ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ - DOLNÍ NĚMČÍ

Datum

Den

Čas

Úmysl

13/8

Po

18:30

Mše svatá není

15/8

St

18:30

Kulturní dům: Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, dar zdraví, ochranu Boží a Panny Marie pro celou živou rodinu, dvoje +rodiče a celou +rodinu

17/8

18:30

Kaple charitního domu? (Za Antonína Zimčíka a celou +rodinu, za dar zdraví a ochranu pro celou živou rodinu)

19/8

Ne

7:30

Mše svatá nebude

19/8

Ne

10:30

Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Ludvíky

20/8

Po

16:00

Pohřeb pana Jaroslava Mandíka

22/8

St

18:30

Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a dvoje +rodiče

24/8

18:30

Mše svatá nebude!

26/8

Ne

7:30

Mše svatá nebude!

26/8

Ne

10:30

Na poděkování Pánu Bohu za 55 let společného života, za všechny zemřelé z rodiny, za Boží ochranu pro celou živou rodinu

27/8

Po

18:30

Kaple charitního domu?

29/8

St

18:30

Kulturní dům: Za Františka Kadlčka, manželku Annu Kadlčkovou, zetě Josefa Janovského, rodiče Kadlčkovy a Ježkovy a celou +rodinu, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

31/8

18:30

Kaple charitního domu?  Za + Antonína Tinku, + rodiče Tinkovy a Daňkovy. Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za duše v očistci a celou + rodinu

1/9

So

7:30

2/9

Ne

7:30

Na poděkování Pánu Bohu za 55 let společného života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu, za dvoje +rodiče (o.J)

2/9

Ne

10:30

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let otce arcibiskupa Jana Graubnera a Boží požehnání do jeho dalšího života a služby

3/9

Po

18:30

Za +Karla Bartoše, živé a zemřelé z ročníku 1945

5/9

St

18:30

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

7/9

18:30

Za +Štěpána Slintáka, manželku a Boží požehnání pro celou živou rodinu

9/9

Ne

7:30

Za živé a zemřelé Marie

9/9

Ne

10:30

Za děti a rodiče (na začátku nového školního roku)

10/9

Po

18:30

Za + Boženu Daňkovou, + manžela, dvoje rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

12/9

St

18:30

Na úmysl dárce

14/9

18:30

Za +Jaroslava Hanáka, manželku, rodiče Ježkovy, duše v očistci, dar zdraví a ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu

16/9

Ne

7:30

Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Ludmily

16/9

Ne

10:30

Za +Marii Pitnerovou, zetě, dvoje rodiče, celou +rodinu, za nemocnou osobu a dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

17/9

Po

18:30

Za + Annu Kolískovu, manžela a duše v očistci (o.J)

19/9

St

18:30

Za Josefa Cmola, manželku, 2 syny, 2 zetě, duše v očistci, dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu

21/9

18:30

Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za Boží požehnání pro celou živou rodinu a za +manžela, vnuka a rodiče z obou stran

23/9

Ne

7:30

Za živé a zemřelé 75tníky

23/9

Ne

10:30

Za + Annu Bršlicovu, manžela Františka, + prarodiče, celou + rodinu, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

24/9

Po

18:30

Za farníky

26/9

St

18:30

Za + Ludvíka Bobčíka, + rodiče Bobčíkovy a syny, + rodiče Cmolovy, + syna Ludvíka a 2 + zetě, + Antonína Daňka, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

28/9

18:30

Za + Antonína Cmola, bratra, švagra, rodiče Zimčíkovy a Cmolovy. Za Annu Cmolovou a Tolentinu Kadlčkovou, dar zdraví pro celou rodinu (o.P) Za + Kateřinu Zimčíkovu, manžela, + prarodiče a duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu (o.J)

30/9

Ne

7:30

Mše svatá na poděkování - úmysl osobní (o.J)

30/9

Ne

10:30

Dvě zlaté svatby Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a za dvoje rodiče