irec_logo_950x250.png                    www.irecromania.ro

 ______________________________________________________________________________

  

 

DOMNULE COMISAR ŞEF,

 

Subsemnatul/a, .............., în calitate de parte vătămată, posesor act de identitate .............., seria .............., nr. .............., domiciliat/ă în .............., unde doresc şi comunicarea actelor de procedură, formulez

 

PLÂNGERE PENALĂ

 

Împotriva numiţilor .............., cu adrese necunoscute, pentru săvârşirea infracţiunilor de hărţuire şi ameninţare prevazute de art. 206 şi art. 208 din Codul Penal.

 

În fapt, în data de 02.09.2013, minorul Anghel Ionuţ Cosmin a fost găsit decedat în zona Parcului Tei, fiind atacat şi ucis de câini fără stăpân.

               Din acel moment, fiind un caz ce a fost făcut public, devenind de notorietate, autorităţile, precum şi societatea civilă au luat măsurile ce se impun: a fost elaborată o lege ce a preluat denumirea de Legea lui Ionuţ, lege ce permite eutanasierea câinilor fără stăpân.

Subsemnat/a m-am exprimat public pe aceasta temă în calitatea mea de cetăţean / jurnalist / membru al Asociaţiei ..............

Din acel moment au existat persoane ce mi-au adus injurii şi m-au agresat verbal, însă toate acestea au depăşit limita legală.

Cei menţionaţi mai sus m-au agresat verbal şi m-au ameninţat atât pe mine, cât şi pe restul familiei mele, în conditiile în care nici eu, şi nici familia mea, nu ii cunoaştem personal.

Depun ataşat extrase din mesajele primite în privat prin intermediul site-ului de socializare Facebook, extrase din care reiese fără echivoc săvârşirea infracţiunilor de hărţuire şi ameninţare.

Menţionez în prezenta plângere o parte dintre mesajele primite:

Nu îi cunosc personal, nu am date de identificare în ceea ce îi priveşte, însă pot pune la dispoziţia organelor de cercetare penală toate instrumentele necesare identificării datelor personale ale acestora.

 

              Pentru toate aceste aspecte vă rog sa dispuneţi începerea urmăririi penale şi trimiterea în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi hărţuire prevăzute de art. 206 şi art. 208 din Codul Penal.

 

Data:  ..............        Semnătura

_____________________________________________________________________________________________

Model de plângere penală pentru victimele ameninţărilor pus la dispoziţie de IREC prin bunăvoinţa avocaţilor voluntari.