення стресостійкості учасників навчально-виховного процесу», «Проведення роботи з переселенцями та дітьми групи ризику. Інформаційна робота на місцях». В ході занять було особливу увагу було звернено на  особливості впровадження методів подолання конфлікту, стресу та налагодження соціальних зв’язків клієнта з соціумом.

Також, соціальні педагоги району мали змогу попрацювати з датським медіатором Карлом Плеснером в ході авторського тренінгу «Вступ до ненасильницького спілкування», де учасники випробували методику роботи з рольовими картами, що дало змогу клієнту оцінити конфлікт з різних боків та знайти оптимальні шляхи його вирішення.

Практичним психологом ЛНУ імені Тараса Шевченка Федотовою Т.В. була здійснена супервізія «Професійне вигорання» для працівників соціально-психологічної служби Старобільського району.

Психолог та соціальний педагог Чмирівського НВК «Школа-гімназія» прийняли участь у дводенному майстер-класі «Навички кризового консультування та розвитку психосоціальної стійкості до стресу у школярів».

Соціальний педагог Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 4.  Черниш І.О. відвідав практичний семінар у м. Дніпропетровську «Особливості виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах з протидій торгівлі людьми». По закінченню занять були отримані матеріали, що розміщені до банку методик теоретико-практичної бази старобільського РМО.

Соціальний педагог Бутівської ЗОШ І-ІІІ ст. Комаров К.О. відвідав семінар-тренінг у м. Сєверодонецьк під назвою «Партнерство заради майбутнього». Головна мета заняття: навчити спрямовувати клієнта на залучення ресурсів з найближчого оточення до вирішення його проблем.   В перспективі роботи методоб’єднання проведення семінару на базі отриманих матеріалів.

Протягом 2015р. з практичними психологами та соціальними педагогами проведені інструктивно-методичні наради з метою ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо роботи психологічної служби на навчальний рік, «Організація роботи з сім´ями переселенців», «Особливості роботи з дітьми пільгового контингенту».

Надана консультативна допомога педагогам шкіл «Організація роботи з сім´ями-переселенцями», «Ефективність роботи навчального закладу з дітьми пільгового контингенту».

Таким чином, у 2015 році колектив Старобільського РМК продемонстрував громадянську позицію та здатність до плідної

праці,  примножив здобутки попередників новими формами та методами роботи, але  поряд з досягненнями існують проблеми та недоліки в методичній роботі, над якими слід працювати:

        

І. Організаційно-керівна діяльність

Старобільський районний методичний кабінет Старобільської районної ради Луганської області впродовж 2015 року відповідно до чинного законодавства України здійснював науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Старобільського району; забезпечував підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників і керівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів та розвиток їхньої педагогічної майстерності, творчої ініціативи в між курсовий період.

У своїй діяльності районний методкабінет керувався Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», Національною доктриною розвитку освіти, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, урядовими рішеннями в галузі освіти, розпорядженнями обласної та районної державної адміністрації, районної ради, рекомендаціями Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти , рішенням відділу освіти райдержадміністрації, науково-методичної ради районного методичного кабінету, Положенням про районний методичний кабінет затверджений наказом Міносвіти і науки України 08.112.2008 №1119 і зареєстрованим і Міністерстві юстиції України 25.12.2008 №1239/15930.

Науково-методичну роботу, спрямовану на дієву допомогу педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення професійної майстерності та підвищення рівня психологічної підготовки, на активізацію їхнього творчого потенціалу, координують завідувач РМК та 7 методистів, напрямки їх роботи наведено в таблиці.

П.І.Б.

Посада

Питання, які курирує

1

Кобиляцька Ольга Петрівна

Зав. метод.каб.

Комп’ютеризація шкіл, програма ІСУО. Методична допомога за станом  викладання навчальних предметів: математика, фізика, інформатика, художня культура, образотворче та музичне мистецтва.

2

Самойленко Неля Василівна

Методист

Кадри, атестація педпрацівників, курси підвищення кваліфікації.

3

ТарабановаАла Федорівна

Методист

Оздоровлення, моніторингові дослідження,ГАШ, дослідно-експериментальна діяльність. Здійснює навчально-методичне консультування учителів історії, основ правознавства,англійської мови, російської мови та зарубіжної літератури.

4

Вороніна Людмила Вікторівна

Методист

Позашкільна освіта, МАН, обдаровані діти, патріотичне виховання. Здійснює навчально-методичне консультування учителів української мови та літератури, фізичної культури, Захисту Вітчизни.

5

Сопільник Наталія Миколаївна

Методист

Атестація навчальних закладів, ЗНО, екстернат на та дистанційна форма навчання. Здійснює навчально-методичне консультування учителів географії, природознавства, хімії, біології, екології, економіки.

6

Степанова Тетяна Іванівна

Методист

Бібліотечні фонди, видавнича діяльність, учнівські олімпіади. Здійснює навчально-методичне консультування учителів початкових класів, технічної та обслуговуючої праці.

7

Колесникова Наталія Миколаївна

Методист

Здійснює координацію роботи психологів і соціальних педагогів.  Супровід  соціально-незахищених категорій учнів та дітей пільгових категорій ; індивідуальне та інклюзивне навчання. Здійснює навчально-методичне консультування учителів основ здоров′я.

8

Коновалова Наталія Борисівна

Методист

Дошкільні заклади району.

9

Войтенко Тетяна Анатоліївна

Секретар РМК

Пріоритетними завданнями і напрямами діяльності методкабінету у 2015 році були:

Структура методичної роботи в районі передбачає діяльність

Протягом 2015 року  згідно плану РМК проводились засідання науково-методичної  та  експертної ради.

На виконання Державної  програми «Вчитель», плану-графіку Луганського обласного інституту післядипломної  освіти  та  перспективного плану-графіку відділу  освіти  з метою підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів району  у 2015  році курсовим підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів  охоплено 89 педагогічних працівників, з них:

80 – за заочною формою навчання;

9 – за денною формою навчання.

Методистами РМК було здійснено координаційні та організаційні заходидля  забезпечення проведення курсів на базі Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІст.№4.Мали можливість на базі нашого району пройти курси підвищення кваліфікації педагоги з Біловодського, Білокуракинського, Міловського, Марківського та Новопсковського районів.

В жовтні 2015 року Вченою радою ЛОІППО було заслухано звіт Кобиляцької О.П. «Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників  у Старобільському районі» і ухвалено рішення: роботу Старобільського РМК щодо організації підвищення кваліфікації педпрацівників визнати задовільною.

В рамках співпраці із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України у 2015 році :

Забезпечено участь педпрацівників району в науково-методичних заходах, що проводяться ЛОІППО.

Забезпечено участь практичних психологів та соціальних педагогів у науково-методичних заходах, що проводяться Обласним центром практичної психології та соціальної роботи.

Проведено роботу щодо залучення педагогів до видавничої діяльності.

Внесено пропозиції до спільних планів роботи відділу освіти та:


ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних  програм

В межах районної програми «Вчитель» здійснено наступні заходи:

Виявили свою активну позицію , творчі здібності  та професіоналізм педагоги району:

у номінації « Українська мова та література» - Агеєнко Юлія Вікторівна – учитель української мови та літератури Вишневської ЗОШ І-ІІІ ст., яка посіла І місце в районі, та ІІІ місце в області;

у номінації « Правознавство» - Лук’яненко Валерій Дмитрович – учитель правознавства Старобільської ЗОШ І-ІІ ст., який посів І місце врайоні та ІІІ місце в області;

        у номінації «Класний керівник 8-9 класів» - Білоус Тетяна Олександрівна – Старобільська СЗОШ І-ІІІ ст. № 3, посіла І місце в районі та ІІІ місце в області;

        у номінації «Класний керівник 5–7 класів» - Сенецька Наталія Петрівна – Орловська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, І місце в районі, учасник обласного конкурсу;

        у номінації «Класний керівник 10-11 класів» - Андрющенко Євген Володимирович- І місце в районі, учасник обласного конкурсу.

Приємно відзначити, що серед міст та районів за кількістю навчальних закладів у обласному рейтингу ЛОІППО за 2015 рік Старобільський район  посів ІІІ місце.

В межах районної програми «Робота з обдарованою та талановитою молоддю»

Забезпечено проведення районних етапів та участь в обласних конкурсах, фестивалях, виставках, спортивних змаганнях за обласним планом роботи з учнівською молоддю.Наші учні брали участь у конкурсах учнівської творчості «Наш земляк Борис Грінченко», «Захистимо країну від лиха», «Чому я поважаю професію військового», «Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка» та інших. Хочеться відзначити ретельну роботу педагогічних колективів Старобільської гімназії, Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 2, Старобільської ЗОШ № 3, Шульгинської ЗОШ, Підгорівської ЗОШ, Чмирівського НВК «Школа-гімназія», Верхньопокровської ЗОШ, Нижньопокровської ЗОШ, Лиманської ЗОШ, Половинкинської ЗОШ, які проводять роботу з обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі в конкурсах. За результатами участі в обласних етапах зазначених конкурсів маємо 8 переможців. (методичний супровід
Вороніна Л.В.)

Одним із пріоритетних завдань сучасної школи є виявлення обдарованих здібних учнів з прагматичним мисленням,здібних аналізувати і прогнозувати події і явища. Задовольнити ці завдання покликані учнівські олімпіади з базових дисциплін, які проводяться у IV етапи.

У ІІ (районному) етапі у цьому  році взяли  участь 419 учнів  загальноосвітніх навчальних закладів району. Із них 55  учнів  із  Старобільської СЗОШ № 3, 67 із Старобільської гімназії, 26 учнів із Чмирівського НВК «Школа-гімназія», 93 учня міських шкіл, це 41 -  Старобільська ЗОШ № 2  та 42 - Старобільської ЗОШ № 4, 178 учнів  із сільських шкіл району.

Переможцями ІІ етапу  стали  142 учня, із них: 48 посіли І місце, 49 - ІІ місце, 45 – ІІІ місце.

Найбільшу кількість  призових місць посіли учні  навчальних закладів міста  42 призових  місця Старобільська гімназія, 26  -  Старобільська ЗОШ № 2, 22 - Старобільська СЗОШ № 3, 9 -  Старобільська ЗОШ № 4, 11 -  Чмирівський  НВК «Школа-гімназія».

Серед  сільських шкіл найбільшу кількість  призових місць  здобула    Половинкинська ЗОШ – 6 місць, 5 – Вишневська та Бутівська ЗОШ,  4- Підгорівська, 2- Лиманська та Петрівська і по 1- Нижньопокровська та Садківська ЗОШ І-ІІІ ст..

У цьому році  ІІІ  (обласний)   етап проходив на базі нашого району в якому змагались учні з восьми районів.

За результатами проведення районних етапів було визначено переможців та сформовано команду для участі в обласних предметних олімпіадах, яку склали учні Старобільської гімназії, Старобільської ЗОШ №2 ІІ-ІІІ ст., Старобільської СЗОШ №3 І-ІІІ ст.,Старобільської ЗОШ №4 ІІ-ІІІ ст., Чмирівського НВК «Школа-гімназія», Половинкинської ЗОШ. Із 40 учасників наша команда виборола 23 призових місця, а саме чотири учня посіли І місце, сім – ІІ місце, дванадцять - ІІІ місце.

Учнів, які посіли перші місця у обласному етапі та представляли область у заключному VІ етапі:

- Верховод Тетяна, учениця 11 класу Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №4 перше місце з географії, підготувала Линник Олена Антонівна.

За рейтингом міст та районів за кількістю переможців ІІІ етапу учнівських олімпіад наша команда виборола ІІІ місце з 16 територій.

(методичний супровід здійснювали всі методисти РМК)

протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Луганській області на 2011–2015 р.р.»(методичний супровід Колесникова Н.М.)

В межах районної програми «Патріот Старобільщини» здійснено наступні заходи:

Проведено круглий стіл для заступників директорів з виховної роботи, керівників районних методичних об’єднань присвячений проблемам патріотичного виховання в сучасних умовах.

Виконуючи основні положення документів, регламентуючих здійснення патріотичного виховання учнів, в школах району посилено національно-патріотичний характер виховання. Проводяться різноманітні виховні заходи щодо святкування дат історичного календаря а також заходи, побудовані на героїчних подвигах українських воїнів, вшануванню пам’яті українців, загиблих під час АТО.

Майже в усіх навчальних закладах функціонують шкільні музеї та музейні кімнати.  

З метою активізації роботи музеїв при навчальних закладах, удосконалення їх діяльності підвищення ролі в навчально-виховному процесі, виявлення кращих музеїв та заохочення їх діяльності було проведено районний конкурс на кращий музей патріотичного профілю при навчальних закладах. У Конкурсі взяли участь музеї  10 шкіл Старобільського району. Переможцем визнаний шкільний краєзнавчий музей Бутівської ЗОШ І-ІІІ ст., ІІ місце посів музей «Берегиня» Верхньопокровської ЗОШ І-ІІІ ст. , ІІІ місце посів «Музей історії села Чмирівка» Чмирівського НВК «Школа-гімназія» (методичний супровід Тарабанова А.Ф.).

В структурі виховної роботи шкіл району реалізується напрямок «Пізнай свою країну», в рамках якого проводяться тематичні походи, екскурсії відомими місцями рідного краю, а в рамках руху «Схід і захід разом»   учні із задоволенням  відвідали Львів, Ковель, Луцьк, Хмельницьк, Вінницю (методичний супровід та організацію поїздок здійснювали Вороніна Л.В., Кобиляцька О.П.)

Велике значення у формуванні патріотичної свідомості має районна дитяча громадська організація «Лугарі». В цей час до її складу входить 29 рівноправних дитячих громадських організації, що діють на базі всіх шкіл району. Цього року заслуговує на увагу волонтерська діяльність «Лугарів».  Адже до щорічних традиційних районних акцій «Пам’ятаємо», «Доброго ранку, ветеране!», «Обеліск», «Алея пам’яті», «Ветеран живе поруч» волонтери активно провели  акції «Подаруй промінь сонця герою», «Надія», «Лист пораненому», «Валентинка для героя», які покликані психологічно та морально підтримати воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії  та інших військових формувань.

Учні Чмирівського НВК «Школа-гімназія», Лиманської , Половинкинської шкіл, Старобільської СЗОШ № 3, Старобільської ЗОШ № 4, Старобільської ЗОШ І-ІІ ст. № 1 брали активну участь у обласному конкурсі «Ми тую славу збережемо»,  а вихованці Будинку творчості дітей та юнацтва посілиІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Історія міст і сіл України».

Маємо двох переможців обласного патріотичного конкурсу «Мій земляк Борис Грінченко», шістьох переможців обласного конкурсу «Чому я поважаю професію військового», двох переможців обласного конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно», переможців Міжнародного конкурсу «Моя родина – Україна». Учениця Вишневської ЗОШ І-ІІІ ст. Клименко Марія (учитель Агеєнко Ю.В.) стала переможцем Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі».

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є проведення в Старобільському районі таких дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час, як всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), фізкультурно-оздоровчий патріотичний комплекс школярів «Козацький гарт» тощо.

Природа є потужним фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості. Проведені районні заходи такі як науково-практична конференція старшокласників «Екологічні проблеми Старобільщини», захист екологічних проектів «Друге життя непотрібних речей», конкурс «Ліси для нащадків», акцій «Пташина ялинка», «Годівничка»

(методичний супровід Вороніна Л.В.).


ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня

Проведено районну педагогічну серпневу  конференцію « Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2014-2015 навчальному році та завдання на 2015-2016 навчальнийрік»,

В ході конференції були заслухані доповіді методистів Старобільського РМК:

Потребують вирішення такі актуальні завдання:

-активізувати роботу освітніх закладів з питань громадянського,   національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.

У 2014-2015 навчальному  році в Луганській області була проведена Всеукраїнська освітня кампанія для енергозбережувального освітлення.У рамках освітньої кампанії були проведені конкурси на кращий екологічний урок (відео урок) з питань енергоефективного освітлення серед учителів області та кращий звіт навчального закладу щодо проведення заходів (тижнів) з проблем енергоефективного освітлення, формування в учнів знань щодо переваг прогресивних технологій енергоефективного освітлення та їхнього впливу на зниження викидів парникових газів до атмосфери.

Приємно відзначити, що 7 учителівСтаробільського району визнано  переможцями обласного конкурсу на кращий екологічний  урок,  а саме:

І місце

Чупрова

Світлана  Іванівна

Рєзник

Світлана Василівна

Семиряжко

Любов Миколаївна

Корнієнко

Оксана Олександрівна

учитель біології Старобільської гімназії

учитель математики Старобільської гімназії

учитель фізики Старобільської гімназії

учитель географії Старобільської гімназії

І місце

Должкова

Олена Іванівна

учитель  початкових класів  Чмирівського НВК школа-гімназія

І місце

Єресковська

Любов Данилівна

учитель фізики Половинкінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

ІІІ

Коломієць

Людмила Миколаївна

учитель біології Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 2

А серед 9 навчальних закладів освіти,які визнано переможцями обласного конкурсу на кращий звіт, 2 школи Старобільського району

ІІ місце

Половинкінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради

Носаль

Любов Миколаївна

ІІІ місце

Підгорівськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Старобільської  районної ради

Пристинська

Наталія Олексіївна

За результатами конкурсу учасники  нагороджені призами – люмінесцентними лампами.

За підтримкою Дитячого Фонду ЮНІСЕФ в рамках проекту «Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, що постраждали в наслідок військового конфлікту в Україні» на базі Старобільського району проведено чотири дводенних семінарів-тренінгів  26-27.11.2015, 3-4.12.2015, 10-11.12.2015, 17-18.12.2015В яких взяли участь педагоги Троїцького та Білокуракінського районів та 4 міських шкіл (Старобільської гімназії, Старобільської СЗОШ І-ІІІ ст. № 3, Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 2, Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 4) (координатор  методист Колесникова Н.М.).

З 30 по 31 березня 2015 року Марченко Надія Федорівна – керівник районного методичного об’єднання іноземних мов, учитель англійської мови Старобільської СЗОШ І-ІІІ ст. № 3 взяла участь в І-му Міжнародному форумі учителів іноземних мов, який відбувся в місті Києві.

Колектив Чмирівського НВК «Школа-гімназія» посіли І місце в обласному етапі  Всеукраїнського огляду – конкурсу на кращій стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України у номінації «Навчальні заклади нового типу».

Іващенко Тетяна Леонідівна –керівник гуртка Будинку творчості дітей та юнацтва, взяла активну у Форумі українських патріотичних справ «Ми- Українці!», який відбувся у м. Києві з 14 до 16 жовтня 2015 р.

15 шкіл району взяли участь у  ІІ Всеукраїнському  місячнику шкільних бібліотек. Найцікавіші і найзмістовніші матеріали із 7 шкіл було направлено на електронну адресу Державної науково-педагогічної бібліотеки імені Василя Сухомлинського.

05 грудня 2015 року  на базі Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. проведено ІІІ (обласний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка для учнів 5–11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів регіону. Міжнародний конкурс з української мови літератури імені Петра Яцика для учнів 3–11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів регіону.

За результатами конкурсів маємо переможців:

Домарєва Анастасія - Старобільська гімназія, 5 клас – І місце у конкурсі імені Тараса Шевченка;

Гончарова Ольга – Половинкінська ЗОШ І-ІІІ ст.,11 клас – ІІІ місце у конкурсі ім. Тараса Шевченка;

Корсун  Роман - Старобільська гімназія, 7 клас – І місце у конкурсі ім.ПетраЯцика

Клименко Марія – Вишневська ЗОШ І-ІІІ ст., 11 клас – ІІІ місце у конкурсі ім.ПетраЯцика.

Учні Старобільської гімназії та вихованці Будинку творчості дітей та юнацтва взяли участь в освітньому проекті «Година коду», який проведеноз 07.12.15 по 13.12.15р. в рамках Всесвітнього тижня інформатики за ініціативою компаній «Майкрософт Україна» та Фонду BrainBasket(координатор – Кобиляцький В.П.- учитель інформатики Старобільської гімназії, керівник гуртка «Основи вебтехнологій»)

Іващенко Олена Анатоліївна  завідуюча дошкільного навчального закладу  №7 «Оленка» м. Старобільськ взяла участь у масових заходах  присвячених Дню Дошкілля, які проходили в м. Києві з 24.09.2015 по 26.10.2015р.

Учні шкіл району взяли участь у Міжнародних конкурсах з інформатики та комп’ютерної вправності Бобер”(298), математики «Кенгуру»(247 учнів),  

природничий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК»(237 учнів).

Грінченко Катерина Володимирівна – соціальний педагог Чмирівського НВК «школа – гімназія» пройшла курси підготовки інструкторів з інформування про мінну небезпеку, які було проведено за ініціативою та сприянням ЮНІСЄФ.

Учителі «Захисту Вітчизни» та фізичної культури Бутівської ЗОШ І-ІІІ ст., Старобільської гімназії, Половинкінської ЗОШ І-ІІІ ст. в жовтні 2015 року взяли участь у тренінгу «Навчання щодо зниження ризику мін та вибухобезпечних  пережитків війни», який було проведено ICRCспільно з МККК з питань збройної безпеки м. Сєвєродонецьк.


V. Науково-методична діяльність

Колектив Старобільського РМК  в 2015 році забезпечив науково-методичний супровід професійного розвитку та навчальної діяльності педагогічних працівників усіх категорій, які працюють у закладах системи дошкільної та загальної середньої освіти району. Зміст, форми, методи й технології науково-методичного та інформаційного забезпечення були обумовлені освітніми запитами педагогів та відповідали державним вимогам.

Методична служба відділу освіти у 2015 р. спрямувала свою діяльність на реалізацію науково-методичної проблеми «Самореалізація творчих здібностей учнів через застосування інноваційних технологій в навчально-виховному процесі».

Протягом 2015 року було проведено 4 засідання науково-методичної ради, щомісяця проводилися засідання при завідувачі, на яких розглядались питання діяльності РМК щодо проведення моніторингових досліджень, пробного та чинного зовнішнього незалежного оцінювання, роботи районних методичних об’єднань учителів-предметників, організації та проведення учнівських олімпіад і конкурсів для педагогів, про організоване завершення навчального року та проведення ДПА в 4-х, 9-х, 11-х класах, про підсумки роботи експериментальних навчальних закладів та роботу громадсько-активних шкіл, підготовку до серпневої конференції та ін.

В грудні 2015 року відбулися засідання експертної ради, на яких були розглянуті питання про хід проведення дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах району (обласний рівень - Старобільська гімназія,  ДНЗ № 4 «Теремок» м. Старобільськ) та організацію дослідно-експериментальної роботи на районному рівні в Нижньопокровській ЗОШ I-III ст.

Працівниками районного методичного кабінету  аналізується і вивчається робота педагогічних колективів щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих учнів. Тематика та зміст питань, які розглядаються на нарадах, семінарах, наступна: презентується кращий досвід роботи загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють з обдарованою молоддю (Старобільської гімназії, Старобільської ЗОШ №2 ІІ-ІІІ ст., Старобільської СЗОШ №3 І-ІІІ ст.,Старобільської ЗОШ №4 ІІ-ІІІ ст., Чмирівського НВК «Школа-гімназія», Половинкинської ЗОШ); розглядаються питання науково-методичного супроводу проведення районних і міських учнівських турнірів та конкурсів (постійно на апаратних нарадах, засіданнях районної колегії, координаційної групи); аналізується  стан реалізації районної Програми «Обдаровані діти» на 2012-2017 роки. Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю розглядались на засіданнях методичних об’єднань, нарадах директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи.

Особлива увага приділяється роботі з педкадрами щодо їх підготовки до роботи з обдарованими учнями: створено каталоги методичної літератури з проблем роботи з обдарованими учнями (у картотеці РМК), банки даних вчителів – предметників по кожному методичному об’єднанню  окремо, куди заносяться всі досягнення вчителів, ведеться моніторинг їх педагогічної діяльності тощо (охоплено 100% вчителів).

У наявності банк даних педагогів навчальних закладів, які здійснюють підготовку учнів до інтелектуальних і спортивних змагань та банк вчителів, які підготували переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

Під час підготовки до районних, обласних олімпіад, конкурсів, турнірів та змагань у 2015 році  було організовано роботу  творчих груп, а саме:

№ з/п

Напрямок роботи

Кількість творчих груп

1

Учнівські турніри

6

2

Конкурси

8

3

Олімпіади з базових дисциплін

10

Всього

24

        

        

Одним із напрямків  роботи з обдарованими учнями є конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

Методистами РМК було проведено певну роботу щодо залучення дітей в процес науково-дослідної роботи. У 2014-2015 навчальному році 26 учнів загальноосвітніх закладів району навчались в МАН, а саме 8 учнів Старобільської гімназії, 7- Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст., 4 учня  Проїжджанської ЗОШ І-ІІІ ст., 3- Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №2, 2- Старобільської СЗОШ І-ІІІ ст.№3, по  1 учню з Бутівської ЗОШ І-ІІІ та Чмирівського НВК «Школа-гімназія, зокрема, МАН представлена групою учнів в секції «Зоологія. Ботаніка» від комунального закладу «ЛОМАНУМ», при районному Будинку творчості дітей та юнацтва, керівник секції – Буткова Людмила Сергіївна.

29 листопада 2015 в актовій  залі  Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №4  відбулося посвячення  слухачів Малої академії наук України першокурсників Старобільського,  Біловодського, Білокуракинського, Новопсковського районів.

У  Старобільську на базі національного університету ім. Т.Г.Шевченка і на базі районного БТДЮ у 2015-2016 році працює  10 секцій  КЗ ЛОМАНУМ, в  яких  займаються діти Старобільського  району.

Цікавим  та  змістовним  був виступ Почесного професора, доктора філологічних наук, декана факультету Пінчук Тетяни Степанівни.   Діти  ознайомилися   з основними напрямками  роботи Малої  академії.

Організовано роботу Школи молодого педагога із залученнямучителів, які мають звання «Заслужений учитель», «Учитель-методист»,

«Старший учитель» (протягом року – методисти РМК за напрямком навчальних дисциплін, які курують).

Зміст роботи

Термін проведення

1.

Бесіда «Ознайомлення з нормативно-правовою базою та методичними рекомендаціями МОН, Департаменту освіти та науки,ЛОІППО на 2015-2016н.р.»

Серпень

2.

Консультації щодо планування діяльності таведення ділової документації.

Протягом року

3.

Надання методичної допомоги щодо вирішення питань в навчально-виховному процесі.

