14/11/2014

1. อุชิโอะได้รับ ไค 2 และสามารถรีโมเดลได้โดยที่ไม่ต้องใช้แปลน

http://goo.gl/Df1VCp

2. เพิ่มเสียงชุดใหม่ให้มามิยะ, อิราโกะ, อุชิโอะ, อาเคโบโนะ, ฮัทสึฮารุ, เนโนะฮิ

3. เพิ่มช่องเก็บเรืออีก 10 ช่อง (ไอเทมมอลล์)

4. อาวุธใหม่

●91式高射装置

●94式高射装置

●10cm連装高角砲+高射装置

●SKC34 20.3cm連装砲

●FuMO25 レーダー

5. เพิ่มอาวุธที่อาคาชิสามารถพัฒณาได้

แต่ต้องใช้เรือให้ตรงกับเงื่อนไข

91式高射装置

25mm連装機銃

6. ระบบใหม่ 「対空戦闘システム」 (ต่อต้านอากาศยาน)

เมื่อใช้อาวุธบางอย่างร่วมกัน เช่น

ปืน(เขียว) เรดาร์ กระสุนเขียว

จะทำให้มีการโจมตีเครื่องบินแบบคัทอินได้

จะใช้ได้ในกรณีที่กองเรือ หรือ เรือบางลำในกองเรือนั้นมีค่า AA สูง

7. เริ่มอีเวนท์ฤดูใบไม้ร่วง

第一次渾作戦

การจัดเรือลุยด่านนี้ต้องใช้

กองเรือที่ 1

BB CA CL

กองเรือที่ 2

CL ต้องเป็นเรือธง

DD หลายลำ

第二次渾作戦

การจัดเรือลุยด่านนี้

DD หลายลำ สามารถใช้ CL ได้บ้าง

第三次渾作戦

จัดกองเรือเหมือนกับด่านแรกคือ

BB CA CL

แต่ควรจะมีเรือขนาดใหญ่ไปด้วย

Extra Operation

สำหรับผู้การที่ผ่าน 3 ด่านไปแล้ว

ด่านนี้สามารถใช้เรือได้ทุกลำที่ใช้ไปแล้วในด่านก่อนๆ ได้

8. เรือใหม่

อาซากุโมะ (http://goo.gl/mVZ965)

อากิซึกิ จะได้เมื่อผ่าน E2 (http://goo.gl/VvzINF)

Prinz Eugen จะได้เมื่อผ่าน E3 (http://goo.gl/j3N1e4)

โนวากิ จะได้เมื่อผ่าน Ex (http://goo.gl/CRvkkH)