iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1945 / június / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1945. június

Összeállította: Iványi Domokos (2019.)

1945. júniusa sok apró, de meghatározó változást hoz mind Magyarország, mind pedig az egész világ életében. Magyarországon 5-én az Ideiglenes Nemzeti Kormány újabb eredménytelen jegyzéket intéz a Szovjetunióhoz a Vörös Hadsereg jogtalan foglalásai miatt.

Pár napra rá megalakul Magyarországon a Magyar–Szovjet Művelődési Társaság Zilahy Lajos elnökségével, 14-én pedig  életfogytiglani fegyházra ítélik Meskó Zoltán volt nemzetiszocialista pártalapítót. Bokor Dénest, a városmajori nyilasok egyik volt vezetőjét pedig kivégzik. A hónap közepén Miklós Béla miniszterelnök és Kliment Vorosilov marsall aláírja a magyar–szovjet jóvátételi egyezményt. A szerződés értelmében Magyarország hat év alatt (1951. január 20-áig) összesen 200 millió dollár értékű árut, nyersanyagot stb. köteles szállítani a Szovjetuniónak.

Nem sokkal később az Ideiglenes Nemzeti Kormány ismét emlékeztetőben fordul az SzU-hoz és kéri, hogy szüntessék meg Magyarország hadizóna státuszát, a Vörös Hadsereg hagyjon fel a gyárak leszerelésével és áruk ellentételezés nélküli kiszállításával. A hónap végére pedig a Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztálya javaslatot tesz a gazdasági rendőrség megszervezésére.  Eddig az időpontig a magyar rendőri szervek közel 23 ezer embert vettek őrizetbe politikai bűncselekmények vádjával. Közülük 2154 háborús bűncselekménnyel vádolt személyt átadtak a népbíróságoknak.

A hónap elején közzétett berlini nyilatkozat értelmében a Németországot megszálló négy szövetséges haderő főparancsnoka átveszi az ország feletti kormányzást. Négy megszállási övezetet hoznak létre, és Berlint is szektorokra osztják. A Szovjetunió nem csak Németország területén van nyeregben. A SzU és Csehszlovákia képviselői Moszkvában megállapodást írnak alá Kárpátaljának a Szovjetunióhoz való csatolásáról. A szerződés a Kárpátalján kívül a SzU-hoz csatol 13, közigazgatásilag korábban Szlovákiához tartozott magyar lakosságú községet is. Végül 28-án Lengyelországban megalakul a Nemzeti Egység Ideiglenes Kormánya; a 21 miniszter közül 16 a Szovjetunió által támogatott politikus.

Míg a SzU a terjeszkedéssel, addig Csehszlovákia a kitelepítendő németek és magyarok problémájával van elfoglalva. 12-én az USA külügyminisztériuma rögzíti, hogy Washington ellenzi egyes népcsoportok nemzetiségi alapon történő felelősségre vonását. A magyar kormány az amerikai jegyzékre adott válaszában kifejti, hogy nem ellenzi a csehszlovákiai magyar háborús bűnösök szigorú megbüntetését, tiltakoznia kell viszont a magyar kisebbségnek a nácik zsidóellenes intézkedéseire emlékeztető kollektív üldözése ellen. Ezek után Edvard Beneš csehszlovák elnök kiadja ún. retribúciós dekrétumát „a náci bűnösök, az árulók és segítőik” megbüntetéséről; a dekrétum a „köztársaság fokozott veszélyeztetettségének” idejére visszamenőleges hatállyal bűntettnek nyilvánít olyan cselekményeket, amelyek elkövetésük idején nem sértettek törvényt. A csehszlovák kormány jóváhagyja a németeket és magyarokat csehszlovák állampolgárságuktól megfosztó elnöki dekrétum tervezetét.

1945. júniusában több, fontos nemzetközi szervezet is megalakul. 22-én létrejön az American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT) budapesti bizottsága, 26-án pedig az Egyesült Nemzetek San Franciscó-i konferenciáján elfogadják az ENSZ Alapokmányát, melyet 51 ország képviselői írnak alá. Azonban a szervezet Spanyolországot Franco tábornok haláláig nem hajlandó felvenni tagjai közé. Eközben a világ másik felén először Kantaro Suzuki miniszterelnök kijelenti, hogy Japán a végletekig fog harcolni, majd a hónap második felében Hirohito császár már béke tárgyalásokat kezdeményez.

Talán a nyári meleg miatt, de 45’ júniusa nem tartogat sok maradandót a számunkra a kultúra területén. Annyi biztos, hogy a slágerlistákat a Sentimental Journey vezeti, amit később Doris Day is fel fog majd dolgozni. Népszerű film az USA-ban ekkor a Wonder Man, Magyarországon pedig megszületik a Wonder Actor Harsányi Gábor.

Kronológia

június 1. A magyarországi Györffy Kollégium mintájára Kolozsvárott megalakul a Móricz Zsigmond Népi Kollégium.

június 3. Az aradi Jövő c. napilap közli az 1944 végén a városban végrehajtott népszámlálás eredményeit: a város lakossága akkor 86 024 fő (1941-ben: 86 674). Ebből 40 800 román (40 677), 26 324 magyar (26 798), 8187 német (11 388), 7420 zsidó.

június 4. Az Actio Catholica Országos Elnöksége első felhívásában a hitélet fellendítésére és elmélyítésére szólítja fel a papságot.

június 5. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány újabb eredménytelen jegyzéket intéz a Szovjetúnióhoz a Vörös Hadsereg jogtalan foglalásai miatt. Az e napon közzétett berlini nyilatkozat értelmében a Németországot megszálló négy szövetséges haderő főparancsnoka átveszi az ország feletti kormányzást. Négy megszállási övezetet hoznak létre, és Berlint is szektorokra osztják. Legfelsőbb kormányzati és egyeztető szervként felállítják a Szövetséges Ellenőrző Tanácsot. Szlovákiában lefoglalják, és állami kezelés alá vonják az „államilag megbízhatatlan személyek” teljes vagyonát.

június 8. Valentiny Ágoston igazságügy-miniszter tervezetet készít a rendőrség által elkövetett visszaélések kivizsgálására felállítandó ún. repülőbizottságok működéséről; a bizottság felállításának kérdését leveszik a kormány napirendjéről, noha az ülésen tárgyalnak a rendőrség körüli problémákról.

június 9. Megalakul a Magyar–Szovjet Művelődési Társaság. 1946. július 7. A társaság elnöke Zilahy Lajos, főtitkára Háy Gyula.

június 11. Az e napon készült kimutatás szerint a fővárosi kerületekben a PRO állományában dolgozó 113 nyomozóból 83 az MKP, 23 az SZDP, 7 az NPP tagja.

június 12. Az USA Külügyminisztériumának a magyar kormányhoz eljuttatott memoranduma a Csehszlovákiából kitelepítendő németekkel kapcsolatban rögzíti, hogy Washington ellenzi egyes népcsoportok nemzetiségi alapon történő felelősségre vonását, s hogy egyetlen etnikai csoport kollektív megbüntetését és az illető országból való tömeges kiutasítását sem tartja igazságosnak.

június 13. A kecskeméti Népbíróság Sághy Mihály elnökletével felmenti Vezér Ferenc pálos szerzetest.

június 14. Életfogytiglani fegyházra ítéli Meskó Zoltán volt nemzetiszocialista pártalapítót. Kivégzik Bokor Dénest, a városmajori nyilasok egyik volt vezetőjét.

június 15. Miklós Béla miniszterelnök és Kliment Vorosilov marsall aláírja a magyar–szovjet jóvátételi egyezményt. A szerződés értelmében Magyarország hat év alatt (1951. január 20-áig) összesen 200 millió dollár értékű árut, nyersanyagot stb. köteles szállítani a Szovjetúniónak; 169 millió dollárt ipari, 31 milliót mezőgazdasági termékekkel kell kiegyenlíteni. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 34 ezer főben állapítja meg a Magyar Államrendőrség létszámát.

június 16. Edvard Beneš csehszlovák államfő kijelenti, hogy megoldást kell találni a német és a magyar kisebbség sorsára; ha nem távolítják el őket az országból, úgymond „ugyanazokat a háborúhoz vezető bűnöket követik el”, mint korábban. Az év végéig mintegy 75 ezer magyart ítélnek el háborús bűnösként, vagy utasítanak ki Szlovákiából.

június 18. A morvaországi Přerov vasútállomásán a pozsonyi 17. gyalogezred katonái feltartóztatnak és lemészárolnak közel háromszáz, otthonába visszatérni szándékozó, főként dobsinai illetőségű német és magyar menekültet.

június 19. A magyar kormány az amerikai jegyzékre adott válaszában kifejti, hogy nem ellenzi a csehszlovákiai magyar háborús bűnösök szigorú megbüntetését, tiltakoznia kell viszont a magyar kisebbségnek a nácik zsidóellenes intézkedéseire emlékeztető kollektív üldözése ellen. Edvard Beneš csehszlovák elnök kiadja ún. retribúciós dekrétumát „a náci bűnösök, az árulók és segítőik” megbüntetéséről; a dekrétum a „köztársaság fokozott veszélyeztetettségének” idejére visszamenőleges hatállyal bűntettnek nyilvánít olyan cselekményeket, amelyek elkövetésük idején nem sértettek törvényt. A csehszlovák kormány jóváhagyja a németeket és magyarokat csehszlovák állampolgárságuktól megfosztó elnöki dekrétum tervezetét.

június 20. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány emlékeztetőben fordul Szovjetúnióhoz és kéri, hogy szüntessék meg Magyarország hadizóna státusát, a Vörös Hadsereg hagyjon fel a gyárak leszerelésével és áruk ellentételezés nélküli kiszállításával; a bányák, a gyárak, a raktárak stb. őrzését adják át a magyar fegyveres erőknek, a vasutak és a posta feletti rendelkezést pedig a magyar hatóságoknak. Budapest lakossága 250 tehergépkocsit, 18 ezer tonna gabonát, 1400 tonna húst, 900 tonna sót, 180 tonna kávét és 100 ezer négyzetméter ablaküveget kap a Szovjetúnió ajándékaként.

június 21. A 138 000/1945. BM sz. titkos rendelettel Erdei Ferenc belügyminiszter felhatalmazza a politikai rendőrséget bírósági ítélet nélküli internálásra, amelyet az illetékes területi vezetőjének javaslatára a főkapitány rendelhet el.

június 21–22. Kiszabadulnak a romániai Tîrgu-Jiuba internált magyarok.

június 22. Megalakul az American Jewish Joint Distribution Committee (JOINT) budapesti bizottsága.

június 24. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 160 képviselőt hív be a Dunántúlról: FKgP 51, MKP 41 (ebből 8 szakszervezeti), SZDP 45 (ebből 12 szakszervezeti), NPP 20, PDP 3, (szakszervezetek 20). A 498 ngy-i képviselő pártok szerinti megoszlása MKP 33,53%, FKgP 24,70%, SZDP 25,30%, NPP 8,43%, PDP 4,22%, pártonkívüli 3,82%. A Vörös Hadsereg győzelmi díszszemlét tart a moszkvai Vörös téren.

június 25. A Nyíregyházi Népbíróság háborús bűntett vádjával 10 évi fegyházbüntetésre ítéli Turóczy Zoltán evangélikus püspököt.

június 26. Az Egyesült Nemzetek San Franciscó-i konferenciáján elfogadják az ENSZ Alapokmányát.

június 27. A csehszlovák hatóságok Esterházy János grófot, a Magyar Párt elnökét és az ugyancsak őrizetbe vett Csáky Mihály grófot, a párt alelnökét, a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület elnökét Gustáv Husák belügyi megbízott utasítására átadják a szovjet katonai szerveknek. Sztálin marsallt a Szovjetúnió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége az újonnan alapított „generalisszimusz” címmel ruházza fel.

június 28. A Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztálya javaslatot tesz a gazdasági rendőrség megszervezésére. A San Franciscó-i konferencián 51 ország képviselői aláírják az ENSZ chartáját. Az Alapokmány nem állítja vissza a Népszövetség nemzetközi kisebbségvédelmi garanciális rendszerét; a nyelvi, etnikai, faji vagy vallási kisebbségek kérdését emberi jogi kategóriaként, nem csoportjogként kezeli. Lengyelországban megalakul a Nemzeti Egység Ideiglenes Kormánya; a 21 miniszter közül 16 a Szovjetúnió által támogatott Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottságot, 5 a londoni emigráns kormányt képviseli.

június 29. A szovjet belügyi szervek Moszkvába szállítják a szlovákiai Magyar Párt őrizetükben lévő vezetőit. A Szovjetúnió és Csehszlovákia képviselői Moszkvában megállapodást írnak alá Kárpátaljának a Szovjetúnióhoz csatolásáról; eszerint Kárpátontúli Ukrajna egyesül „ősi hazájával”, Ukrajnával, az új csehszlovák–szovjet államhatár pedig megegyezik a Szlovákia és Kárpátalja közötti 1938 előtti tartományi határral. A szerződés Kárpátalján kívül a Szu-hoz csatol 13, közigazgatásilag korábban Szlovákiához tartozott magyar lakosságú községet is: Bártfát, Csapot, Gálocsot, Kisrátot, Kisszelmencet, Kistéglást, Nagyrátot, Palágyot, Palágykomorócot, Pallót, Szürtét, Tiszaásványt és Tiszasalamont.

június 30. Eddig az időpontig a magyar rendőri szervek közel 23 ezer embert vettek őrizetbe politikai bűncselekmények vádjával. Közülük 2154 háborús bűncselekménnyel vádolt személyt átadtak a népbíróságoknak.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források