Протягом року

Вивчається та узагальнюється досвід  роботи Л.М.Григоренко учителя географії Чмирівського НВК «школа-гімназія» за проблемою « Критичне мислення на уроках географії» (завершальний етап) (протягом року – Сопільник Н.М., Бородавко Л.Г.)

18 грудня в м. Сєвєродонецьк відбувся обласний методично-практичний семінар в рамках проекту професійного розвитку з теми «Організація науково-дослідницької діяльності учнів під час підготовки до міжнародних та Всеукраїнських екологічних конкурсів» для учителів географії та екології,на якому поділилась з колегами  досвідом своєї роботи Григоренко Лариса Миколаївна, учитель географії Чмирівського навчально-виховного комплексу «Школа – гімназія»

Методистом РМК Сопільник Н.М. розроблено:

 -  експрес-бюлетені  фахової інформації  з біології, екології, хімії та географії

 - методичні рекомендації «Упорядкування роботи шкіл щодо екстернатної та   дистанційної форм навчання»

 - методичні рекомендації щодо ведення особових справ учнів

 - рекомендації щодо ведення ділової документації  в школах району

Науково-методичний супровід дошкільної освіти:

Дошкільні навчальні заклади району протягом навчального року були зорієнтовані на реалізацію проблеми «Інтерактивні технології навчання і виховання як засіб розвитку творчого потенціалу учасників педагогічного процесу», що сприяє підвищенню професійної компетентності і ділової кваліфікації вихователів, розвитку дитячої творчості, удосконаленню навчально-виховного процесу, оволодіння сучасними і інформаційно-комунікативними технологіями навчання і виховання.

З цією метою у районі проводились семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради для завідувачів дошкільних навчальних закладів, на яких розглядалися питання:

- контрольно-аналітична діяльність;

- координація діяльності ДНЗ і школи в забезпеченні психологічної готовності дітей до навчання в школі;

- сучасні вимоги до ведення ділової документації в ДНЗ.

Робота творчих груп ДНЗ

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення професійної майстерності, вихователі ДНЗ № 11 «Сонячний» Коліна Ю.В. та Тулуп В.Ю. активно працюють у обласній творчій групі за темою «Креативний розвиток дошкільників у різних видах діяльності».

Методисти та педагоги району взяли участь у науково-практичних

конференціях та науково-практичних семінарах регіонального рівня:

- зональному науково-практичному семінарі «Національно-патріотичне виховання на уроках української літератури засобами медіатехнологій» для вчителів-словесників. Семінар проведено Луганським ОІППО 26.11.2015 в м. Старобільськ. Захід відбувся за участюНеживого Олексія Івановича, професора кафедри філософії і економіки освіти, доктора філологічних наук, професора Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної

освіти ім. М. В. Остроградського (взяла участь методист РМК Вороніна Л.В.)

-  в березні на базі Старобільської гімназії було проведено обласний семінар на тему «Інноваційні технології навчання і виховання учнів початкової школи в світлі вимог Державного стандарту»(методичний супровід здійснювала методист Степанова Т.І.,  взяла участь у роботі семінару Кобиляцька О.П.)

- З 25 по 27 березня 2015 року Циганкова Наталія Анатоліївна - заступник директора з виховної роботи директора Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 4 та Комаров Костянтин Олексійович – практичний психолог Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 4 в обласному семінарі-тренінгу «Партнерство заради майбутнього»;

-23.04. 2015 року відбувся обласний науково-методичний семінар «Сучасні методи оптимізації емоційних станів під час нервового перенапруження», на якому виступила практичний психолог ДНЗ № 11 «Сонячний» Яковлева Наталія Яківна;

- обласній науково-практичній конференції «Виховання, навчання і розвиток обдарованої дитини: інноваційні підходи» (для керівників шкіл, позашкільних навчальних закладів, педагогів, психологів)

- обласній науково-практичній конференції «Виховання соціально значущих якостей особистості в різних соціальних інституціях»

На секції «Виховна система школи:формування ціннісних ставлень дітей та учнівської молоді» (керівник секції: І.В.Калько) було заслухано заступника директора з виховної роботи Чмирівського НВК «школа-гімназія» Вербецьку Н.Ю., яка підготувала виступ-презентацію «Виховна система Чмирівського НВК: формування ціннісних ставлень учнів». Участь у конференції взяла Кобиляцька О.П.(23.04.2015 м. Сєвєродонецьк)

- обласному науково-практичному семінарі прес-конференції «Основи формування здорової харчової поведінки дітей дошкільного віку» 28.04.2015р.(для методистів міських (районних) методичних кабінетів та спеціалістів відділів освіти, керівників методичних об’єднань, вихователів-методистів ДНЗ)

Учасники семінару ознайомились з досвідом роботи колективу ДНЗ №4 «Теремок» м. Старобільськ, на базі якого було проведено семінар (завідувач ДНЗ Н.О.Дорощук).  В роботі семінару взяли участь Сагіна Н.С. – головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Луганської ОДА,  Чумак Н.О. – методист кафедри педагогіки та психології ЛОІППО, координатор семінару,  Івашкіна О.А. – начальник відділу освіти Старобільської РДА, Кобиляцька О.П. – завідувач РМК, Коновалова Н.Б. – методист РМК  здійснювала методичний супровід у ході підготовки до семінару)

        

- обласній науково–практичній конференції з теми « Патріотизм - нагальна потреба України й українців » (26.11.2015 м.Сєвєродонецьк)

В ході  роботи секції «Готовність педагогічних працівників до організації роботи з патріотичного виховання в умовах викликів часу»(керівники секції: І.І.Цимбал, О.В.Касьянова)  завідувач РМК Кобиляцька О.П. поділилась досвідом роботи Старобільського РМК щодо організації роботи  з патріотичного виховання Старобільського району , наголосивши і на проблеми, які виникають в умовах сьогодення.

        В роботі секції для завідувачів та вихователів ДНЗ (керівники: О.В.Пагава, Н.О.Чумак) взяла участь вихователь Половинкінського ДНЗ ясел-сада «Малятко» Сергієнко Н.М., вона доповіла про особливості патріотичного виховання дітей у ДНЗ «Малятко». Учасниками пленарного та секційних занять також були Парамонова С.В.- заступник директора з навчально-виховної роботи Старобільської гімназії  та Грицина С.В. – вихователь ДНЗ  №4 «Теремок»(представники експериментальних навчальних закладів);

- обласній науково-практичній конференції «Формування сучасних ціннісних орієнтирів у дітей та учнівської молоді в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін»(взяли участь методисти РМК- Тарабанова А.Ф., Вороніна Л.В.,  та керівники РМО: Марченко Н.Ф., Черевата І.М.)

        

Забезпечено науково-методичний супровід упровадження

всеукраїнського проекту «Україна ІСУО» в ЗНЗ району, створення

електронної черги в системі дошкільної освіти району (протягом року-Кобиляцька О.П., Коновалова Н.Б.)


VI. Навчально-методична діяльність

Центром організації методичної роботи серед педагогів району є районний методичний кабінет. Працівники методкабінету в роботі з педагогами району використовують як традиційно-інформаційні так і нові, активні форми і методи роботи.

Популяризації сучасних освітніх технологій, підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних методів навчання, виховання, управління, педагогічного співробітництва сприяли участь педагогів у заходах регіонального рівня та проведеніпротягом навчального року на базі загальноосвітніх шкіл району та відділу освіти заходи: семінари, конференції, тренінги, інструктивно-методичні, вебінари, наради, засідання РМО, майстер-класи та ін..

 Проведено навчально-методичні семінари, наради, тренінги тощо:

1.14.12.2015 р. в м. Сєвєродонецьк спільно з Донецьким регіональним центром оцінювання якості освіти, відбувся  науково - методичний семінар для керівників методичних об’єднань учителів української мови та літератури, математики, історії України, англійської мови «Аналіз ЗНО – 2015 року із предметів української мови та літератури, математики, історії України, англійської мови. Підготовка до ЗНО – 2016 року.» На семінарі були присутні керівники РМО: Авсяникова І.В.(математика), Іщик К.Й.(укр. мова), Кравчук З.В. (історія), Марченко Н.Ф. (англ.мова).

Інформацію, отриману на семінарі, було розглянуто на засіданнях РМО відповідних дисциплін та доведено до відома  всіх педагогів шкіл району.

2.У грудні відбувся семінар  для керівників ДНЗ  району «Формування у дошкільників національної свідомості, долучення  їх  до цінностей  національної культури свого народу». (методист Коновалова Н.Б.)

3. З метою підвищення рівня професійної компетентності завідувачів ДНЗ щодо реалізації завдань Базового компонента з безпеки життєдіяльності у ДНЗ «Топольок» Чмирівської сільради було проведено семінар для керівників дошкільних навчальних закладів. (методист Коновалова Н.Б.)

4. Районий семінар для вчителів правознавства (керівник м. Лук'яненко Д В.) на базі районної шкільної бібліотеки (методист Тарабанова А.Ф.)

5. Семінар учителів світової літератури на базі Половинкинської ЗОШ .

 (методист Тарабанова А.Ф.)

6. 17.11.2015р. на базі Старобільської СЗОШ №3 відбувся семінар учителів математики «Використання сучасних технологій для підвищення ефективності уроку». Учитель математики Насєдкіна Н.А. провела майстер-клас та відкритий урок алгебри 7-клас в дусі сучасних вимог.(методист Кобиляцька О.П.)

7. На базі Старобільської гімназії семінар-практикум «Інноваційні технології на уроках фізичної культури в сучасній школі» (28.10.2015р., учитель Столярова В.П.) (методист Вороніна Л.В.)

8. 05.11.2015 на  базі Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №2 семінар учителів біології «Діяльнісний підхід у вивченні біології 7 клас» (учитель Коломієць Л.М.) (методист Сопільник Н.М.)

9.  26.11.2015 на  базі Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №2 семінар учителів літератури та музики «Інтегроване навчання на уроках літератури та музики» (учителі:Розувакіна О.В., Ходікова Н.І.) (методист Тарабанова А.Ф.)

10. 28.11.2015 на базі Шульгинської ЗОШ І-ІІІ ст. семінар учителів хімії.

(методист Сопільник Н.М.)

11. У грудні 2015 р. семінар учителів правознавства на базі Старобільської ЗОШ І-ІІ ст. №1 «Міжпредметні зв′язки на уроках правознавства» (учитель Лук′яненко Д.В., методист Тарабанова А.Ф.)

12. Семінар-практикум «Шкільний бібліотекар – організатор дитячого читання: традиції та інновації»(методист Степанова Т.І.)

13.Практичний семінар «Планування роботи шкільної бібліотеки»(методист Степанова Т.І.)

14.Обласний інструктивно-методичний семінар вчителів історії, англійської мови, української мови, математики, які викладають у 11-х кл. «Підготовка до ДПА і ЗНО-2016 р.» з запрошенням методистів ЛОІППО. Семінар відбувся в жовтні,  на базі Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст.  (координатори: Сопільник Н.М., Тарабанова А.Ф.)

15. Конференція «Співпраця навчального закладу з іншими інстанціями, спрямована на моделювання здоров´язберігаючихкомпетенцій дітей»

для вчителів основ здоров’я, яка відбулась на базі СЗОШ №3(методист РМККолесникова Н.М., керівник РМО Гаркава О.Ю.)

16. Районний семінар учителів початкових класів «Впровадження концепції  національно-патріотичного  виховання дітей та молоді в НВП початкової школи». Семінар проведено 08.12.2015р. на базі Чмирівського НВК «школа-гімназія» (методист Степанова Т.І.)

17. Районний семінар для керівників ЗНЗ, ДНЗ «Управління навчальними закладами», який було проведено 18.12.2015 на базі відділу освіти  методистом ЛОІППО І.Л.Голубенко.

18. У грудні 2015 р. на базі ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №2 семінар для вчителів англійської мови «Позакласна робота з англійської мови» (учитель Черевата А.В., методист Тарабанова А.Ф.)

19. Нарада «Організація роботи з сім’ями переселенців. Робота з дітьми пільгового контингенту»,20.02.2015 для ЗДНВР, ПП, СП навчальних закладів (методист Колесникова Н.М.) та інші.

Здійснено заходи щодо організації  підвищення кваліфікації

У вересні 2015 року в Старобільську  розпочалися заняття курсів підвищення кваліфікації за заочною формою навчання для вчителів початкових класів, української мови та літератури, англійської мови, математики, інтегровані для вчителів які викладають хімію,біологію,природознавство та екології; інтегровані для вчителів які викладають математику, фізику та інформатику.

У 2015  році курсовим підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів  охоплено 80 педагогічних працівників за заочною та 9 за денною формами навчання.

У 2015 році  робота методичної служби  з виховної діяльності була спрямована на реалізацію проблеми «Формування та розвиток життєвої компетентності учня», виховання дітей із застосуванням нових моделей виховної роботи, які базуватимуться на формуванні патріотизму, збереження мережі позашкільних навчальних закладів та розширення мережі гуртків патріотичного спрямування в них.

  З метою підвищення рівня компетентності для заступників директорів відповідальних за виховну роботу протягом навчального року проведено 3 інструктивно-методичні наради : «Напрямки діяльності  виховної та позакласної роботи в 2015-2016 н.р.»,  «Сучасні  підходи до організації виховного процесу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів»; «Програмно-методичне забезпечення гурткової роботи в школі».

Для педагогів–організаторів було проведено 2 семінари –практикуми «Патріотичне виховання через учнівське самоврядування», «Формування національно-патріотичного виховання – пріоритетний напрямок сучасної освіти» проведений на базі Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва.

У Старобільському районінавчання  дітей з особливими потребами здійснюється згідно Положенню про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН від 20.12.2002 р. № 732, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 р. № 9/7330 зі змінами та доповненнями)

Для ефективного та доцільного науково-методичного супроводу дітей з особливими потребами відділом освіти Старобільської РДА розглядалося ряд питань, щодо створення відповідних умов для навчання дітей з особливими умовами за місцем проживання з порушенням опорно-рухового апарату, розумового та психічного розвитку, а саме:

 1. Двічі на рік аналізується кількісний склад дітей, що навчаються в дошкільних та загальноосвітніх закладах району, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, за нозологіями.
 2.  Аналізується кількісний склад педагогічних працівників із відповідною освітньою кваліфікацією. Згідно аналізу, в Старобільському районі працюють:
 1. Перевіряються індивідуальні робочі плани для організації індивідуального навчання дітей з особливими потребами.
 2. Вивчається контингент батьків для виявлення серед них інвалідів та створення відповідного банку даних.
 3. Вивчається та проводиться робота з виявлення нахилів, захоплень та інтересів дітей-інвалідів. Потім з урахуванням схильностей, інтересів, захоплень дітей з обмеженими можливостями звертались до  керівників ЗНЗ, Старобільського РБТДЮ, Старобільської ДЮСШ з проханням забезпечити максимальне охоплення їх у гуртковій та позашкільній роботі.
 4. Здійснюється співпраця з соціально-психологічною службою Старобільського РМК для організації супроводу малокомплектних шкіл району.

На виконання основних завдань діяльності соціально-педагогічної служби проведено наступні заходи:

Участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах.

Масові педагогічні заходи районного, обласного рівня.

Організація, участь

Цільова група

Дата

Відповідальний

Супервізія «Професійне вигорання»

СП навчальних закладів

05.03.15

Методист РМК

Колесникова Н.М.

Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко»

Колегія відділу освіти «Про профілактику правопорушень. Соціальний захист дітей пільгових категорій»

Директори навчальних закладів

15.05.2015

Методист РМК

Колесникова Н.М.

Нарада «Організація роботи з сім’ями переселенців»

Завідуючи ДНЗ

25.09.12015

Методист РМК

Колесникова Н.М.,

Практичний семінар «Особливості виховної роботи з попередження торгівлі людьми»

ЗДНВР, ПП, СП навчальних закладів

23.10.12015

Методист РМК

Колесникова Н.М.,

СП ЗОШ № 4

Черниш І.О.

Практичний семінар «Основи медіації. Забезпечення участі дітей і жінок у розв’язання конфліктів та миро будування»

ПП навчальних закладів

02.12.2015

Методист РМК

Колесникова Н.М.,

СП СЗОШ № 3

Дзяма А.В.

Пріоритетним напрямком діяльності районного методичного кабінету з питань дошкільної освіти є переосмислення розвивальних виховних і навчальних програм щодо організації навчально-виховного процесу за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти України; впровадження особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання.

З метою забезпечення умов для розвитку особистості вільної, креативної, комунікабельної, здатної розв΄язати нестандартні завдання в дошкільних навчальних закладах району впроваджуються різні інноваційні технології. Протягом останніх 4х років спостерігається тенденція збільшення кількості дошкільних закладів, що впроваджують інновації.

Так, у дошкільних навчальних закладах №2 «Орля, №4 «Теремок», №5 «Незабудка», №8 «Джерельце», №11 «Сонячний» та ДНЗ «Топольок» Чмирівської сільської ради широко застосовується авторська система фізичного виховання М.Єфрименка.

ДНЗ № 11 «Сонячний» (завідувач Гергисевич О.С.) використовуючи інноваційний досвід роботи ДНЗ № 4 «Теремок» (завідувач Дорощук Н.О.) та ДНЗ № 5 «Незабудка» (завідувач Калюжна Л.Л.) з адаптації дітей раннього віку, разом з мамами досягли чимало знахідок. Практичним психологом дошкільного закладу Яковлевою Н.Я. розроблено цикл занять для малюків та їх мам. Також активу участь у заняттях беруть вихователі групи. Малеча разом з мамою успішно адаптується до нових умов життєдіяльності, спокійно реагують на вимоги, спілкуються з дітьми та дорослими.

Яковлева Н.Я. успішно виступила з позитивними результатами роботи цієї групи у травні на обласному семінарі практичних психологів.

Дієвими та ефективними стали проведення спільних педрад, консультацій, семінарів для вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкових класів.

Матеріали з досвіду роботи дошкільних навчальних закладів висвітлюються на сторінках місцевої преси, в обласних періодичних виданнях.


VII. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

Кількість шкіл, в яких працюють експериментальні майданчики в 2015 році не змінилася. Старобільська гімназія продовжила працювати над темою «Формування життєвої компетентності учнів сільської гімназії в умовах глобалізованого освітнього простору»,дошкільний навчальний заклад № 4 «Теремок» над темою «Особистісний розвиток дитини». З вересня 2013 року колектив Нижньопокровської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Саннікова К.В.) розпочав дослідно-експериментальну  роботу на районному рівні. Протягом 2015 року  колектив  втілював у життя ІІІ етап  експерименту за темою «Створення системи патріотичного виховання  підростаючого покоління  в умовах сільської малокомплектної школи». Методист РМК Сопільник Н.М.  забезпечує науково-методичний супровід  дослідно-експериментальної роботи  в Нижньопокровській ЗОШ. Хід експерименту розглядається 1 раз на рік  на засіданні науково-методичної ради методичного кабінету.

Педколектив ДНЗ № 4 «Теремок» на чолі з завідуючою вже 4 роки продовжує роботу експериментального майданчика регіонального рівня з проблеми «Особистісний розвиток дитини», діяльність якого базується на інноваційній моделі навчально-виховної роботи: «Природа», «Фізичне виховання», «Моральне виховання», «Сенсорне виховання», «Музичне виховання», розвиток дітей раннього віку.

На засіданні розглядались такі питання:

- «Проектні технології як засіб ознайомлення дітей із довкіллям».

Протягом року педагогічні колективи дошкільних закладів на засіданнях методичних об’єднань ділилися з колегами досвідом апробування нових технологій та методик.

У практичній роботі вихователів є свої знахідки, відкриття, які позитивно впливають на ефективність процесу виховання і навчання дошкільнят.

З метою покращення ефективності роботи шкіл, розвитку професійної компетентності вчителя, згуртованості колективу, створення сприятливого психологічного клімату, залучення до управління школи педагогів, батьків, громадськості, розвитку творчої особистості ЗНЗ району опрацьовували проекти.

Педагогічні колективи  та вихованці Старобільської гімназії, Чмирівського НВК «Школа-гімназія», Бутівської ЗОШ І-ІІІ ст., Лиманської ЗОШ І-ІІІст. стали учасниками проектів в рамках конкурсу «РАЗОМ!Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин».

Продовжили роботу в межах проекту ГАШЧмирівський НВК «Школа-гімназія», Бутівська ЗОШ І-ІІІ ст., Лиманська ЗОШ І-ІІІст. та Підгорівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Дошкільний навчальний заклад № 4 «Теремок» комунальної форми власності Старобільської районної ради Луганської області визначено учасником нового проекту Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» за темою «Розвиток життєдіяльності громадсько активних шкіл: створення безпечного та інклюзивного навчального середовища для внутрішньо переміщених осіб та їх сімей».

Столярова Валентина Петрівна – вчитель фізичної культури, стала переможцем VII Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій Її авторська інновація – «МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЗМАГАЛЬНО-ІГРОВИХ МЕТОДІВ У ПІДГОТОВЧІЙ ЧАСТИНІ УРОКУ»

Вчителі гімназії стали Дипломантами VII Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій:

- Гоженко Тетяна Сергіївна – вчитель образотворчого мистецтва Її авторська інновація – «Розвиток дрібної моторики руки декоративним розписом та  з використанням ІКТ на уроках образотворчого мистецтва»;

-Мірошникова Наталія Геннадіївна – вчитель початкових класів  Її авторська інновація – «Культура поведінки – перший крок до інтелігентності»;

-Шавернєва Світлана Володимирівна – вчитель початкових класів Її авторська інновація – «Використання інформаційних технологій в початковій школі»

        Учителі Старобільської гімназії (Гоженко Т.С.) та Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст. (Черевата І.М.) стали учасниками авторського семінару-тренінгу з методики проведення інтерактивних виховних годин за програмою «Я. Ми. Країна» курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства»в межах проекту «Українська миротворча школа», який реалізується за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Учасникам проекту «Враховуючи різницю» стали Старобільська гімназія, Старобільська ЗОШ  II-III ст. №2, Старобільська спеціалізована ЗОШ  I-III ст. №3, Старобільська ЗОШ II-III ст. №4,Старобільська ЗОШ I-II ст. №1, Половинкинська ЗОШ I-III ст., Чмирівський НВК «Школа-гімназія».

Виявили бажання взяти участь у  дослідно-експериментальній роботи «Науково-методичні засоби впровадження фінансової грамотності в навчально - виховний процес навчальних заходів»: Старобільська ЗОШ II-III ст. №2, Підгорівська ЗОШ I-III ст., Старобільська ЗОШ II-III ст. №4.

Методисти РМК та педагоги району взяли участь в обласних заходах ЛОІППО, спрямованих на впровадження та застосування інноваційної діяльності:

Методичний кабінет сприяв участі дітей-переселенців Старобільської гімназії, Старобільської СЗОШ №3  у проекті «Підтримка в сфері освіти від конфлікту постраждалих східних регіонів України», який реалізується за підтримки Литовського Фонду Співпраці. Двоє учнів 8 класів поїхали на навчання до Литви.

Але, в цілому, в ЗНЗ району недостатньо запроваджується дослідно-експериментальна робота й інноваційна діяльність як Всеукраїнського так і регіонального рівнів. Над цим питанням треба працювати РМК у 2016 році.


VIII. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону

Всього в установах освіти району станом на 01.12.2015 р. в навчальному процесі використовується 40 НКК (навчальні комп’ютерні комплекси), в яких нараховується 305 комп’ютерів, з них підключено до Internet 213.

В 4 школах створено електронні шкільні бібліотеки (Старобільська гімназія, Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №2, Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 4, Підгорівська ЗОШ I-III ст.)

Поступово заклади освіти забезпечуються мультимедійною технікою. Сьогодні в закладах освіти району маємо:

Одним з найважливіших завдань інформатизації є забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів. Усі школи підключені до мережі Internet. 22 навчальних закладів мають власний Web-сайт, але регулярно оновлюються тільки сайти Шульгинської ЗОШ І-ІІІ ст., Старобільської гімназії, Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 4, Старобільської ЗОШ І ст. № 1, ДНЗ № 7 «Оленка», Бутівської ЗОШ І-ІІІ ст.

На сьогоднішній день рівень оснащення персональними комп’ютерними комплексами ЗНЗ району становить 100%. Але в деяких навчальних закладах ця техніка застаріла і не відповідає тим вимогам які потрібні для реалізації шкільної програми за новим Держстандартом.

Створено банк даних педагогічного досвіду вчителів Старобільського району.

В наступному році необхідно поновити роботу шкільних сайтів, впровадити в практику проведення семінарів, нарад тощо у формі вебінарів, організувати обмін досвідом учителів за допомогою сайту Старобільського РМК.


IX. Координація діяльності районних методичних об’єднань

Авангардною формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя залишаються районні методичні об`єднання. На початку навчального року було проведено інструктивно-методичний семінар керівників РМО, на якому намічено шляхи роботи РМО на новий навчальний рік, підбито  підсумки роботи РМО за минулий навчальний рік, кращими визнані РМО учителів:

Основними формами роботи РМО і ШМО є семінари, круглі столи, диспути, рольові ігри, відвідування та обговорення відкритих уроків у колег, інструктивні наради щодо методики викладання предмету, участі у заходах районного масштабу і т.ін.

Аналіз тематики засідань РМО свідчить, що теми засідань носять актуальний характер. Достатньо уваги приділяється вивченню нормативних документів, методичних рекомендацій, використанню на уроках електронно-педагогічних засобів навчання та ІКТ. Засідання проводяться з використанням інтерактивних технологій. Впроваджуються такі форми роботи, як випуск методичних бюлетенів, створення бази кращих уроків, відео уроків, проведення майстер-класів.

Значну роль у роботі РМО посідає організація і проведення науково-методичних семінарів. Участь учителів у цих семінарах сприяла ознайомленню їх із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

Від ефективності роботи методичного об’єднання у прямій залежності знаходиться    професійний рівень і методична кваліфікація педагога.

Районне методичне об’єднання  учителів географії вже 10 років поспіль  очолює високопрофесійний спеціаліст, фахівець вищої категорії , учитель-методист Підгорівської ЗОШ І-ІІІ ст. Бородавка Людмила Григорівна. Науково – теоретичні семінари, семінари – практикуми, круглі столи, практичні заняття, майстер - класи, які організовує Людмила Григорівна зі своїми колегами за фахом  – це школа майстерності для учителів географії нашого району. Девіз РМО учителів географії «Грамотний учитель – грамотні учні». Підтвердженням цього девізу є результат участі учнів 8-11-х класів у обласному етапі учнівських олімпіад з географії : 8 клас –ІІІ місце, 9 клас – ІІ місце, 10 клас – ІІІ місце, 11клас – І місце. (координує та здійснює методичний супровід Сопільник Н.М.)

Районне методичне об’єднання учителів музики в 2014-2015н.р. вперше очолювала вчитель музики Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №2, спеціаліст І кваліфікаційної категорії  Ходакова Наталія Іванівна.  Впродовж навчального року були проведені  інструктивно - методичне засідання на базі  Старобільської СЗОШ І-ІІІ ст. №3, науково – теоретичний семінар на базі Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ст..№2 за темою «Мотивація навчальної діяльності  на уроках музичного мистецтва»,  семінар – практикум на базі Світлівської ЗОШ І–ІІ ст. за темою «Використання творчих завдань та ігор на уроках музичного мистецтва». Цей семінар отримав високу оцінку учителів музики . Невеличка школа з глибинки продемонструвала  неабияку ефективність роботи творчого вчителя, сільського аматора, який  зумів розкрити таланти своїх підопічних шляхом використання  цікавих форм роботи  з учнями.(координує та здійснює методичний супровід Сопільник Н.М.)

У 2015 році РМО практичних психологів працювало над проблемою «Шляхи вдосконалення організації психологічно комфортного середовища в навчальному закладі», і для вирішення проблеми була застосовані різноманітні форми роботи: наради, семінари, зустрічі, творчі групи.

Члени районного методичного об’єднання практичних психологів прийняли участь у засіданні круглого столу «Психологічний супровід вимушених переселенців та надання їм необхідної корекційної та реабілітаційної допомоги».  

Водночас, психологи району прийняли участь у багатьох заходах поза методичним об’єднанням: у семінарі-тренінгу О.Залеської  «Навички кризового консультування та розвитку психосоціальної стійкості до стресу у школярів», прослухали лекцію «Робота з учнями-переселенцями» проведеною працівниками Лисичанської гімназії.

 Психолог Старобільської ЗОШ №4 Комаров К.О. брав участь у семінарі-тренінгу «Партнерство заради майбутнього» у м.Сєвєродонецьк.  

Також спільно з методичним об’єднанням  соціальних педагогів проводяться засідання експертної комісії щодо експертизи психологічного та соціально-педагогічного інструментарію(координує та здійснює методичний супровід Колесникова Н.М.)

У 2015 році РМО соціальних педагогів працювало над проблемою «Створення комфортного освітнього середовища у навчальних закладах району, шляхом підвищення рівня стресостійкості та адаптації усіх учасників навчально-виховного процесу».

У 2015р. особливість впровадження різноманітних форм роботи полягала у тому, що вони проводились не одним спеціалістом, а творчою групою. Теми семінарів охоплювали найактуальніші теми практичної діяльності: «Емоційні порушення дітей шкільного віку», «Допомога для внутрішньо переселених осіб, які зазнали наслідків збройного конфлікту у Східній Україні», «Профілактика конфліктності та підвищення стресостійкості учасників навчально-виховного процесу», «Проведення роботи з переселенцями та дітьми групи ризику. Інформаційна робота на місцях». В ході занять було особливу увагу було звернено на  особливості впровадження методів подолання конфлікту, стресу та налагодження соціальних зв’язків клієнта з соціумом. (координує та здійснює методичний супровід Колесникова Н.М.)

Методична робота з учителями англійської мови, історії, правознавства, російської мови та світової літератури, математики, інформатики, фізики, української мови та літератури, фізичної культури та Захисту Вітчизни вибудовується  на основі діагностичного підходу, тому враховуються побажання кожного учителя і засідання проходять в різних формах: круглі столи,  семінари-тренінги, семінари-практикуми і т. ін.

Плануванню роботи РМО учителів історії, правознавства, російської мови та світової літератури приділяється значна увага. До цієї роботи залучаються майже усі учителі, які входять до складу  методичних об’єднань. Щороку у травні місяці  вивчаються запити учителів і, враховуючи їх потреби, створюється плани роботи. При цьому при плануванні кожного заходу враховуються досвід кожного учителя,  науково-методична проблема над якою працює педагог,  матеріально-технічна сторона школи .

Перш ніж скласти план роботи, проводиться  аналіз  діяльності РМО за минулий навчальний рік і визначаються основні завдання на поточний навчальний рік. (координує та здійснює методичний супровід Тарабанова А.Ф., Кобиляцька О.П., Вороніна Л.В.)

В навчальному році функціонувалометодичне об’єднання шкільних бібліотекарів (керівник - Кравцова Оксана Олександрівна, бібліотекар Старобільської гімназії),  до складу  якого входило 28 чоловік і працювали над проблемою: «Підвищення   рівня  організації  роботи  шкільних  бібліотек  та  пошук  шляхів  виходу  шкільного  бібліотечного  обслуговування  на  якісно  новий  рівень  розвитку».  

В рамках роботи  методичного об’єднання було  проведено семінари на тему: «Бібліотекар та її довідковий апарат» на базі  відділу освіти( семінар підготувала та провела бібліотекар Старобільської гімназії Кравцова О.О.).

Секційне засідання на базі відділу  освіти для молодого бібліотекаря: «Робота в шкільній бібліотеці».

(координує та здійснює методичний супровід Степанова Т.І.)

Робота РМО вчителів  початкових класів(керівник Белименко Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів Старобільської ЗОШ Іст. №2) здійснювалась згідно плану роботи і була  направлена  на вирішення проблеми: «Творче спрямування діяльності педагогічних колективів на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності».

Протягом року були проведені  теоретико-практичні семінари:

-  «Проектна діяльність в початковій школі»( Старобільська ЗОШ Іст.№2.)

-«Мотивація навчальної діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування мотиваційної діяльності учнів початкової школи»   (Старобільська ЗОШ І ст.№1.)

-  « Виховання молодших школярів засобами народознавства»(Хворостянівська ЗОШ І-ІІ ст.)

-     « Розвиток читацької компетенції молодших школярів» (Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст.)

-     «Упровадження «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в навчально-виховний процес початкової школи» (Чмирівський НВК «Школа-гімназія»

(координує та здійснює методичний супровід Степанова Т.І.)

Методичне об’єднання вчителів трудового навчання

(координує та здійснює методичний супровід Степанова Т.І.)

Протягом року педагогічні колективи дошкільних закладів на засіданнях методичних об’єднань ділилися з колегами досвідом апробування нових технологій та методик.

У практичній роботі вихователів є свої знахідки, відкриття, які позитивно впливають на ефективність процесу виховання і навчання дошкільнят.

Такими досягненнями є педагогічний досвід музичного керівника ДНЗ № 5 «Незабудка» Стрельнікової О.І., вихователя керівника ДНЗ № 5 «Незабудка» Гороховатської Я.М. Ці педагоги не один рік є керівниками районних методичних об’єднань, активно працюють, теми засідань завжди вдало підібрані, актуальні, відповідають новим моделям організації навчально-виховного процесу. Дієвою формою обміну досвідом та надання методичної допомоги є організації роботи методичних об’єднань з морального виховання (ДНЗ № 2 «Орлятко» - керівник Шевченко І.І. ), «Інтелектуальний розвиток дитини (ДНЗ № 4 «Теремок» - Бураховська В.О.) і «Дитина у світі сенсорики» (ДНЗ № 11 «Сонячний» - Сластова О.С.), які сприяли умінню будувати взаєморозуміння, взаємоповагу, довіру в колективі малюків.(координує та здійснює методичний супровід Коновалова Н.Б.)


X. Моніторинг якості освіти в регіоні

У 2015 році випускники шкіл Старобільського району проходили  ДПА у формі зовнішнього  незалежного  оцінювання з   української мови та ЗНО з української мови і літератури, математики, історії України, хімії, біології, географії, фізики, англійської і   російської мов.

За результатами  ЗНО з української мови і літератури  випускники шкіл Старобільського району показали ІІІ результат в Луганській області. П`яте місце  серед шкіл Луганської області посіла Половинкінська ЗОШ І-ІІІ ст., а в загальноукраїнському рейтингу ця школа на 638 сходинці з 7264 –х шкіл України. До десятки кращих  вчителів  української мови за результатами ЗНО ввійшли вчителі Геєнко Тамара Миколаївна ( Половинкінська ЗОШ І-ІІІ ст.) та Іщик Катерина Йосипівна (Старобільська СЗОШ І-ІІІ ст. №3). Якість знань  випускників  з української мови за результатами ЗНО -  43,8%.

Найкращих  результатів за наслідками ЗНО-2015 серед шкіл району  досягли   Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст.( якість знань – 81,8%),  Старобільська СЗОШ І-ІІІ ст. №3(якість знань- 69,2%)  та Чмирівський НВК «Школа-гімназія» (якість знань – 55,5%)

Проведенню ЗНО передувала велика організаційна робота.  Методистом РМК Сопільник Н.М.  та  адміністраціями шкіл району

-  здійснювалася потужна  інформаційно-роз’яснювальна робота серед випускників, їхніх батьків і педагогів,

- надавалася допомога одинадцятикласникам  реєструватися на сайті Харківського регіонального центру  для участі у пробному і  чинному ЗНО,

-  створювалися умови для проведення апробації тестів з української і російської мов, історії України, географії, математики, фізики, біології; після апробації своєчасно надавалася інформація до  ДРЦОЯО

- систематично проводилися  інструктивно – методичні наради із педагогами, залученими до ЗНО,  особлива увага приділялася новачкам цієї справи,  

- організовувалося  підвезення випускників до пунктів тестування  для проходження ДПА з української мови,

- забезпечувалися  пункти тестування столами і стільцями  за рахунок  інших навчальних закладів,

- бралась активна участь у  науково-практичних семінарах , організованих Донецьким регіональним центром ,

- встановлювалася ділова співпраця з районним відділом ГУМВС України в Луганській області, Державною автоінспекцією,  Луганською міською станцією швидкої медичної допомоги ,

- вирішувалися нестандартні ситуації, які виникали на пунктах тестування під час чинного ЗНО і т. ін..

 22.06.2015 року під час  ЗНО з фізики на пункті тестування № 42 в Старобільській СЗОШ І-ІІІ ст. № 3  директором Донецького регіонального центру  Власовим В.В.  здійснювався  контроль  за роботою пункту  тестування. Зауважень  до роботи  пункту тестування  не було.

Весною 2015 року школи району брали участь  в апробації тестових матеріалів з історії України,  математики, географії і  російської мови в режимі  он – лайн.

За звітній період було проведено:


XI МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД АТЕСТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Моніторинг діяльності керівників ЗНЗ,що атестуються атестаційною комісією при відділі освіти Старобільської райдержадміністрації:

 • розробка інструментарію;
 • інструктивно-методична нарада з методистами та членами атестаційної комісії з питань проведення дослідження;
 • проведення дослідження;
 • обробка результатів моніторингу, підготовка узагальнюючих матеріалів;
 • оприлюднення узагальнюючих матеріалів на засіданні атестаційної комісії при відділі освіти.

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Самойленко Н.В.

Інструктивно-методична нарада для керівників ЗНЗ , ДНЗ «Управлінськірішення»

Березень

Самойленко Н.В.

Районний інструктивний семінар для керівників ЗНЗ «Ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування (виконання закону України «Про звернення громадян, інформаційний обмін щодо запобігання та протидії корупції»)

Жовтень

Самойленко Н.В.

Атестовано педагогічних  працівників ЗНЗ

З них керівників ЗНЗ

Атестовано педагогічних працівників ДНЗ

З них керівників ДНЗ

84

15

13

5


XIII. Інформаційно-видавнича діяльність

У 2015 році в ЛОІППО методистом Вороніною Л.В. надано передмову-звіт про роботу методичного кабінету щодо виявлення, розвитку та виховання обдарованих учнів регіону за 2014/2015 навчальний рік, який було опубліковано у  збірнику ЛОІППО «Обдаровані діти – майбутнє країни».

науково-методичний посібник«Виховуємо громадян-патріотів України», у якому представлено досвід роботи навчальних закладів Луганської області щодо патріотичного виховання дітей та учнівської молоді з урахуванням сьогодення.

Матеріали досвіду Колесникової Н.М., методиста РМК, Комарова К.О., керівника РМО  ПП, Яковлевої Н.Я., ПП ДНЗ «Сонячний» № 11 надані до друку методичного посібника «Стратегія і засоби опанування учасниками навчально-виховного процесу кризових ситуацій та стресових станів» до кафедри педагогіки та психології ЛОІППО (березень 2015р.):

1. Майстер-клас «Стрес та його особливості. Способи формування стресостійкості».

2. Тренінгове заняття «Емоції у нашому житті».

3. З досвіду роботи психолога ДНЗ «Забезпечення емоційного комфорту дітей раннього віку під час адаптації в дошкільному закладі».

Банк даних редакційно-видавничої діяльності

вчителів Старобільського району 2015 рік

ПІБ вчителя

Назва статті, публікації

Видавництво, видання

Лук’яненко Д.В., учитель правознавства.

Старобільська ЗОШ І-ІІ ст. №1

«Спогади Савича про Сосюру»

Телегазета № 3 від 21.01.15

«Старобельскийуезд 1804 год»

Телегазета № 11від 18.03.15

«Давидов і Слобожанщина»

Телегазета № 32 від 12.08.15

«Коли б не добрі люди»

Вісник Старобільщини № 33, 34 від 24.04.2015

«Про друзів у ворожій країні»

Вісник Старобільщини № 41, 42 від 22.05.2015

Пристінська Наталія Олексіївна

Черв’як Галина Михайлівна

Луганська Лариса Леонідівна

Управління школою

Підгорівська ЗОШ І-ІІІст.

Накази, протоколи, контроль виконання рішень

Методичний портал

2015 рік

Бородавка Людмила Григорівна.

Географія.

Підгорівська ЗОШ І-ІІІст.

Узагальнюючий урок після вивчення Південних материків

(7 клас, розробка уроку)

Методичний портал

2015 рік

Луганська Лариса Леонідівна

Економіка

Підгорівська ЗОШ І-ІІІст

Міжпредметні зв’язки на уроках економіки (семінар учителів економіки)

Методичний портал

2015 рік

Луганська Лариса Леонідівна

Математика

Підгорівська ЗОШ І-ІІІст

Теорема Вієта (8 клас, розробка уроку)

Методичний портал

2015 рік

Коржова Наталія Олександрівна

Хімія

Підгорівська ЗОШ І-ІІІст

Вода як розчинник. ЇЇ будова, властивості та значення у природі (9 клас розробка уроку, додаток, презентація)

Методичний портал

2015 рік

Токар Ольга Олексіївна

Волошина Анна Сергіївна

Виховна робота. Позакласні заходи.

Управління школи

Підгорівська ЗОШ І-ІІІст

Сценарій випускного вечора

Методичний портал

2015 рік

Фоменко Катерина Миколаївна

Директор

Старобільська гімназія

Музейна педагогіка в Старобільській гімназії.

Методичний портал «Шкільний світ»

Фоменко Катерина Миколаївна

Директор

Старобільська гімназія

Інформаційно-комунікативна компетентність випускника – основа успішного життя.

Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» «Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення» ЛОІППО

Столярова Валентина Петрівна

Фізична культура

Старобільська гімназія

Методика використання змагально-ігрових методів у підготовчій частині уроку.

Матеріали УІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (том 2)

МОН України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут проблем виховання НАПН України.

Столярова Валентина Петрівна

Фізична культура

Старобільська гімназія

Методика використання змагально-ігрових методів у підготовчій частині уроку.

Журнал «Освіта на Луганщині» № 1

Власова Ірина Анатоліївна

Українська мова і література

Старобільська гімназія

Виховуємо патріотів України.

Посібник «Родина – мала Батьківщина – Україна: сучасний зміст патріотичного виховання» ЛОІППО

Мірошникова Наталія Геннадіївна

Початкові класи

Старобільська гімназія

Патріотизм – одна з найважливіших рис всебічно розвинутої особистості.

Посібник «Родина – мала Батьківщина – Україна: сучасний зміст патріотичного виховання» ЛОІППО

Пруднікова Вікторія Анатоліївна

Математика

Старобільська гімназія

Математична казка для учнів 5-6 класів.

Metod.portal.com

«Шкільний світ»

Пруднікова Вікторія Анатоліївна

Математика

Старобільська гімназія

Конспект уроку «Координатна пряма»

Metod.portal.com

«Шкільний світ»

Гоженко Тетяна Сергіївна

Образотворче мистецтво

Старобільська гімназія

Розвиток дрібної моторики руки засобами декоративно-прикладного  мистецтва.

«Учительський журнал он-лайн» видавничої групи «Основа»

Домарєва Оксана Анатоліївна

Природознавство

Старобільська ЗОШ І ст. №1

«Птахи. Розмаїття птахів у природі. Характерні ознаки й поведінка птахів. 1 клас

Журнал «Відкритий урок : розробки, технології, досвід»№07-08 (липень-серпень)2015 рік

Гринченко Галина Олександрівна

Математика

Старобільська ЗОШ І ст. №1

Позакласний захід в 1 класі «Думай, рахуй, відгадуй»

Журнал «Відкритий урок : розробки, технології, досвід»№07-08 (липень-серпень)2015 рік

Григоренко Лариса Миколаївна

Географія

Чмирівський НВК «Школа-гімназія»

Північна Америка. Урок узагальнення та корекції знань. 7 клас

Шкільний світ», газета «Краєзнавство. Географія. Туризм»

№ 13, липень 2015р.

Урок – призер (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків – 2015 «Я віртуоз у викладанні предмета»»

Коломієць Людмила Миколаївна

Біологія

Старобільська ЗОШ ІІ –ІІІ ст. №2

Розробка уроку біології для учнів 11 класу «Розмноження та індивідуальний розвиток організмів»

«Учительський журнал - онлайн», видавнича група Основа

Голомозенко Ірина Олександрівна

Фізика

Старобільська ЗОШ ІІ –ІІІ ст. №2

Розробка позакласного заходу з фізики для учнів 7 класу «Плавання морем:вчора, сьогодні, завтра»»

«Учительський журнал - онлайн», видавнича група Основа

Черевата Олена Володимирівна

Англійська мова

Старобільська ЗОШ ІІ –ІІІ ст. №2

Розробка уроку англійської мови для учнів 11 класу «Здорове  харчування»

«Учительський журнал - онлайн», видавнича група Основа

Ходакова Наталія Іванівна

Музичне мистецтво

Старобільська ЗОШ ІІ –ІІІ ст. №2

Розробка інтегрованого уроку музичного мистецтва для учнів 8 класу «Музыка – главноедействующеелицо в сказке»

«Учительський журнал - онлайн», видавнича група Основа

Сінянський Василь Васильович

Математика

Старобільська ЗОШ ІІ –ІІІ ст. №2

Опис досвіду роботи з теми «Активізація розумової та пізнавальної активності учнів на уроках математики»

«Учительський журнал - онлайн», видавнича група Основа

Розувакіна Олена Володимирівна

Російська мова

Старобільська ЗОШ ІІ –ІІІ ст. №2

Розробка уроку російської мови для учнів 8 класу «Части речи, ихзначение и грамматические»

«Учительський журнал - онлайн», видавнича група Основа

Шовкопляс Олександр Анатолійович

Фізика

Байдівська ЗОШ І-ІІст.

Календарно-тематичне планування уроків фізики в 7 класі

«Учительський журнал - онлайн», видавнича група Основа

Бережна Інесса Миколаївна

Українська мова та література

Нижньопокровська         ЗОШ І-ІІІст.

Презентація на тему «Видатний наш земляк Б.Грінченко»

Видавництво «Шкільний світ» на сайті «Методичний портал»www. metodportal.com

Бородавка Ірина Анатоліївна

Зарубіжна література

Нижньопокровська         ЗОШ І-ІІІст.

Виховний захід, присвячений Дню Захисника України: «Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе повіки!»

Видавництво «Шкільний світ»  сайті «Методичний портал»www. metodportal.com

Польських Тетяна Миколаївна

Історія та правознавство

Нижньопокровська         ЗОШ І-ІІІст.

Презентація на тему «Чим може пишатись українець»

Видавництво «Шкільний світ» на сайті «Методичний портал»www. metodportal.com

Романченко Олена Володимирівна

Вчитель початкових класів

Нижньопокровська         ЗОШ І-ІІІст.

Виховна година на тему «Люблю Вкраїну я свою! Вона найкраща в світі»

Видавництво «Шкільний світ»  сайті «Методичний портал»www. metodportal.com

Нестеренко Валентина Іванівна

Математика

Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІст. №4

Відкритий захід з математики для учнів 8 класів «Заморочкииз бочки»

Веб-сай видавництва http//osvita.ua/publishing/urok/

Авсяникова І.В

Королькова Л.І

Шаповаленко С.В Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІст. №4

Розробка виховного заходу «Чим може пишатися українець»

Веб-сай видавництва http//osvita.ua/publishing/urok/

Комаров Костянтин Олексійович

Психологія

Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІст. №4

Тренінгові заняття «Емоції в нашому житті»

Науково-методичний посібник «Стратегія подолання стресових станів учасниками НВП».Сєвєродонецк 2015

Смолякова Рита Вікторівна

Математика

Садківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Квадратна функція

Журнал «Відкритий урок : розробки, технології, досвід»№

Раушкіна Світлана Петрівна

Географія

Титарівська ЗОШ І-ІІст

Урок в 9 класі «Паливна промисловість»

Учительський журнал он-лайн»

Давиденко Оксана Олександрівна

Українська мова

Титарівська ЗОШ І-ІІ ст.

«Рід іменників. Іменники спільного роду»

Видавництво «Шкільний світ»  сайті «Методичний портал»www. metodportal.com

Філіппова Тетяна Олександрівна

Літературне читання

Титарівська ЗОШ І-ІІ ст.

«Над самим Дніпром на горах Київ виріс і розцвів»

Видавництво «Шкільний світ»  сайті «Методичний портал»www. metodportal.com

Геєнко Тамара Миколаївна

Українська мова

Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст.

Розділові знаки мри однорідних членах речення ( розробка уроку 8клас)

http:// metodportal.com

Єресковська Любов Данилівна

Фізика

Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст.

«Використання електроенергії. Проблеми екології та енергозбереження» (розробка уроків 11 клас)

http:// metodportal.com

Овчаренко Тетяна Миколаївна

Хімія

Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст.

Узагальнення та систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»(розробка уроку 8 клас), «Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини»(урок в 9 класі)

http:// metodportal.com

Носаль Любов Миколаївна

Географія

Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст.

«Природні комплекси морів, що омивають Україну»(урок 8 клас)

http:// metodportal.com

Сергієнко Олена Олексіївна

Зарубіжна літератур

Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст.  

Е.Хемінгуей «Старий і море» - повість-притча про людину. Життєподібний сюжет і філософсько-символічний зміст твору (урок 11клас)

http:// metodportal.com

Пономарьова Валентина Іванівна

Літературне читання

Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст.

Совістьу людині-головне. В.Нестайко «Руденький»(урок 2 клас)

http:// metodportal.com

Семеніхіна Ірина Миколаївна

Біологія

Класний керівник

Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст.

Узагальнюючий урок з теми «Плазуни та земноводні» 8 клас)

http:// metodportal.com

«Ми - нація  єдина»(розробка першого уроку 2015-2016 навчального року) 9 клас

http:// metodportal.com

Белименко Наталія Володимирівна

Основи здоров’я

Старобільська ЗОШ Іст.№2

Здоровоепитание-залогздоровья

Журнал «Відкритий урок : розробки, технології, досвід»№2 2015 рік

Шкуренко В.С.

Російська мова, координатор волонтерського руху

Верхньопокровська ЗОШ І-ІІ ст.

Волонтерський загін «Милосердя»

Посібник «Родина – мала Батьківщина – Україна: сучасний зміст патріотичного виховання» ЛОІППО

Комарова Н.М.

Правознавство,

Іванов О.Я.

Географія

Верхньопокровська ЗОШ І-ІІ ст.

Шкільний краєзнавчий музей «Берегиня».

Воїни невизнаної війни.

Посібник «Родина – мала Батьківщина – Україна: сучасний зміст патріотичного виховання» ЛОІППО

Плясуля М.Н.

ЗДНВР

Чмирівський НВК «школа-гімназія»

Шкільний етнографічний музей «Світлиця»

Посібник «Родина – мала Батьківщина – Україна: сучасний зміст патріотичного виховання» ЛОІППО

Дорощук Н.О.

Завідувач ДНЗ №4

Особистий розвиток дитини (дослідно-експериментальна робота)

Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» «Формування інноваційного освітнього простору в регіоні:          практичні досягнення» ЛОІППО

Дошкільний навчальний заклад № 4  «Теремок»  прийняв участь  у конкурсі  освітніх технологій  - 2016 рік,  який  оголосив журнал «Дошкільне виховання».

Для участі  у  конкурсі вони подали матеріали з досвіду роботи:  

-  за авторською програмою «Виховання через казку» для дітей середнього віку  (вихователь-методист  Іванова Н.В. );

- тематичне планування з дослідницької діяльності для дітей старшої групи (вихователь Грицина С.В.);

- творчий проект «Моя Батьківщина» для дітей середньої та старшої групи (вихователь Бураковська В.О.);

- інформаційно-дослідницький проект  «Вітаміни – наші друзі» для дітей старшої групи (вихователь Бураковська В.О.);

- інформаційно-дослідницький проект  «Що і для чого ми їмо» для дітей старшої групи (вихователь Маточкіна С.Г.);

- проект  «Етикет наш друг  і наш помічник»(Іванова Н.В.)

- проект «Щоб здорові були діти молоко їм треба пити» (вихователь Грицина С.В.).


XIV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази

З метою матеріально-технічного забезпечення діяльності методичного кабінету впродовж 2014 року було:


 1. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ

        Серед основних напрямків методичної роботи в районі на 2016 рік слід виділити такі,якдіагностико-прогностичний, навчально-методичний та організаційно-координаційний , що спрямовані на реалізацію таких завдань:

навчальним закладом у системі загальної середньої освіти .

району як джерела інноваційного педагогічного досвіду.

Завідувач Старобільського РМК                                         Кобиляцька О.П.


ПЛАН НА 2016 РІК

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Засідання науково-методичної ради

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Примітки

Засідання №1. Серпень

1.

Затвердження складу та плану роботи НМР

Кобиляцька О.П.

Засідання експертної комісії

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Примітки

Засідання №1. Квітень

Про організацію дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах району

Тарабанова А.Ф.

