CFR Vigo,26 abril 2014

 Educar e colaborar nas Redes Sociais.

Dispositivos Móbiles.

DOCUMENTO COLABORATIVO

Que Redes Sociais utilizades no grupo e para que as usades normalmente?

Que vantaxes tería esas RRSS para o seu uso na clase?

Como as introduciríades na vosa clase/curso/centro?

RRSS

Para que as usades

Vantaxes na clase

Como as introduciríades

Grupo 1-

- Pinterest

-

-

-

-Buscar información

-Ordear información

-

-

-Rapidez de comunicación

-Accesibilidade

-Claridade

-Motivación

-Como reforzo

-Interactuando

-

-

Grupo 2-

-TWITER

-FACEBOOK

-PINTEREST

-INSTAGRAM

-INFORMARSE

-COTILLEAR

-HACER UNA PRESENTACION

-

-COMPARTIR INFORMACION/ AVISOS

-NO

-EXTRAER IDEAS

-

-SIGUIENDO A UN FAMOSO, CANTANTE...

-NO

-

-

Grupo 3-

- Facebook

- Twitter

- Pinterest

-

- Ocio

- Compartir información

-

-

- Rapidez e eficacia no contacto cos alumnos

- Motivación

- Aforro de papel

-

- Pouco a pouco

-Tendo en conta o perfil do alumnado

-

-

Grupo 4-

-Twiter

-Pinterest

-Facebook

-

- Busqueda de información

-Compartir experiencias

- Ocio

-

- Rapidez e inmediatez

- Acceso facil á comunicación e a gran cantidade de información.

-

-

- Con paciencia.

- Segundo a idade.

-

-

Grupo 5-

- google+

-facebook

-twitter

-pinterest

-para formacion permanente, para realizar hangouts con compañeros

-

-formacion permanente, reflejar publicaciones

-encontrar y compartir

-

-

-

-

-

-

-      

-

Grupo 6-

- facebook

-twitter

-chat

-tokapp

-ocio, amistad, formacion, compartir experiencias

-

-

-

-motivación

-inmediated

-creatividad

-competencia digital

-información

avisos

-

-

-

-propia aula

-equipos docentes

-proyecto de centro

-

-      

-

Rúbrica modelo traballo en equipo

Rúbrica do traballo Colaborativo

Excepcio

nal

Moi ben

Aceptable

Regular

Participación Grupal

Grupo 1: Participación fenomenal

Grupo 2

TODOS PARTICIPAN Y APORTAN IDEAS

Grupo 3

Todos participan

Grupo 4

Grupo 5t todos los miembros del grupo trabajaron de forma activa

 

Grupo 6-

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4 x

Grupo 5

Grupo 6-

Todos participamos activamente

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6-

 Só unha ou dúas persoas participan activamente na tarefa

Responsabilidade compartida

Grupo 1 cada un cumpriu o seu cometido. estabamos no punto de mira do profe:

Grupo 2

TODOS NOS FACEMOS CARGO DA PARTE QUE NOS TOCA

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6-

Houbo un reparto de tarefas equitativo, “estábamos na mesa do profe, non tíñamos escapatoria”

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6-

 

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6-

Calidade da interacción

Grupo 1 : moi bo rollo e colegueo

Grupo 2

 CORDIALIDADE, RESPETO E EDUCACION ENTRE OS MEMBROS DO GRUPO

Grupo 3

Moi boa

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6-

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6-

Interactuamos con naturalidade “como se nos coñeceramos de toda a vida”

         

Existen algunhas habilidades de interacción, se escoita con atención e hai algunha discusión ou plantexamento de alternativas

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6-

Roles no grupo

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6-

Todos fixemos de todo, rotamos polas tarefas

 

        

Cada persoa ten un rol asignado pero non está claramente definido ou non é consistente

Grupo 1. todos colaborabamos sen ter os roles moi definidos de antemán

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6-

Grupo 1

Grupo 2

NON HOUBO REPARTO DE ROLES

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6-

Exemplo de Rúbrica do noso traballo colaborativo

Excepcional

Moi ben

Aceptable

Regular

Participación

Grupal

Todas as persoas partcipan con motivación

Alomenos ¾ das persoas do grupo participan activamente

A metade das persoas do grupo presentan ideas sobre a tarefa

Só unha ou dúas persoas participan activamente na tarefa

Responsabilidade compartida

Todas as persoas comparten por igual a responsabilidade da tarefa do grupo

A maioría das persoas do grupo comparten a responsabilidade da tarefa do grupo

Responsabilidade compartida pola metade das persoas do grupo

A responsabilidade, como moito, recae nunha persoa do grupo

Calidade da interacción

Existe liderazgo e escoita no grupo. Se teñen en conta os distintos puntos de vista e opinións do resto

Hai boa interacción con animadas discusións centradas na tarea

Existen algunhas habilidades de interacción, se escoita con atención e hai algunha discusión ou plantexamento de alternativas

Moi pouca conversa, moi breve, algunhas persoas do grupo distraídas ou desinteresadas

Roles no grupo

Cada persoa ten un rol definido. Desenvolvemento efectivo de roles

Cada persoa ten un rol asignado pero non está claramente definido ou non é consistente

Hai algún rol asignado pero non ten moito efecto no desenvolvemento

Non se fai nengún esforzo de asiganción de roles a´s persoas do grupo

5 ferramentas parA traballos académicos colaborativos

        Google Drive / Docs

Etherpad                 

         Mediawiki

        Penflip

        FidusWriter

EduApps xa existen máis de 80.000 Apps para o ensino.

Videos Titoriais redAlumnos

redAlumnos en Twitter

Aplicaciones educativas Android gratuitas para docentes

540 aplicaciones educativas gratuitas para dispositivos móbiles

 Twitter no ensino

Presentación traballo colaborativo

Proxectos colaborativos

#proyectoscolaborativos 

Ap. Colaborativo

Varias teorías da aprendizaxe poden aplicarse a este tipo de ambientes, entre elas as de Piaget, Vigotsky e Dewey. Os ambientes de aprendizaxe colaborativos e cooperativos preparan ao estudante para:

Vantaxes do uso das RRSS na clase

1. Promóvese unha aprendizaxe en sociedade. Alumnado e profesorado poden establecer múltiples relacións entre eles, intercambiar opinións, analizar artigos de última hora, compartir datos, música, vídeos, audios de noticias, fotografías e até mini-aplicacións ou Apps creadas por eles mesmos.

2. A construción de coñecemento é dinámica, constante e compartida. TODOS, alumnado e docentes achegan coñecementos novos. O coñecemento dunha comunidade créase e medra na medida que os seus membros achegan datos obtidos de múltiples maneiras. Falamos dunha construción constante e dinámica xa que a fonte de coñecementos actualízase con cada aportación na rede ou entorno social. O coñecemento é actualizado e perfeccionado as 24 h. do día

3. Falamos de roles activos xa que o alumnadodeixa de ser mero receptor do coñecemento para comezar a ser constructor, creador de nova información. Novas capacidades como a habilidade para procesar, seleccionar, comparar, analizar datos e artigos son adquiridas e perfeccionadas polo alumnado. Pódese establecer unha igualdade en peso do traballo xerado polo alumnado e docentes. Agora TODA/OS temos as mesmas oportunidades para ser actrices/actores na creación de novos coñecementos e contidos.

4. A adquisición de novos coñecementos vólvese unha actividade amena e cotiá. As redes sociais forman parte da rutina da maioría do alumnado. Se o contido que antes se transmitía nunha aula é publicado en redes sociais, o alumnado asimilará novos coñecementos case sen darse conta ao intercambiar opinións sobre artigos, vídeos ou audios publicados por docentes ou por outro alumnado.

Ex: Uso das redes sociais na área de Lingua.

Até a data, as experiencias educativas na área de Lingua Castelá e Literatura que estean directamente baseadas no uso das redes sociais non son tan abundantes nin tiveron unha difusión tan ampla como as que fan uso doutro tipo de recursos TIC. No entanto, a continuación incluímos algunhas referencias: