УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2 сесія 7 скликання

(ІІ-ге пленарне засідання)

РІШЕННЯ

(проект)

29.12.2015р.

Про припинення права користування земельною ділянкою,  надання дозволу на розробку техніко-економічного обґрунтування з техніко-економічними показниками по визначенню меж та площі земельної ділянки, надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, надання дозволу на укладення договорів на встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки в м. Бершадь

    Розглянувши подані заяви та керуючись Земельним Кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92**, ДБН Б. 1.1-4-2009, ДБН В. 2.3-5-2001, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та її закріплення межовими знаками» (із змінами та доповненнями), затвердженої наказом Держкомзему України від 18.05.2010року №376 і зареєстрованої Мін’юстом України 06.2010року за №391/17686, ст.26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бершадська міська рада:

   

ВИРІШИЛА:

1.Припинити право користування земельними ділянками:

1.1.Горобцю Сергію Петровичу по вул. Садова,91 площею – 0,1000га., - для ведення садівництва.

2.Надати дозвіл:

2.1.Трачу Петро Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для обслуговування літньої кухні, за рахунок земель житлової та громадської забудови, орієнтовною площею – 0,0070га за адресою: м. Бершадь по вул. Чайковського,8/1, за цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.

2.2.Сопінському Василю Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для встановлення земельного сервітуту орієнтовною площею – 0,0020га за адресою: м. Бершадь по вул. Леніна,21/ кв.8, для облаштування окремого проходу, входу до квартири, за рахунок земель житлової та громадської забудови.

2.3.Замовити в проектній організації, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання землевпорядних робіт, виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2.4.Релігійній громаді Української греко-католицької церкви в місті Бершаді Вінницької області на розробку техніко-економічного обґрунтування з техніко-економічними показниками по визначенню меж та площі земельної ділянки для будівництва храму УГКЦ, що знаходиться за адресою: м. Бершадь по вул. Шевченка орієнтовною площею – 0,2500га., за цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.

2.5.Замовити в проектній організації, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання землевпорядних робіт, виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

3.Затвердити:

3.1.Гнатій Наталії Костянтинівні проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, для обслуговування веранди та благоустрою біля квартири №3 восьмиквартирного двохповерхового житлового будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови, за цільового призначення: для іншої житлової забудови, що розташована за адресою: м. Бершадь вул. 50років Жовтня,2 площею – 0,0110га., кадастровий №0520410100:00:014:0257.

3.2.Надати Гнатій Наталії Костянтинівні земельну ділянку в користування (на умовах оренди) для обслуговування веранди та благоустрою біля квартири №3 по вул.50років Жовтня,2  площею – 0,0110га., кадастровий №0520410100:00:014:0257, терміном на 10 років.    

3.3.Гнатій Наталії Костянтинівні укласти договір оренди земельної ділянки із Бершадською міською радою  за адресою: м. Бершадь вул. 50років Жовтня,2/3 площею – 0,0110га., кадастровий №0520410100:00:014:0257, терміном на 5 років.

3.4.Тарасюку Андрію Вікторовичу проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення(запасу промисловості) в землі житлової та громадської забудови за цільовим призначенням:   для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею – 0,1000га; в землі сільськогосподарського призначення: для індивідуального садівництва площею – 0,1200га, що розташовані за адресою: м. Бершадь по вул. Ворошилова,31 «Б» на території Бершадської міської ради.

3.5.Тарасюку Андрію Вікторовичу передати безоплатно у власність земельні ділянки та погодити видачу свідоцтва про право власності на нерухоме майно (земельні ділянки):

- по вул. Ворошилова,31 «Б» площею – 0,1000га, кадастровий №0520410100:00:009:0500, за цільовим призначенням: - для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ;

- по вул. Ворошилова,31 «Б» площею – 0,1200га, кадастровий №0520410100:00:009:0501, за цільовим призначенням: - для індивідуального садівництва.

3.6.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4.Затвердити:

4.1.Задорожнюку Олександру Анатолійовичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку на території м. Бершадь по вул. Чайковського,4/ кв.12 площею – 0,0062га., кадастровий №0520410100:00:016:0221, за рахунок земель житлової та громадської забудови, для облаштування окремого проходу, входу до квартири.

4.2.Гр. Задорожнюку Олександру Анатолійовичу укласти договір із Бершадською міською радою на встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку за адресою: м. Бершадь по вул. Чайковського,4/ кв.12 площею – 0,0062га., кадастровий №0520410100:00:016:0221, терміном на 5 років.    

4.3.Гончаруку Івану Олександровичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку на території

м. Бершадь по вул. 50років ВЛКСМ,3/кв.4 площею – 0,0025га., кадастровий №0520410100:00:005:0499, за рахунок земель житлової та громадської забудови, для облаштування окремого проходу, входу до квартири.

4.4.Гр. Гончаруку Івану Олександровичу укласти договір із Бершадською міською радою на встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку за адресою: м. Бершадь по  вул. 50років ВЛКСМ,3/кв.4 площею – 0,0025га., кадастровий №0520410100:00:005:0499, терміном на 10 років.    

4.5.Гончаруку Івану Олександровичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку на території

м. Бершадь по вул. 50років ВЛКСМ,3/кв.3 площею – 0,0047га., кадастровий №0520410100:00:005:0498, за рахунок земель житлової та громадської забудови, для облаштування окремого проходу, входу до квартири.

4.6.Гр. Гончаруку Івану Олександровичу укласти договір із Бершадською міською радою на встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку за адресою: м. Бершадь по  вул. 50років ВЛКСМ,3/кв.3 площею – 0,0047га., кадастровий №0520410100:00:005:0498, терміном на 10 років.    

4.7.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

                                            

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища міської ради.

Міський голова                                                         М.Кольченко