УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

12 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

        №137

09.11.2016р.

                                                                       

Про передачу основних засобів Берашадської міської ради

Керуючись ст.. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановами Кабінету міністрів України № 1482 від 21.09.1998 року «Про передачу об’єктів права державної комунальної власності» та № 1314 від 08.11.2007р. «Про затвердження порядку списання об’єктів державної власності», Положенням про порядок списання майна, що є власністю територіальної громади м.Бершадь, Бершадська міська рада

                

ВИРІШИЛА:

  1. Передати з балансу Бершадської міської ради та на баланс Відділу культури і туризму Бершадської РДА основні засоби балансовою вартістю 8000 грн. , залишковою вартістю 8000  грн.  відповідно до додатку.
  2. Начальнику фінансово-господарського відділу Л.Ляшевській здійснити передачу даного майна згідно чинного законодавства.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії В.Смерека)

Міський голова                                   М.Кольченко

Додаток до рішення №137

12 сесії 7 скликання

від   09.11.2016р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

№ п/п

Назва основних засобів

Од. вим.

Інвентарний номер

Кількість

Балансова вартість

Сума зносу

Залишкова вартість

1

Шуби із штучного хутра

шт.

10930009

20

8000

8000

РАЗОМ

Секретар міської ради                       О.Рижавська