CalexicoWOOD_K.gif

Lamellträ

Interiörlimmad skiva med kärna av trästavar belagd med HDF, Björk/Al, spånskiva eller fanér. Lamellträ används som bärande element i möbler och snickeri, där krav ställs på böjhållfasthet och låg vikt där andra skivmaterial inte räcker till.

Fakta 

Lamellträ är uppbyggt på en kärna av gran eller furulameller, belagda på båda sidorna med ett eller flera fanérskikt, alternativt med 2,1 mm tunnt HDF, beroende på önskade egenskaper.

HDF-lamell

Tätlimmad kärna av fur. Ytor av 2,1 mm HDF för fanering, laminering eller lackering

BJÖRK/AL-LAMELL BB/BB Tätlimmad kärna med ytor av svarvat faner, för fanering och betsning. Tvärfanerad, 5-ply

MELAMINBELAGD SPÅNLAMELL

med färdig direktlaminerad yta, tätlimmad kärna, vit.

FANERAD LAMELL 

med knivskuret ytfaner av högsta klass. Längsfanerat. Tätlimmad kärna.

Användningsområden

Bärande element i möbler och snickerier

Hyllor

Sargar


CALEXICOWOOD AB Ängtegsgatan 6 416 56 GÖTEBORG SE55695949960 1()

0701-90 83 60 info@calexicowood.se www.calexicowood.se