1.- Olympe de Gougesen emakumeen eskubideei buruzko adierazpena onartzen zuen Rousseauk?

Rousseauk, bere garaiko pentsalariek bezala, emakumeei 2. plano batean uzten zituen. Mesprezatu egiten zituen emakumeak, horregatik ez zuen onartzen Olympe de Gougesen emakumeen eskubideei buruzko adierazpena.

2.- Zer esan nahi du abolizionista izateak? Horixe al zen Rosseau?

Abolizionismoa etika eta moralaren ikuspuntutik giza eskubideen aurka doazen lege da eta kontzeptu eta ohiturak deuseztea defendatzen duen dotrina eta mugimendua da.

Rosseau abolizionista zen, berdintasunaren alde aldarrikatu  zituen, gizakien arteko berezko berdintasuna defendatzen zuen.

3. Beltzak zuriak bezalakoak zirela uste zuen Rousseauk?

Alde batetik, berak esaten zuen Asiako eta Afrikako simioak, ez zekiela benetan zibilizatu gabeko pertsonak zirela edo animaliak zirela.

Baina beste aldetik, berak hauxe esan zuen:

“Tomamos como evidencia en sí mismas, las siguientes verdades: que todos los hombres han sido creados iguales, que su Creador les ha otorgado derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsquedad de la felicidad”

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”.

Orduan esan daiteke berak zuriak eta beltzak berdinak zirela este zuela.

4.- Zure ustez, Rosseauren ideiak osatu zituzten Olympe de Gougesek eta Toussaint Loverturek? Zergatik? Gaur egun nolako eragina dute ideia horiek?

             Nire ustez bai osatzen zituzten, zeren eta hirurek zuten pentsatzeko idea eta era berdinak, hau da, gizartean guztiok, arraza desberdinekoak ere, eskubide berdinak izatea. Gizartean berdintasuna egotea nahi zuten, eta lortu egin zuten, baina ez guztiz. Gaur egun esan dezakeegu aasko aurreratu dugula iraganarekin konparatuta eta ez dutela berdintasuna errespetatzen.

5. Autore horiek aurretiaz ezagutzen zenituen? Ikasi egin beharko lirateke? Zergatik?

Rousseau aurten ikasi dugu zertxobait baina Olympe de Gougesi buruz ez genekien ezer ere ez.

Nire ustez, Olympe de Gouges ikasi beharko genezake, oso garrantzitsua izan delako historian zehar eta ez diogulako garrantzirik eman. Honek egindako ekintzek aldaketa asko ekarri dituzte eta ikasi beharko genituzke.