Livingston Junior High Bell Schedule

6

7

8

1st/2nd period 7:15-8:55

1st/2nd period

7:15-8:55

1st period (Elective)

7:15-8:05

3rd period (Odyssey)

8:59-9:39

3rd period (Odyssey)

8:59-9:39

2nd period (Elective)

8:09-8:55

4th period (Elective)

9:43-10:28

4th/5th period

9:43-11:13

3rd period (Odyssey)

8:59-9:39

5th/6th period

10:32-12:02

6th/7th period

11:17-12:47

4th/5th period

9:43-11:13

7th period (Elective)

12:36-1:21

8th period (Elective)

1:25-2:10

6th/7th period

11:47-1:17

8th/9th period

1:25-2:55

9th period (Elective)

2:14-2:55

8th/9th period

1:21-2:55

Lunch Schedule

6-B

7-C

8-A

12:02-12:32

12:47-1:21

11:13-11:43