Про хід експериментальної роботи в Старобільській гімназії «Формування інформаційно-комунікативної компетенції в учнів сільської гімназії у глобалізованому освітньому просторі», Нижньопокровській ЗОШ I-III ст. «Створення системи патріотичного виховання підростаючого покоління в умовах сільської малокомплектної школи», ДНЗ №4 «Теремок» «Особистісний розвиток дитини»

Методисти РМК

Розгляд заявок щодо проведення дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах району

Члени комісії

Розгляд заявок педагогічних працівників навчальних закладів району щодо апробації авторських програм

Члени комісії

Засідання №2. Жовтень

Про хід дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах району

Методисти РМК

Розгляд заявок щодо проведення дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах району

Члени комісії

Розгляд заявок педагогічних працівників навчальних закладів району щодо апробації авторських програм

Члени комісії

Співпраця методичного кабінету з іншими установами, громадськими організаціями

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

1.

Забезпечити участь педпрацівників району в науково-методичних заходах, що проводяться ЛОІППО

протягом року

Кобиляцька О.П.

2.

Забезпечити участь практичних психологів та соціальних педагогів у науково-методичних заходах, що проводяться Обласним центром практичної психології та соціальної роботи

Протягом року

Колесник Н.М.

3.

Забезпечити участь педпрацівників району в заходах видавництва «Шкільний світ», видавництва «Основа»

Протягом року

Степанова Т.І.

4.

Організувати виставки літератури видавництв «Шкільний світ» та «Основа» під час проведення курсів підвищення кваліфікації та серпневої конференції.

Серпень-Жовтень

Степанова Т.І.

5.

Проводити роботу щодо залучення педагогів до публікаторської діяльності

Протягом року

Методисти за галузями знань

6.

Внести пропозиції до спільних планів роботи відділу освіти та:

 • відділу кримінальної міліції у справах дітей Старобільського РВ ГУМВС;
 • служби у справах дітей;
 • центру соціальних служб для сім’ї, молоді та спорту;
 • центру зайнятості;
 • Старобільського районного управління юстиції щодо проведення тижнів правових знань;
 • Районного товариства «Червоний Хрест» щодо санітарно-просвітницької роботи;
 • Луганського національного університету ім.Тараса Шевченка;

Січень

Методисти за галузями знань


ІІ.НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ  ПРОГРАМ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

1.

В межах районної програми «Вчитель» здійснити наступні заходи:

 1.  Забезпечити участь педагогічних працівників у курсах підвищення кваліфікації

За планом ЛОІППО

Кобиляцька О.П.

 1.  Забезпечити участь педагогічних працівників у проектах професійного розвитку

За планом ЛОІППО

Кобиляцька О.П

 1.  Забезпечити участь педагогічних працівників у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»

Січень-лютий

Кобиляцька О.П

 1.  Організувати і провести районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»

Грудень

Кобиляцька О.П

2.

В межах районної програми «Робота з обдарованою та талановитою молоддю» здійснити наступні заходи:

2.1. Забезпечити участь команди учнів Старобільського району в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Січень-лютий

Степанова Т.І.

2.2. Забезпечити проведення районних етапів та участь в обласних конкурсах, фестивалях, виставках, спортивних змаганнях за обласним планом роботи з учнівською молоддю

Протягом року

Кобиляцька О.П.

2.3. Забезпечити роботу щодо залучення учнівської молоді у дослідно-науковій роботі філій МАН. Провести роз`яснювальну роботу з  педагогами та учнями щодо набору  вМАН.

Вересень

Вороніна Л.В.

2.4 Проаналізувати роботу гуртків та секцій у позашкільних навчальних закладах

Вересень

Вороніна Л.В

2.5Оновити загальний банк даних щодо обдарованих дітей Старобільського району

Лютий

Вороніна Л.В.

3.

В межах районної програми «Патріот Старобільщини» здійснити наступні заходи:

 1. Провести круглий стіл для заступників директорів з виховної роботи, керівників методичних об’єднань класних керівників, учителів-предметників, присвячений проблемам патріотичного виховання в сучасних умовах
 2. Прийняти участь у підготовці заходів, присвячених історичним та видатним подіям:
 • 23 січня – День визволення Старобільська від німецько-фашистських загарбників;
 • 15 лютого – День виведення радянських військ з Афганістану;
 • 14 жовтня – День Захисників Вітчизни;
 • 9 травня – День Перемоги;
 • 3 червня – День Луганської області;
 • 22 листопада – День народження В. Даля;
 • 6 грудня – День Збройних Сил України;
 • 18 грудня – День визволення Луганщини від німецько-фашистських загарбників

Квітень

Методисти РМК

Вороніна Л.В.


ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016»

17–19 березня

Кобиляцька О.П.

КОНКУРС«РАЗОМ! Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів,

соціальних служб і родин»

протягом року

Методисти РМК, згідно закріплених шкіл

Серпнева конференція педпрацівників району за підсумками роботи освітніх установ в 2015-2016 навчальному році та завдання на 2016-2017 н.р.

Кінець серпня

Кобиляцька О.П.,

методисти РМК

Виставка інновацій освітніх закладів району «Освіта Старобільщини  2016»

Кінець серпня

Кобиляцька О.П.

методисти РМК

Міжнародні конкурси з інформатики та комп’ютерної вправності „Бобер”, математики «Кенгуру», природничо інтерактивний конкурс «КОЛОСОК», фізичний «Левеня», з англійської мови «Грінвіч».

протягом року

Координатори конкурсів, методисти РМК за напрямками

Сприяти участі вчителів англійської мови шкіл району у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Час Української Культури».

Жовтень -лютий

Тарабанова А.Ф.

Міжнародний мовно-літературний конкурс ім.. Тараса Шевченка для учнів 5–11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів регіону. Міжнародний конкурс з української мови  та літератури імені Петра Яцика

Листопад-грудень 2016

Вороніна Л.В.

Проведення масових заходів, конкурсів, фестивалів, змагань, виставок

з учнівською молоддю

№ пп

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Новорічний ранок для дітей соціально вразливих категорій

02.01.2016

Вороніна Л.В.

Колесникова Н.М.

Мозго Л.Г.

2

Районне новорічне свято для обдарованих та талановитих дітей

04.01.2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

3

Районна виставка-конкурс ляльки-мотанки та оберегів

Січень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

4.

Районна акція «Пташина ялинка»

Січень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

5.

Районне свято Різдва

Січень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

6.

Огляд шкільних музеїв

Січень 2016

Нещерет А.А.

7.

Конкурс плакатів «Місто-сад»

Березень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

8.

Районний шаховий турнір, присвячений Дню Національної Гвардії України

Березень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

9.

Районний конкурс юних дизайнерів-модельєрів «Я -  україночка»

Березень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

10

Районна виставка-конкурс дитячих збірок юних поетів Старобільщини «З Україною в серці»

Березень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

11.

Районний конкурс малюнка до Дня Європи «Україна – це Європа»

Травень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

12

Районна дитяча військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)

Протягом року

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

13.

Районний етап щорічного обласного конкурсу учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового»

Січень-березень 2016

14.

Районний фестиваль дитячої творчості  в рамках Всеукраїнського фестивалю «Чисті роси»

Березень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

15

Виставка-конкурс  декоративно-ужиткового мистецтва «Моя маленька Батьківщина»

Березень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

16

Районна краєзнавча експедиція «Моя батьківщина Україна»

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

17

Районна виставка-конкурс «Знай і люби свій край»

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

18

Районна виставка-конкурс «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

19

В рамках фестивалю патріотичної пісні районний фестиваль родинної пісні «Пісня калинова»

Квітень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

20

Районний парад строю та пісні , присвячений 71-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 71-ій річниці завершення Другої світової війни

Травень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

21

Районний конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом пересування «Мій рідний край»

Вересень 2016

Нещерет А.А.

22

Районний туристичний зліт

Вересень  2016

Нещерет А.А.

23

Районне свято до Дня захисника України

Жовтень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

24

Районний свято до Дня української писемності

Листопад 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

25

Районний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка

Листопад 2016

Вороніна Л.В.

26.

Проведення районних учнівських олімпіад та нагородження переможців

Листопад 2016

Кобиляцька О.П.

27

Районний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Листопад 2016

Вороніна Л.В.

28

Районне свято до Дня Збройних Сил України

Грудень 2016

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.

29

Районне свято до Дня Святого Миколая

Грудень 2016

Вороніна Л.В.

Колесникова Н.М.

Мозго Л.Г.

30

Проведення районних акцій «Ми поруч», «Збери портфель другу» , «Подаруй промінь сонця герою», «Валентинка для героя», «Напиши лист пораненому бійцю» та ін.

Протягом 2016 року

Вороніна Л.В.

Мозго Л.Г.


V НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Робота інтервізійних груп «Кризове консультування: зниження психологічної напруги»(для психологів, соціальних педагогів).

січень

Колесникова Н.М.

Презентація досвіду соціальних педагогів, які атестуються. Творчий звіт.

Березень

Колесникова Н.М.

Робота творчих груп «Пропагування позитивного мислення. Відновлення підтримуючих соціальних зв’язків».

Жовтень

Колесникова Н.М.

Робота школи з молодими спеціалістами

Протягом року

Методисти РМК згідно дисциплін, які курують

Робота школи з молодими керівними кадрами

Протягом року

Кобиляцька О.П., Сопільник Н.М.(з питань ведення ділової документації)

Науково-практична

Конференція для учителів, географії, біології, екології,хімії,

економіки ЗНЗ району

Листопад

2016

СопільникН.М.,

Бородавка Л.Г. Коломієць Л.М. Корнієнко Н.С.

Лаптінова Н.М.

Створити та організувати роботу творчих груп

Протягом року

Методисти РМК

Організувати діяльність консультпунктів

Протягом року

Методисти РМК

Робота школи комп’ютерної грамотності на базі Старобільського ДНЗ № 7 «Альонка» (керівник Іващенко А.Ю.) .

Протягом року

Коновалова Н.Б.

Вивчення системи роботи шкільних бібліотек в школах з малою наповнюваністю класів

І півріччя 2016-2017 н.р.

Степанова Т.І.

Аналіз, узагальнення та апробація педагогічного досвіду

з/п

Тема досвіду

Автор і

адреса досвіду

Етап

роботи

Виконавці

Оформле

ння

1.

Критичне мислення на уроках географії

Чмирівський НВК»Школа – гімназія», Григоренко Л.М.

Завершальний

Григоренко Л.М.

Сопільник Н.М. Бородавка Л.Г., Григоренко Л.М.

2.

Проектна діяльність у початковій школі

Старобільська ЗОШ І ст.№2

На рівні школи (І етап)

Белименко Н.В.

Кобиляцька О.П., Степанова Т.І.


VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Заходи щодо забезпечення підвищення кваліфікації

педагогічних працівників

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

1.

Проаналізувати стан підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2016 рік, підготувати відповідні узагальнюючі матеріали, розглянувши їх на нараді директорів.

Січень

Кобиляцька О.П.

Самойленко Н.В.

2.

Організувати підвищення кваліфікації  педагогічних працівників у 2017 році за денною, заочною та дистанційною формою навчання

Протягом року

Самойленко Н.В.

3.

Провести інструктивно-методичні наради з керівниками навчальних закладів з питань проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників протягом 2016-2017 навчального року

Серпень-вересень

Самойленко Н.В.

4.

Вивчити замовлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ, ЗНЗ та позашкільних навчальних закладів.

Сформувати банк даних педагогів, які будуть проходити курси підвищення кваліфікації в 2016р.

Лютий-березень

Кобиляцька О.П.

Коновалова Н.Б.

Самойленко Н.В.

5.

Сформувати замовлення на курси підвищення кваліфікації за всіма формами навчання на 2016-2017 навчальний рік та надати його до ЛОІППО

Березень

Кобиляцька О.П.

Самойленко Н.В.

6.

Здійснити комплектацію списків слухачів відповідно до плану-графіку ЛОІППО для проходження курсів підвищення кваліфікації та забезпечити своєчасне направлення педагогічних працівників на курси

Протягом року

Самойленко Н.В.

7.

Організувати роботу консультаційного пункту для педагогічних працівників з питань виконання докурсових, курсових та післякурсових робіт

Протягом року

Методисти за галузями знань

Семінари, майстер-класи, галереї педагогічного досвіду

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

1

Семінар учителів історії. Відкритий урок з історії України. Польських Т.М.

Січень

Тарабанова А.Ф.

2

Інформаційно-ціннісний підхід у проектній діяльності молодших школярів.

Лютий

Степанова Т.І.

3

Використання інтерактивних технологій навчання для формування історичних і правових  компетенцій на уроці та в позаурочні діяльності.(6 клас).Спорихіна Ю.М.

Лютий

Тарабанова А.Ф.

4

Семінар для вчителів української мови.Урок в 6 класі. «Правопис прикметників». Кравцова М.А.

Лютий

Вороніна Л.В.

Особливості організації вивчення програмового матеріалу з природознавства в початковій школі. Проектні технології. Кривопустова І.М.

Лютий

Степанова Т.І.

Інструктивно-методичний  семінар «Методика розв’язування економічних задач різних типів»

Лютий

Сопільник Н.М.,

Семінар-практикум «Пісочна терапія та її можливості у навчальному закладі»(для практичних психологів).

Лютий

Колесникова Н.М.

Роль керівника у забезпеченні наступності між ДНЗ  та школою. Завідуюча Підгорівським ДНЗ «Ластівка» Пристінська Т.М

Лютий

Коновалова Н.Б.

Семінар для вчителів української мови «Проектна діяльність» Давиденко О.О.

Березень

Вороніна Л.В.

Семінар початкових класів. Використання усної народної творчості під час навчально-виховного процесу в  початковій школі.

