En la I Trobada de Biblioteques escolars de Catalunya en va parlar molt sobre el projecte de Temps de Lectura i Biblioteca d'Aula i hi ha molta cosa en http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/

Bàsicament:

- Ha de ser lectura autònoma i individual

- El nombre de volums ha de doblar el nombre d'alumnes i s'ha d'anar renovant

- Ha de crearse un espai a l'aula, a la vista i delimitat

- Els llibres s'han de treure de la Biblioteca del Centre o del CRP o de la Biblioteca Pública i l'alumnat pot intervenir en la seva selecció. També poden dur de casa

- Han de ser diversificats: novel·les, coneixements, llibres d'imaginació, contes populars de qualitat, poesies, àlbums il·lustrats, còmics, produccions pròpies, àudio-llibres...amb les seves preferències i lectures adolescents.

- S'ha de llegir cada dia i el professor no ha de fer altra cosa que llegir.

- Ha d'haver-hi un grup de professors que s'encarreguin.

- S'han de fer registres de lectures, recomanacions, rànkings...

- S'ha de parlar sobre els llibres llegits, no escriure.

Proposta: