ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ - DOLNÍ NĚMČÍ

Datum

Den

Čas

Úmysl

1/12

17:30

Za +Antonína Zimčíka, rodiče z obou stran, +sestru, švagrovou a bratra, s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu

2/12

So

7:30

Za +synovce

3/12

Ne

7:30

Za +Antonína Macků, rodiče, Josefa Hyblera, dvě manželky, dvoje rodiče, Drahomíru Hyblerovu a manžela

3/12

Ne

10:30

Za farníky

4/12

Po

17:30

Za +Františka Šrámka, dvoje +rodiče, celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

6/12

St

17:30

Za +rodiče Františku a Antonína Ondrašíkovy, za +syna Jindřicha, +dceru Anežku, +zetě Jaroslava, Boží ochranu a pomoc pro celou živou rodinu

8/12

17:30

Za + Františka Umlaufa, +rodiče z obou stran, celou + rodinu a duše v očistci

9/12

So

7:00

Za dvoje +rodiče, prarodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

10/12

Ne

7:30

Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Marie

10/12

Ne

10:30

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let život, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu, +rodiče Krhovské a Kadlčkovy

11/12

Po

17:30

Za +Boženu Daňkovu, +manžela, celou +rodinu, dar zdraví po celou živou rodinu

13/12

St

17:30

Za +Pavla Ježka, manželku, dceru a zetě, za +rodiče Cmolovy, 2 syny, zetě a Annu Cmolovu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

15/12

17:30

Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za všechna přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

16/12

So

7:00

Za +rodiče Kadlčkovy a Kolískovy, celou +rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

17/12

Ne

7:30

Za +Antonína Kadlčka, rodiče a celou +rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

17/12

Ne

10:30

Za +syna Robina, +Marii Jakubíkovou, dva +manžele, +rodiče Tinkovy, +syna, +snachu, +vnučku, +zetě Zdeňka, +švagry Ivana a Milana, dar zdraví pro živou rodinu

18/12

Po

17:30

Za +Josefa Kohoutka, rodiče, +manžela A. Straku, dvoje rodiče, +prarodiče, +švagra, dar zdraví, ochranu Boží pro celou živou rodinu

20/12

St

17:30

Za +rodiče Kadlčkovy, Mošťkovy, Marii Tumpákovou, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

22/12

7:00

Za +rodinu Kadlčkovu a Bobčíkovu, dar zdraví pro živou rodinu

23/12

So

17:30

Za +rodiče Michalcovy, +kamarádku Ivanku a za spásu duší v očistci

24/12

Ne

7:30

Za +Josefu a Josefa Sýkorovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

24/12

Ne

22:30

Za farníky

25/12

Po

7:30

Za +Štěpána Stojaspala a celou +rodinu, +rodiče z obou stran, dar zdraví pro celou živou rodinu

25/12

Po

10:30

Za +rodiče Šimčíkovy, prarodiče a duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

26/12

Út

7:30

Mše svatá za Štěpány a Štěpánky

26/12

Út

10:30

Mše svatá za mládence a dívky

27/12

St

17:30

Mše svatá za Jany

29/12

17:30

Za živé a zemřelé ročníku 1950, dar zdraví a Boží ochranu i pro jejich rodiny

31/12

Ne

7:30

Za +Anežku a Josefa Daňkovy, +rodiče z obou stran a duše v očistci, za dar zdraví pro celou živou rodinu

31/12

Ne

10:30

Za farníky