Березень

Степанова Т.І.

Семінар учителів зарубіжної літератури «Формування ключової компетентності учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках 10-11 кл. »

Березень

Тарабанова А.Ф.

Галерея педагогічного досвіду вчителів географії Старобільського району «Джерело творчості».

Березень

СопільникН.М.

Галерея  педагогічно го досвіду  «Педагогічна скарбниця» вчителів хімії, які мають  вищу кваліфікаційну категорію  та педагогічне звання

Березень

Сопільник Н.М.

Презентація досвіду психологів, соціальних педагогів, які атестуються. Творчий звіт.

Березень

Колесникова Н.М.

Формування предметно-ігрового середовища у ДНЗ  № 4 «Теремок» (завідуюча Дорощук Н.О.).

Березень

Коновалова Н.Б.

«Викладання природничих дисциплін у сучасному навчальному закладі через презентацію досвіду інноваційної діяльності педагогів». Майстер-клас як форма поширення інноваційних педагогічних ідей (Бородавка Л.Г.). Виховні аспекти в процесі формування екологічної культури школярів (МачугаН.П.-уч.екології)

Квітень

Сопільник Н.М.

Нові підходи до формування мовленнєвої  компетентності дітей дошкільного віку,  шляхом впровадження інформаційно-комунікативних технологій на  базі Половинкинського ДНЗ «Малятко»

Квітень

Коновалова Н.Б.

Семінар для учителів англійської мови.

Квітень

Тарабанова А.Ф.

Використання енергозберігаючих технологій на уроках фізики як засіб формування  предметної компетентності. Черевата А.В.

Квітень

Кобиляцька О.П.

Семінар-практикум «Моделювання способів конструктивного розв’язання конфліктів»(для вчителів основ здоров’я).

Жовтень

Колесникова Н.М.

Семінар-практикум «Психологічна травма: як допомогти дитині».

Листопад

Колесникова Н.М

Трудове виховання дітей як педагогічна проблема  сучасності на базі Старобільського  ДНЗ № 3 «Дзвіночок».

Листопад

Коновалова Н.Б.

Виховання та розвиток дітей за використанням здоров’язбережувальних  технологій у сучасному ДНЗ на базі  Старобільського  ДНЗ № 8 «Джерельце» .

Вересень

Коновалова Н.Б.

Засідання  творчої  групи  педагогів  району    з  проблеми «Створення мовленнєвого середовища в групах дошкільного віку»

Вересень

Коновалова Н.Б.


VІІ. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Надання адресної допомоги Старобільській гімназії учаснику в регіональному експерименті за темою «Формування інформаційно-комунікативної компетентності учнів сільської гімназії у глобалізованому освітньому просторі»

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Тарабанова А.Ф.

Надання адресної допомоги дошкільному навчальному закладу № 4 «Теремок» учаснику в регіональному експерименті за темою «Особистісний розвиток дитини»

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Коновалова Н.Б.

Тарабанова А.Ф.

Надання адресної допомоги Нижньопокровській ЗОШ І-ІІІ ст. учаснику в місцевомупроекті «Я-патріот»

Протягом року

Сопільник Н.М., Саннікова К.В.

Проведення роботи серед навчальних закладів району, які не беруть участі в експериментальній науково-дослідній роботі ні регіонального, ні місцевого рівня.

Протягом року

Тарабанова А.Ф.

Коновалова Н.Б

Оформлення та розгляд заявок на здійснення інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в закладах району (на місцевому рівні)

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Коновалова Н.Б.

Тарабанова А.Ф.

Продовжити роботу в межах проекту ГАШ

Протягом року

Тарабанова А.Ф.

Продовжити роботу в межах проекту «Українська миротворча школа».

Надання адресної допомоги школам, які будуть працювати за програмою виховних годин для підлітків «Я. Ми. Країна» курсу виховної спрямованості «Культура добросусідства»

Протягом року

Вороніна Л.В.

Надання адресної допомоги учасникам проекту «Враховуючи різницю»: Старобільська гімназія,

Старобільська ЗОШ  II-III ст. №2,

Старобільська спеціалізована ЗОШ  I-III ст. №3, Старобільська ЗОШ II-III ст. №4,Старобільська ЗОШ I-II ст. №1, Половинкинська ЗОШ I-III ст.,

Чмирівський НВК «Школа-гімназія»

Протягом року

Тарабанова А.Ф.

Надання адресної допомоги учасникам дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засоби впровадження фінансової грамотності в навчально - виховний процес навчальних заходів»: Старобільська ЗОШ II-III ст. №2, Підгорівська ЗОШ I-III ст.,

Старобільська ЗОШ II-III ст. №4.

Протягом року

Тарабанова А.Ф.

Надання адресної допомоги учасникам проекту «РАЗОМ!Партнерство навчальних, культурно-освітніх закладів, соціальних служб і родин»: Бутівська ЗОШ І-ІІІст., Чмирівський НВК «школа-гімназія», Старобільська гімназія.

Протягом року

Тарабанова А.Ф.

Забезпечити участь методистів, педагогів ЗНЗ,ДНЗ,ПНЗ району у Всеукраїнських, обласних та районних заходах щодо інноваційної діяльності.

Протягом року

Кобиляцька О.П.


VІІІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Впровадження електронного документообігу між закладами освіти  Старобільського району

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Забезпечити роботу сайту Старобільського РМК

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Інструктивно-методична підтримка участі ЗНЗ району в проекті ЄДБО

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Навчання педпрацівників району по програмі “Intel”

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Надання допомоги при створенні та підтримки роботи сайтів ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ району

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Участь учителів інформатики району в Проектах професійного розвитку ЛОІППО

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Методичний супровід створення персональних сайтів та блогів методистів Старобільського РМК та педагогічних працівників району

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Забезпечити науково-методичний супровід упровадження всеукраїнського проекту «Україна ІСУО» в ЗНЗ та ДНЗ області, створення

електронної черги в системі дошкільної освіти регіону

Протягом року

Кобиляцька О.П., Коновалова Н.Б.

Організувати обмін досвідом учителівза допомогою сайту Старобільського РМК

Протягом року

Методисти РМК, згідно закріплених  дисциплін

Впровадити проведення семінарів, нарад у формі вебінарів.

Протягом року

Кобиляцька О.П.


ІХ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Семінар-нарада «Про підсумки роботи РМО в 2014-2015

навчальному році та завдання на 2015-2016 навчальний рік

Травень

Методисти РМК за напрямками

Секційні заняття РМО  «Про викладання навчальних предметів в 2016-2017 навчальному році»

Серпень

Методисти РМК за напрямками

Заслухати на засіданні НМР звіт про роботу РМО учителів:

 • математики;
 • інформатики;
 • психологів;
 • фізкультури;

Грудень

Методисти РМК

Науково-практичний семінар «Формування

громадянських якостей в учнів при взаємодії школи та громади»

Під час осінніх канікул

Кобиляцька О.П.

Забезпечити науково-методичний супровід і координацію роботирайонних методичних об’єднань  із метою професійного розвитку педагогічних працівників регіону

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Заслухати на засіданні НМР звіт про роботу РМО учителів:

 • музики;
 • іноземної мови;
 • ГПД;
 • соціальних педагогів.

Листопад

Методисти РМК

Проведення семінарів,

круглих столів для керівників районних методичних об’єднань.

Протягом року

Методисти РМК за напрямками

Проведення засідань РМО згідно планів роботи РМО на 2015-2016н.р.,2016 -2017н.р.,

Протягом року

Методисти РМК за напрямками

Семінар-практикум «Моделювання способів конструктивного розв’язання конфліктів»(для вчителів основ здоров’я).

Березень

Колесникова Н.М.

Семінар-практикум «Психологічна травма: як допомогти дитині».

Листопад

Колесникова Н.М.

Семінар-практикум «Пісочна терапія та її можливості у навчальному закладі»(для практичних психологів).

Жовтень

Колесникова Н.М.


Х  МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Моніторинг стану викладання  української мови в класах з російською  

мовою навчання в 4 класах

Квітень 2016

Степанова Т.І.

Апробація підручників

згідно плану роботи ЛОІППО

Степанова Т.І.

Провести моніторинг професійних  потреб учителів історії, правознавства, російської мови, зарубіжної літератури, іноземної мови.

Вересень

Тарабанова А.Ф.

Забезпечити проведення та узагальнення моніторингу якості навчальних досягнень школярів на регіональному та районному рівні з англійської мови, 9 клас.

Січень

Тарабанова А.Ф.

Забезпечити проведення та узагальнення моніторингу якості навчальних досягнень школярів на регіональному та районному рівні з історії, 10 клас.

Квітень

Тарабанова А.Ф.

Організаційно-методичний супровід зовнішнього

незалежного оцінювання

1.

Підготовча робота до реєстрації випускників для участі в пробному ЗНО-2016

           Січень 2016

Сопільник Н.М., керівники ЗНЗ

2.

Визначення в ЗНЗ району  відповідальних за формування комплектів  реєстраційних документів  випускників старшої школи, навчання відповідальних

До 15.01.2016

Сопільник Н.М., керівники ЗНЗ

3.

Підготовка осіб, які залучатимуться до реєстрації  випускників на ЗНО

До 29.01.2016

Сопільник Н.М.,

4

Уроки « ЗНО-2016» для учнів випускних класів ЗНЗ Старобільського району

           Січень

Сопільник Н.М., керівники ЗНЗ

5.

Зустрічі з учнями 11-х класів, їх батьками, класними керівниками стосовно підготовки до ЗНО – 2016, обладнання в школах куточків для абітурієнтів

   Січень-лютий

Керівники ЗНЗ

6.

Виступи в засобах масової інформації щодо особливостей реєстрації на ЗНО-2015 та проведення ЗНО  у 2015 році

    Січень-квітень

Сопільник Н.М.

7.

Формування  та відправлення до  ДРЦОЯО комплектів  реєстраційних документів  випускників старшої школи ЗНЗ району

      01.02.-04.03.2016

Керівники ЗНЗ

8.

Внесення за вимогою учасників  ЗНЗ-2016 змін до реєстраційних даних

З 01.02.по 18.03.2016

Керівники ЗНЗ

9.

Сформувати мережу пунктів проведення  пробного ЗНО-2016

    До 15.03.2016

Сопільник Н.М.,

  10.

Інструктивно-методичний семінар для залучених до пробного ЗНО-2016

           Березень

Сопільник Н.М.

11.

Проведення пробного  ЗНО-2016

             Квітень

Сопільник Н.М.

  12.

Сформувати мережу пунктів проведення  чинного  ЗНО-2016 – з укр. мови і літ., математики, історії України

-з рос.та іноземних мов, хімії біології, фізики та географії

До 25.03.2016

До 29.04.2016

Сопільник Н.М.,

13.

Створити на сайті відділу освіти сторінку «Особливості ЗНО-2016»

            Січень

Сопільник Н.М.

14.

Реєстрація та навчання  осіб, які  залучатимуться  до роботи в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання

     До 15.04.2016

Сопільник Н.М.

15.

Проведення ЗНО -2016 :     українська мова і література  математика                        історія України                 англійська мова                   біологія                                фізика                                  географія                              хімія

                                05.05.2016              11.05.2016                 13.05.2016                  07.06.2016              10.06.2016                 13.06.2016              15.06.2016                17.06.2016                

Сопільник Н.М., відповідальні за ПТ

16.

Зробити аналіз результатів ЗНО -2016 з української мови, історії України і математики, підготувати випуск рейтингової таблиці

             Серпень

Сопільник Н.М.


XI МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД АТЕСТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Моніторинг діяльності керівників ЗНЗ,що атестуються атестаційною комісією при відділі освіти Старобільської райдержадміністрації:

 • розробка інструментарію;
 • інструктивно-методична нарада з методистами та членами атестаційної комісії з питань проведення дослідження;
 • проведення дослідження;
 • обробка результатів моніторингу, підготовка узагальнюючих матеріалів;
 • оприлюднення узагальнюючих матеріалів на засіданні атестаційної комісії при відділі освіти.

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Самойленко Н.В.

Інструктивно-методична нарада для керівників ЗНЗ , ДНЗ «Управлінськірішення»

Березень

Самойленко Н.В.

Районний інструктивний семінар для керівників ЗНЗ «Ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування (виконання закону України «Про звернення громадян, інформаційний обмін щодо запобігання та протидії корупції»)

Жовтень

Самойленко Н.В.


ХШ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Висвітлювати в засобах масової інформації досягнення педагогічної науки та педагогічного досвіду  району

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Степанова Т.І.

Розробити методичні рекомендації щодо використання інноваційних технологій на уроках («перевернутий клас», «хмарні технології»)

Вересень

Кобиляцька О.П.,

Сопільник Н.М.

Надавати публікації в науково-видавничийжурнал «Освіта на Луганщині»

Протягом року

Методисти РМК за напрямками

Активізувати видавничу діяльність учителів-методистів

Протягом року

Методисти РМК за напрямками


ХIV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні

Заготувати бланки необхідних документів

Січень

Кобиляцька О.П.

Придбати для методичного кабінету наукову і методичну літературу

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Забезпечити працівників методичного кабінету необхідними канцелярськими товарами

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Провести підписку періодичної преси на новий навчальний рік

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Степанова О.П.

Забезпечити обслуговування комп’ютерної та оргтехніки

Протягом року

Кобиляцька О.П.

Поповнити парк комп’ютерної техніки

Протягом року

Кобиляцька О.П.